Teşvik Ödülü, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Teşvik Ödülü, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

MİMARİ RAPOR

“Yalnızlık atmosferiyle, sessiz bir atmosferle sarılıp kuşatılmıştı; çevre elinden kayıp gitmiş, başkalarıyla ilişki kurmasını önleyen ve hiçbir istem, hiçbir özlemle giderilemeyen bir güçsüzlük üzerine çullanmıştı.”

Hermann Hesse – Bozkırkurdu

Kent ve Yalnızlaşma

Mekan bireyler kullandıkça var olan yerlerdir. İşlevlendirilmeyen mekanlar yalnızlaşmaya mahkumdur. Mekanda yalnızlaşmanın önüne geçilmesi için; toplumsal değişimlerin etkileri ile mimari mekan kurgusu şekillenmelidir. Bununla birlikte, zamanın izi korunarak mekanın deneyimlenme biçimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Kibrit Fabrikası gibi…

SOSYAL DOKU ÖRÜNTÜSÜ YARATMAK

Kentleşme ve sanayinin yayılması-genişlemesi sonucu kentin periferisinde fabrika yapıları kurulmuştur. Fakat zamanla işlevini kaybeden fabrika yapıları atıl mekanlar olarak kalmıştır. Kibrit fabrikası ise, kıyı ile olan manzara ilişkisi, ulaşım kolaylığı ve yeşil alanla iç içe olmasına rağmen yalnız kalmış bir yapı. Bu atıl mekanın tekrar kente ve kentliye geri kazandırılması için yapı ve çevresine yeni fonksiyonlar entegre edilmiştir. Bu amaçla, belli odak noktalarında bireylerin buluşma ve karşılaşmalarını destekleyecek program önerileri belirlenerek bunların arasında sosyal dinamizm kurulması amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

Birinci Odak :  Tarihi Yapının Yeniden Fonksiyonlandırılması
İkinci Odak : Tarihi Yapı ile İlişkili Yeni Yapı Önerisi
Üçüncü Odak :  Seyir Kulesi
Dördüncü Odak : Yaya Köprüsü
Beşinci Odak : İskele
Altıncı Odak : Rekreatif Alan


TASARIM YAKLAŞIMI

Proje kapsamında atıl tarihi mekanın ve çevresinin tekrar işlevlendirilmesi, sosyal canlanma yaratmak hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda;

 • Geçmişten gelen izler, şimdiki durum ve yeni eklenen ekler ile ilişki kurulması.
 • Tarihi yapının mevcut halinin korunması ve endüstri tipolojisi ile uyumlu yeni yapılaşma önerisi
 • İzlerin çağrılması ile yeni fonksiyonlar belirlenerek tarihi katmanlar arasında bağlantı kurulması
 • Endüstriyel malzeme ve modern strüktür sistemlerinin bir arada kullanılması
 • Toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamak ve kentliler arasındaki iletişimi arttırmak
 • Bireyin toplumla ve çevreyle olan bağlarını yeniden güçlendirmek
 • Kentlilerin sanatsal-kültürel aktiviteler gerçekleştireceği mekanlar kurgulamak


TASARIM KARARLARI

 • Eski ile yeni yapı arasında bağ kurulması amacıyla köprü niteliğinde platform ile aradaki ilişki kurularak geçiş sağlanmıştır.
 • Endüstriyel yapı tipolojisinin bir parçası olan asma katlar; sergi, üretim ve bellek mekanında kullanılmıştır.
 • Erken dönem mimari elemanları korunarak mekan zenginliğini arttırmak amacıyla farklı kotlara yerleştirilen hub ve strüktürlerle iç mekan dinamizmi sağlanmıştır.
 • Endüstriyel dönemin ürünleri olan cam ve çelik malzeme, strüktür oluşumu ve hublarda kullanıldı.
 • Fabrikanın kimliğini insanlara yansıtan sergi, canlandırma ve anıtsal ögelere yer verilmiştir.
 • Görsel algıda uyum sağlanarak mevcut yapı tipolojisine ve baca ögelerine atıfta bulunan yeni yapı ve seyir kulesine yer verildi.
 • Geçmişte var olan köprü izini çağırarak alanın kopuk olduğu karşı kıyı ile ilişkisi tekrar kuruldu.
 • Kıyı çizgisinin genişlemesiyle alanın suya olan uzaklığı artmıştır ve aralarındaki ilişki zayıflamıştır. Bu nedenle ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla bu alanlara iskele ve oturma alanları konumlandırıldı.
 • Birey ve su ögesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla iskele ve oturma alanı tasarımı yapıldı.
 • Toplumun kullanması amacıyla açık alanlarda rekreasyon düzenlemeleri yapıldı.
 • Yeni yapının gabarisi, mevcut fabrika yapısının gabarisini tutması için fabrika kütle izleri baz alınarak oluşturulmuştur.
 • Tasarlanan seyir kulesinin strüktür yüksekliği, fabrikanın mevcut bacalarının gabarisi referans alınarak oluşturulmuştur.
 • Yeni kütle cephesi doğu ve batı doğrultusunda fabrika yapısını öne çıkarmak için geri çekilmiştir. Cephe geri çekildikten sonra gabari tutturmak için izler alınıp, kütle mevcut gabariyle uyuşması için saçaklar aynı izle tasarlandı.

Etiketler

9 yorum

 • serhat-sonmez says:

  Paintte mi çizdiniz projeyi?

 • burak-coskun1 says:

  bir öğrenci projesine yapılmış çirkin bir yorum. kimdir diye baktım ve bu yorumu yapmak için üyelik aldığı çok belli, aynı gün üye olmuş. takmayin.

 • serhat-sonmez says:

  Fabrikanın denize bakan yönünde, havalandırma, depo, teknik hacim çözülen projeye yapılmış normal bir yorum

 • bugra3 says:

  Olması gerektiği gibi “yarışma” beklentisi doğrultusunda tasarım alanına müdahale fikri ve yaklaşımı başarılı ve nitelikli oluşturulmuş öneri için çok gereksiz ve basit bir yorum.

 • burak-cikrikci says:

  Yarışmacı ekibi tebrik ediyor, kötü yorumları dikkate almamalarını diliyorum. Öğrenci yarışmasını sunum dili üzerinden vurmak yanlış. Yarışma çizdikçe bu dil zaten oturacaktır, yorum yaparken bu kişilerin genç mimar adayları olduğunu unutmamak ve daha başında yarışmalara olan heveslerini kırmamak gerektiğini düşünüyorum.

 • burak-ciftci1 says:

  Yapıcı olmak gerek, yıkıcı değil …
  Bu tarz söylemlere gerek yok, Buğra Bey’in dediği gibi yaklaşım ve nitelik bakımından okumak gerek projeyi.

 • serhat-sonmez says:

  Asıl, bu çok basit ve okunamayan plan çözümlerini, mimari müdahaleleri ve sunumları gören herkes hayal ve heves kırıklığına uğrayacaktır. Fabrikanın tamda odak noktasında teknik hacim çözülen, 4.kısımda tamamen gereksiz ve toplanma amaçlı yapılan ama toplanmak için kullanıcıların 80 metre yürümek zorunda kaldıkları, ”toplanma mekanının” tek yönlü olması, 20 metre karelik heykel atölyesi, 5bin metrekarelik fabrikanı iç mekan alanının 3 bin metre karesinin ”sergileme” amaçlı olarak kullanılması ve buralarda neyin sergilendiğinin bilinmemesi, ayrıca mevcut fabrikaya eklenen önerinin, yapının bütünlüğüne ve tarihine olan, saygısız ve ölçeksiz tavrı vb. önerileri projenin aslında teknik olarak görsel kalitesinden daha kötü olduğunu göstermektedir.

 • irem-uzum says:

  Böyle çirkin yorumlarınızı kendinize saklayın bence. Kimliğinizi göstermekten çekinip asılsız bir hesapla burada yorum yapıyorsunuz. Eğer çok biliyorsanız kendi projelerinizi ve ödül almış projelerinizi yayınlayıp ışık tutabilirsiniz.

 • serhat-sonmez says:

  Ne oldu kuruyup kaldınız sanki xDxD

Bir cevap yazın