The Levels

The Levels

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Nur Ezgı̇ Keleştemur'un, ARC 202, Architectural Design IV kapsamında Prof. Dr. Arda İnceoğlu yürütücülüğünde hazırladığı The Levels projesi.

The Levels projesi, İstanbul Edirnekapı Surlarının yanında bulunan bir yapıdır. Kariye Müzesi’nin yakınlarında yer alan bu yapının amacı, orada yaşayan insanlara aynı sosyal şartları sunarak, bir arada yaşam sürdükleri ortamın koşullarını, onları dahil ederek iyileştirmektir. Soylulaştırmanın günümüzde ciddi bir sorun olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda; halkı ve bu binada konaklayan kesimi sosyalleştirmek proje amacını destekleyen bir düşünce olmuştur. Burada yaşamayı tercih eden; müzisyen, gazeteci, seramik sanatçısı ve yazar, onların torunları ve bir de fotoğrafçı olmak üzere farklı meslek gruplarından ve farklı yaşam tarzlarından gelen altı kişi vardır. Mekanlar, kamusal, yarı kamusal ve özel alanlar olarak ayrı ayrı yerleştirilmek yerine bu alanlar iç içe olacak şekilde tasarlanmıştır.

Üç ana parçadan oluşan çelik taşıyıcılı, ahşap duvarlı bu yapıda kot farkları kullanılarak mekanlar farklılaştırılmıştır. Bu farklı kotlarla ve cam çatıya verilen eğimle insanların ana meydandan veya yapının içerisinden baktıklarında, surları görebilmeleri amaçlanmıştır. Surların bulunduğu sokakla ana meydanın arasındaki bağlantının sürekli olması için ortadaki kütle, zeminden yükseltilerek alt kısımda bir pasaj oluşturulmuştur. Bu pasaj, kullanıcılara bir geçit imkanı sunarak, iki sokak arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Böylece, insanların Edirnekapı Surlarının varlığını hatırlamaları sağlanır. Bu geçirgenliği desteklemek amacıyla yapının cephesinde cam ve hareketli meş paneller ve aynı zamanda güneşten korunma amacıyla hareketli güneş panelleri kullanılmıştır.

Sokağa dönük olarak yer alan amfi, hareketli cam yüzeylerin açılmasıyla, gündelik hayatta oturma birimleri olarak kullanılıp organizasyon günlerinde ise dış mekanla bütünleşerek herkesin katılabileceği bir konser alanı haline gelir. Bu cam yüzeyler kapandığında ise toplantıların yapıldığı bir konferans salonu olarak kullanılır. Tasarlanan pasajın yanında konumlandırılan seramik atölyesi, günün belirli saatlerinde sergi alanına dönüşürken buradan geçen insanların etkinlikleri deneyimlemeleri ve haberdar olmaları sağlanır. Böylece beklenen katılım gerçekleşir. Mevcut katılımın artmasını sağlamak amacıyla işbirliği içerisinde çalışmakta olan fotoğrafçı, insanların bu aktiviteleri yapması sırasında etkinlikleri belgelerken, gazetecinin ve yazarın oluşturduğu metin eşliğinde tanıtım çalışmaları yapılır. Buna ek olarak dinleme odası, çalışma odası, burada yaşayan kişilerin oturdukları ve yemek yedikleri yaşam alanı ve kişisel odalar da bulunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın