Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Yer Alacak Veri Merkezi Tasarımı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Yer Alacak Veri Merkezi Tasarımı

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Tırpan’ın Arş. Gör. Dr. Gökben Pala Azsöz ile birlikte 2020-2021 Güz Dönemi Mimari Proje VI kapsamında tasarladığı proje.

Mimari Proje VI dersi kapsamına göre tasarlanacak olan proje konusu Teknoloji Gelişim Bölgesi’nde yer alacak bir Veri Merkezi’dir. Projeye girişte Trakya Bölge ölçeğinden, Kırklareli kent ölçeğine ve Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi ölçeğine inen ölçek kademelenmesini kullanarak tasarıma karar verilmiştir.

Türkiye’nin en batısında ve Avrupa Birliği ülkelerinden, Bulgaristan ve Yunanistan sınırında yer alan Trakya Bölgesi; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden oluşmaktadır. Türkiye ile Avrupa arasındaki karayolu geçişlerinin bulunmasının yanı sıra, bölge halkının büyük bir kesiminin Balkan ülkelerinden göçerek bölgeye yerleşen insanlardan oluşması, Trakya Bölgesi’nin sadece fiziki değil, kültürel ve sosyal bir geçiş noktası olmasını sağlamıştır. Trakya Bölgesi ; hava, kara, raylı sistem, deniz ulaşımı, lojistik, sanayi, teknoloji sektörleri, üniversitelerin varlığı ve sınıra olan yakınlık sebebiyle Türkiye için önemli bir noktadadır. Trakya Bölgesi 5 ana bölgeye bölünmüştür. Kırklareli Bölgesi tarım ve hizmet sektörlerini içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte Kırklareli içerisindeki OSB’ler de gelişimini sürdürmektedir.

Tekirdağ’a bağlı Çorlu ile Çerkezköy ve Kırklareli’ye bağlı Lüleburgaz ilçelerini içine alan D100 karayolu üzerinde kümelenmiş sanayi bölgesi, Türkiye’nin en büyük firmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede yer alan imalat firmaları ; gıda, tekstil, plastik, ambalaj, metal işleme, döküm, çimento, cam gibi geniş bir sektör yelpazesini oluşturmaktadır. İlin kuzeyinde yer alan Pınarhisar, Vize ve Kırklareli merkezinin birbirine bağlayan D20 Karayolu üzerinde ise madencilik sektörünün firmaları faaliyet göstermektedir. Sanayi imalatının yanı sıra, yağlı tohumlar başta olmak üzere, bölge tarımsal üretim ve hayvancılık alanında da büyük bir üreticidir. İlde süt ürünleri, bitkisel yağ tesisleri, et işleme tesisleri ve un imalatını içeren tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Tüm bu veriler yapı içerisindeki sektörlerin belirlenmesinde rol oynamıştır.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OLUŞUM KURGUSU

Seçili arazi kampüs ve kampüsün gelişim alanı düşünülerek bu noktada seçilmiştir. Arazi içinden geçen dere yatağı da genişletilerek çevresi kampüs ve bölge için bir rekreasyon alanı olarak düşünülmüştür. Bu yeşil bölge üniversite ve Teknoloji Bölgesi arasında bir tampon bölge oluşturmuştur. Bu bölgedeki yeşil alan arazi içerisine işlevine göre yerleşmiş kümelenmeler arasında da kendini gösterecektir. Araziye ulaşım güzergahlarının belirlenmesinde Trakya kent ölçeğindeki analizler göz önünde bulundurulmuştur ve rotalar çıkartılmıştır. Kırklareli kent merkezinde ulaşımda Kofçaz Yolu kullanılmış olup Botaş sapağı kullanılarak bölgeye erişim mümkündür. Edirne’den ulaşım D20 karayolu bağlantısının İnece’ye olan bağlantısıyla sağlanmış olup Kırklareli kent merkezine giriş yapılmadan İnece üzerinde belirtilen yollar ile bölgeye ulaşım sağlanmıştır. İnece’den Seçili araziye ulaşım ise İnece-Koyunbaba üzerinden sağlanmaktadır. Dolhan’dan gelen yol bu güzergah ile kesişmekte ve araziye ulaşım sağlanmaktadır. Seçili rotadaki yollar genellikle var olan yolların genişletilmesi ile oluşturulmuştur. Kırklareli’nin sınır komşularından olan ve iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimin bir parçası olan Bulgaristan ile de bir erişim sağlanarak Bölge’nin uluslararası boyutta hizmet veren bir yer haline gelmesi amaçlanmıştır. Var olan Kırklareli Bulgaristan yolundan Ahmetçe ve Karakoç köyleri arasında yer alan yolun genişletilmesiyle Kofçaz yolu ile bir bağlantı kurulmuştur ve buradan da bölgeye erişim mümkün kılınmıştır.

