Teşvik Ödülü, “İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

İzmir Liman Arkası, yapı kimlikleri itibari ile incelendiğinde endüstriyel bir miras alanı olduğu görülür. Bugün bölgeye bakıldığında Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nın kültür merkezine, Tarihi Tuzakoğlu Un Fabrikası’nın meslek atölyelerine dönüştürüldüğünün görülmesi; bölgedeki diğer endüstri mirası yapıları olan Şark Sanayi, Tekel Tütün Fabrikası, Sümerbank Basma Sanayi gibi yapıların da kamu yararı çerçevesinde restore edilip kültür ve sanat programlarıyla kentlinin kullanımına kazandırılabileceği ön görüsüyle bölge değerlendirilmiş, bölgenin Kıbrıs Şehitleri, Kordon gibi odaklarla olan güçlü fiziksel ilişkisini, ulaşım ağı çeşitliliği ve gelişmişliğini de avantaj olarak kullanarak kentsel bir kültür-sanat koridoruna dönüşebilme potansiyelleri üzerinde durulmuştur. Tarihi Elektrik Fabrikası için program önerisini bu çerçevede ele aldık ve burada önerilecek bir çağdaş sanatlar müzesinin Liman Arkasının, merkezini Şehitler Caddesinin oluşturduğu bir kültür-sanat koridoruna dönüşümü sürecinde katalizör görevi göreceğini düşündük. Ayrıca bir süredir sanat çevrelerinde İzmir için bir çağdaş sanatlar müzesi yapımının dile getiriliyor oluşu ve kentte bir çağdaş sanatlar müzesinin bulunmayışı program kararında etkili olan diğer unsurlar olmuştur.

Gerçek anlamda ve kalıcı olabilecek olan korumanın bir yapının sınırları içerisinde insanı var edebilmesiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle yapının tek amaca hizmet eden bir programa sahip olması yerine çok programlı olmasını istedik. Bu sebeple kalıcı ve geçici olarak değişmek üzere, çağdaş sanatlar müzesinin de jeneratörü olacağını düşündüğümüz çeşitli atölyeleri yapı programına aldık.

Fabrikada önerilen bir diğer program ise fabrikanın özgün işleviyle ve bulunduğu bağlamla doğrudan ilişkili olan sanayi müzesi programıdır. Bu program kararında hem bölgenin hem de Elektrik Fabrikası’nın geçmişine duyulan saygı ve kültürel sürdürülebilirlik anlayışı etkili olmuştur.

Süreçte Liman’ın öngörüldüğü gibi Çandarlı’ya taşınmasıyla birlikte uzun sürelerden beri tartışılan “Liman Arkası’nın dönüşümü” kentin birincil gündemine gelecek, Elektrik Fabrikası için önerdiğimiz bu programlar ve çevresinde var olan kültür-sanat-eğlence-spor mekanlarının da etkisiyle söz konusu dönüşümünü benzer yönde tayin edecek ve bir kültür sanat koridoru meydana gelecektir. Liman Arkası’nın, merkezinin Şehitler Caddesi olduğu, eskiyle yeni olanın var edildiği, sosyal ve kültürel anlamda kente değer katan, hem kentli hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için hatırda kalan bir mekânlar dizisine dönüştüğünü şimdiden hayal ediyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın