T.C. 29 Mayıs Üniversitesi Yerleşke Planı ve Uluslararası Öğrenci Merkezi Yarışma Projesi

T.C. 29 Mayıs Üniversitesi Yerleşke Planı ve Uluslararası Öğrenci Merkezi Yarışma Projesi

T.C. 29 Mayıs Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Merkezi'nin Kurulacağı Arazi Avrupa ve Asya'yı bağlayan ana arter üzerinde.

Bu yerleşkenin işlevleri nedeniyle ayrı çalışabilmesi, kent ile bağımsız ilişki kurabilmesi ve çevre yerleşim dokularıyla kendi iç işlevlerini ilişkilendirebilmesi dikkate alınan önemli değerler.

Arazi büyüklüğünün de imkan vermesiyle, otopark ve servis yollarını yeraltına alarak İstanbul’un aksine taşıttan uzak bir yerleşke oluşturmak amaçlanmış. Bu sayede tüm iç işlevler kesintiye uğramadan birbiriyle bağlantı oluşturabiliyor.

İki yerleşim birimini birbirinden ayıran su ve gerektiğinde köprülerle bağlantı kuran tasarım ile, hem gereken fonksiyon ilişkisi düzenlenmiş hem de boğaz ve köprüleriyle Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul’a, İstanbul’da kurulan bir üniversite (evrenkent) tarafından atıfta bulunulması istenmiş.

Etiketler

Bir cevap yazın