Teşvik Ödülü, Bakırköy Demirciler Çarşısı Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

Tasarım alanı İstanbul’un önemli ulaşım arterleri arasında kalmaktadır. Tasarım alanının konutlara yerleşimlerine yakın olması tasarım alanın yaşamsal değerlerini artırmaktadır. Bakırköy içerisinde sürekli yaşamakta olan Fahri Korutürk Caddesi yanında olması fakat o cadde kadar yaşamayan bir mekan olması tasarım problemi haline gelmiştir. İstanbul içersinde ulaşımı bu denli kolay olan tarihi ve kültürel bir geçmişi olan bir alanın rehabilitasyon çalışmasının yapılması istenmiştir.

Demirciler çarsına ilk yapılan yapılardan son eklemlenenlere kadar bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılmıştır. Tüm yapılar ahşap ve gri renk boya ile kaplanarak ortak bir dil yakalanmak istenmiştir, Tarihi cephelere müdahaleler yapılmamıştır. Tasarımda ahşap vurgusunun çokça yapılması Bakırköy’ün eski ahşap evlerine bir gönderme olarak düşünülmüş Bakırköy’de ki aidiyet olgusu vurgulanmıştır. Çarşıya en az müdahale ile tasarım yapılmak istenmiştir. Yol ve kaldırımlar tekrar düzenlenmiş alanın görünür olması sağlanmıştır. Kent içerisinde ki düşey boşluklar kullanılarak alana yeni fonksiyonlar eklenmiştir, bu fonksiyonlar; müze, sergi ve kütüphane alanları olarak düşünülmüştür. Kent içerisinde bir kültür adası oluşturulması düşünülmüştür.

Var olan atölye dokusu rehabilite edilmiş boş kalan dükkanlar master plan ölçeğinde verilen kararlar ile eşleştirilmiştir. Tasarım alanın 24 saat yaşayabilmesi için kafe kıraathane gibi yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Birbirlerine eklemlenen bu fonksiyonlar birbirleri ile ilişkili tasarlanmıştır.

Birbiri içerisine geçmiş sokaklarda gündelik yaşam devam ederken sanatsal faaliyetlerin de gerçekleşebileceği düşünülmüştür. Camii tipolojisi içerisinde yer alan kütüphane işlevi Karaderviş Ağa Camii ye eklemlenmiş bir kent kütüphanesi yaratılmak istenmiştir. Alanın İstanbul caddesine bakan kısmında sergi ve müze fonksiyonları eklenerek alan içerisi ile ilgili sergilerin Bakırköy ve – veya kent ile ilgili enstalasyonların yapılabileceği mekanlar üretilmek istenmiştir.

Alanda hali hazırda var olan atölyelerin çevrelediği iç boşlukta kalan ağaçlık alan genişletilmiş kent içi bir avlu yaratılmıştır. Çarşı dolaşım ağına eklemlenen bu avlu kentli için bir nefes alma mekanı olarak tasarlanmıştır. Var olan tüm doku korunmuş, az müdahale ile alana yeni kullanım olanakları eklenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın