Satın Alma, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Satın Alma, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Uşak Belediyesi Hizmet Binası tasarımı, kentin yeni gelişmekte olan Tabakhane Bölgesi’nde sosyal-kültürel-kamusal bir çekim alanı olarak, çevresindeki kentsel gelişime de emsal olacak hatta ana çekirdeğini oluşturacak şekilde ele alınmıştır. Bu amaçla bina; yakın çevresi ve mekansal organizasyonu ile, kamusal alanları içine taşıyacak şekilde biçimlendirilmiştir. Belediye binası sadece bir kütle ve fonksiyon çözümünden ibaret değildir, aksine mimarisi ve ana kurgusu ile çevresindeki oluşumları tetikleyecek, mekansal oluşumlara katkıda bulunacak ve ivmelendirecek bir oluşumdur.

Buradaki mimari yaklaşım, Uşak kentinin kamusal yaşamına katkıda bulunacak, kamusallığa yeni bir yorum getirecek, kentliyi yönetim binası ve yakın çevresi ile oluşturulan yaşam alanlarına davet edecek ve kentte hem mekan, hem yaşam, hem kullanım, hem de aidiyet hissi açılarından iz bırakacaktır.

Ana hedef burada kentlinin Uşak Belediyesi ve yakın çevresindeki kurguya, yaşamsallık açısından sahip çıkmasıdır, burada ulaşılmak istenen kentliyle birlikte bir yaşam oluşturmaktır. Belediye yerleşimi burada sadece bir tasarım değildir, kentliyi içine alan, kente dair olan bitenlerden haberdar eden, bu alanda yaşatan, kente eklemlenen bir çekim alanıdır.

Bu amaçla Cumhuriyet anıtı ve caddesinin ve mevcut belediye binasının oluşturduğu merkeze bağlanan ana bağlantılar (Yıldırım Beyazıt, Şehit Nisan Coşkun Sokağı Yakıt Sokak ve Celal Bayar Caddesi) ana yaklaşım aksları olarak ele alınmış ve belediye yerleşim alanına bağlanmıştır. Oluşturulan kent kapısı- Uşak Belediyesi Yerleşimi, mevcut merkez ile bu arterler vasıtası ile bağlanan yeni odak olarak ele alınmıştır. Bina burada iç sokağı ve ikiye ayrılan kütlesi ile yeni yerleşime doğru geçilen bir kapı-geçiş-geçit olarak kurgulanmıştır, bina, bir kent kapısıdır, yeni kentsel oluşum bu kapıdan geçilerek oluşan iç sokak ile başlar. Yeni belediye yerleşimi Uşak’ın modern kentleşmesine açılan kent kapısıdır.

Kütle bu sokak ve geçiş ile ikiye ayrılmış, yeni yerleşimlere ve arkadaki meydana ve dere tarafına doğru boşaltılarak kamusallığı bina içine ve üstlerine taşımış ve yeniden yapılanacak Uşak’a doğru açılan bir kent kapısı olarak yerleştirilmiştir.

Buna ek olarak ana iç sokak, açık alanların kurgusunu oluşturmaktadır, dere tarafında oluşturulan oturma alanları ve diğer yönde yeşil alanlar bu doğrusallığa takılır ve kentliyi diğer yönden (Gazi Bulvarı tarafından) belediye binasına doğru yönlendirir. Bu yönlendirme dolu bir kütle ile sonlandırılmaz aksine hem iç sokak olarak dönüşen ana aks ve bir üst kotta oluşturulan kent terası ile kamusallık bir iç-dış mekan olarak bina kurgusuna taşınır. Kütle iç sokak etrafında, Dokuz Sele deresi tarafına doğru gittikçe boşaltılarak oluşturulur. Burada amaçlanan boşluk, ya da boşaltma mantığının, kamusal alanları bina kurgusuna taşımasıdır. Bu da öncelikle iki ana eleman ile sağlanır, iç sokak ve kent terası. Bu ana elemanlar kentlinin geçip giderken bu binayı sanki kentin yeni oluşum alanlarına açılan bir kapı gibi deneyimlemesidir.

Belediye Hizmet Binası; sade, monoblok kütlesel ifadesiyle kentlinin rahatlıkla algılayabileceği, iç-dış mekansallıkları ile davetkar bir yapıdır. Yapı iki ana kol olarak ele alınmıştır. Kollar bir tarafta yönetim bloğunu oluştururken dere tarafında boşaltılarak sosyal hacimleri oluşturur. Yönetim bloğu sade ve tek taraflı yüklenmiş kurgusu ile oluşturulan iç sokağa yönelmektedir. Bu yönde galeriler ve ofis bloğu içindeki sosyal alanlar yönetim bloğunun iç sokağa katılmasını sağlar. Geçirgen tasarım ve yüzeyler içeri ile dışarıyı birleştirmeyi amaçlar.

Tasarım, çalışanlarına ve kentliye, galeriler, içeride ve dışarıdaki sokaklar, kentin yeni gelişim alanlarına yönelen kamusal terası ve tüm bunların oluşturduğu mekansal derinliğiyle şeffaf, rahat algılanabilir bir ortam ve yaşamsallık sağlamaktadır.

Arka tarafta boşaltılan ana teras Uşak kentinin iklimi göz önüne alındığında kentli için toplanma ve etkinlik alanı sağlayan bir platformdur. Bu alan yeni yerleşimle birleşen açık alan tasarımı ile yeşil alanla homojen bir biçimde birleşerek doğal gölgeden faydalanma ve üst kotlarda kentliyi kamusal yaşama davet etme imkanı verir. Bu homojenlik, araç trafiğiyle koparılmış olduğu çevrede oluşturulacak park ve yeşil alanların devamlılığını da referans alır.

Özetlemek gerekirse, Uşak Belediyesi Hizmet Binası tasarımı, Uşak kentinin yeni yaşam alanlarına açılan, ve bu açılımlarda kentli ile birlikte yeniden oluşturulan bir kamusallık ve mekansalıkla biçimlenen, yeni, çağdaş ve kentin modernliğini simgeleyen bir kent kapısı-geçişidir. Boşluk tasarımı, kamusal alanların bina çeperlerine, yüzeylerine ve katmanlarına tırmandırılarak kentlinin rahatça sahiplenerek kullanacağı yaşam alanalarına dönüştürülmüştür. Ve bu amaçla “boşluk” yeniden yorumlanmış, kentin yeni oluşturulan çehresine mekansal bir katkı olarak ele alınmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın