Syctom Evsel Atık İşleme Tesisi

Syctom Evsel Atık İşleme Tesisi

Fransa’nın Nanterre kentinde, Syctom şirketine ait bir atık depolama alanı, Le Dévéhat Vuarnesson Architectes (LVA) ve La Superstructure | Patrice Gobert tarafından evsel atık işleme ünitesine dönüştürülmüş.

Tasarımcılar, ergonomiye ve güvenlik standartlarına uyum çabasının ötesinde, çalışanların mekânsal koşullarını nitelikli kılmak üzere bu 12.000 m²’lik tesisin mimari tasarımını üç ana ilke yönlendirmiş: İç mekanlara doğal ışığı taşımak, çalışma ve dinlenme odalarından ulaşılabilen peyzaj alanları oluşturmak ve bu alanları geliştirmek.

Sel Riski Önleme Planı ile sınırlandırılan, yoğun bir yapılaşmaya sahip olan arsada geliştirilen bu yeniden işlevlendirme projesinin en önemli katmanları; mal kabulü ve işleme kapasitesinin yılda 40.000’den 55.000 tona çıkarılması üzerine arazideki genel operasyonun yeniden düzenlenmesi ve yapıların çevre ve ısıl şartlarının iyileştirilmesi olmuş. Le Dévéhat Vuarnesson Architectes (LVA) var olan yapılaşmaları da koruyan akışkan ve net bir proje öneriyor.

Kentsel doku ve arazinin şartları, yapıyı tanımlayan önemli bir unsur. Endüstriyel aktivitelere kendini adamış bir kasaba olan Guilleraies’de bulunan yapı, esas amacına hizmet etmenin yanı sıra çevreye  sağladığı katkı ile kasabanın kentsel ve peyzaj gelişimi için değerli hale geliyor. Öyle ki, bir endüstriyel yapı olmasına rağmen proje, mahalleliler tarafından kolaylıkla benimsenmiş. Hem çalışanları hem de kentlilerin görsel, akustik ve koku duyusu konforları gözetilerek, atık işleme esnasında oluşacak bu gibi olumsuzluklar bina ölçeğinde giderilmiş.

Etiketler

Bir cevap yazın