Teknoloji bölgesinde yer alacak birimleri belirlerken genel ihtiyaçlarla birlikte Trakya Bölgesi’nde ağırlıklı olarak yer alan hizmetlere de yer verildi. Ayrıca Kırklareli’nin Tarım ve Hizmet bölgesinde yer alması nedeniyle tarımsal faaliyetlere de ağırlık verildi. TEKNOLOJİ GELİŞİM BÖLGESİ’nde yer alan birimler; YÖNETİM BİRİMİ, TARIM AR-GE MERKEZİ, KONGRE MERKEZİ, TIBBİ VE AROMATİK AR-GE MERKEZİ, LOJMANLAR, GIDA AR-GE MERKEZİ, KONUKEVİ, VERİ MERKEZİ, KULUÇKA MERKEZİ, TARIM ALANLARI, ÇOK KİRACILI AR-GE MERKEZİ, PARK ALANI,SAĞLIK AR-GE MERKEZİ, REKREASYON ALANI, SANAYİ AR-GE MERKEZİ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER AR-GE MERKEZİ, UZAY VE HAVACILIK AR-GE MERKEZİ, BİLİŞİM AR-GE MERKEZİ, ELEKTRONİK AR-GE MERKEZİ olarak belirlendi.

Arazide yer alan ve sınır görevi de gören dere yatağı genişletilerek çevresinde rekreasyon alanları ve tıbbi-aromatik bitkilerden oluşan bir bölge oluşturuldu. Teknoloji bölgesi ile doğayı birlikte ele alarak, bölgenin doğa ile bir birliktelik kurması amaçlanmıştır. Bu nedenle kendi aralarında işlevlerine göre kümelenmiş birimler ağaçlıklı bölgeler, rekreasyon alanlarıyla birbirlerinden ayrılmışlardır. Amaçlanan etkileşim konseptinin uygulanması amacıyla yer alan birimlerdeki yapılarda avlulu bir yapılaşma amaçlanmıştır. Kendi içerisinde avlulu sisteme gidilen yerleşmede yapıların kendi aralarında da etkileşimini sağlamak için birbirleriyle ilişkili yapılar birarada kurgulanmış ve meydanlar oluşturulmuştur. Dere kenarında yer alan alanda ise tarım ve gıda araştırmaları için yapılar yer almış, tarım alanı ve gıda deposu oluşturulmuştur.

VERİ MERKEZİ OLUŞUM KURGUSU

Teknoloji gelişim bölgesinin omurgasını oluşturan yol üzerinden yayaları yapıdan önce bir meydan karşılamaktadır. Bu meydanda tasarlanan kent mobilyaları ve peyzaj elemanları yer almaktadır. Yapıda bir adet kamusal giriş,1 adet personel girişi,1 adet servis girişi ve 1 adet de sunucular için mal giriş mevcuttur. Arazide 22 araçlık bir genel otopark,10 araçlık personel otoparkı ve 3 araçlık ağır tonajlı araç otoparkı kurgulanmıştır. Ağır tonajlı araç girişi İnece yolu girişi üzerinden sağlanacak olup araç sirkülasyonunda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmiştir.

BODRUM KAT KURGUSU

Yapının bodrum katında sunucu odası ve yapının geneline hizmet verecek olan teknik hacimler yer almaktadır. Bu teknik hacimler elektrik odası, UPS-Akü odası, makine odası, klima odası, yangın söndürme odası, depo, su deposu ve sığınaktır.

ZEMİN KAT KURGUSU

Yapının zemin katında kamusal giriş, personel girişi, servis girişi ve sunucu odasına ait mal girişinin sağlandığı servis girişi bulunmaktadır.

Zemin kat 3 ana işlevi barındırmaktadır. Birimlerden biri konferans salonu, diğeri sunucu birimi, diğer birim ise kamusal giriş ve lobidir. Tüm bu yapıları saran bir de etkinlik alanı/iç bahçe kurgulanmıştır. ‘’ETKİLEŞİM’’ konsepti gereği bu alanda çeşitli etkinlikler yer alacaktır.

Zemin katta yer alan işlevler kamusal giriş /lobi, ıslak hacimler, kafe, mutfak, konferans salonu, sahne arkası, personel birimleri, sunucu ve sistem kontrol odaları, mal giriş holü ,test ve montaj odaları yer almaktadır.

1.KAT KURGUSU

1.kat 2 ana işlevi yönetim birimi ve kiralanabilir ofisleri bünyesinde barındırmaktadır. Zemin kattan sirkülasyon da bunu sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu iki işlev iç bahçeyi de gören bir tüp geçitle birbirine bağlanmaktadır.

Tasarımdaki ‘’ etkileşim ‘’ unsuru göz önüne alınarak çalışanların birbirleriyle iletişime geçebilecekleri ve kapalı alanda sürekli hareketsiz çalışan ofis insanlarının hareket edebilecekleri bir kat bahçesi kurgulanmıştır.

2.KAT KURGUSU

2.katta kiralanabilir ofisleri bünyesinde barındırmaktadır. Yönetim biriminin çatısı zemin ve 1.katta da yer alan konsept doğrultusunda kat bahçesi ve yeşil çatı olarak düşünülmüştür.

CEPHE TASARIMI

Cephe tasarımında asimetrik bir kurgu tasarlandı. Asimetri kamusal girişin olduğu cephedeki pencere açıklıklarında kendini gösterirken yapının algılanabilirlik düzeyini arttırdı. Yapının diğer 3 cephesinin bazı kısımlarında şerit güneş kırıcılar yer alırken, bazı kısımlarda ise içerisinde az bakım isteyen belirli bitkilerin yer alacağı (nolina, fetuscai, biberiye vs.) cepheye eklenen saksılıklı tasarım düşünüldü.

Etiketler

Bir cevap yazın