Satın Alma, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

Satın Alma, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

“Modüler Kabuk Sistemi”

Yukarıdaki fotoğraf bazı mimarlık tarihçileri tarafından modernizmin ve doğal olarak onun en önemli mimari ifadelerinden biri olan toplu konutların sonunu anlatmak için kullanılır. Missouri St. Louis Pruitt-Igore de bulunan Amerikanın modernist prensiplerle inşa edilmiş en meşhur toplu konutunun yıkılması mimarlık tarihçisi Charles Jenks tarafından aynı zamanda postmodernizmin başlangıcı olarak sembolize edilmiştir. Yıkılma sebebi binaların eskimesi değil yapıldıktan kısa sure sonra bir suç ve şiddet merkezi haline gelmesidir. 1956’da yapılan site 1972 yılında yıkılmıştır.

İkibinli yıllarda Toplu konut yapmak ya da deneysel bir yaklaşım olarak “Modüler Kabuk Sistem”
-Toplu konutlar genelde asık yüzlü ve birbirini niteliksiz tekrar eden yapılardır. Modüler Kabuk sistem altıgenden çoğaltılan yapısıyla farklı cephe alternatifleri sunar.

-Temelde iki modülden oluşan sistemin bir genel modülü birde kat bahçeleri için kullanılan kat bahçesi modülü vardır. Sistem KAPLUMBAĞA KABUĞUndan esinlenilerek tasarlanmıştır.

-Altıgeni oluşturan kenar açısında belirleyici olan merdiven eğimidir. Böylece modül dizisinin bu açıların üstüste geldiği her noktada düşey sirkülasyon oluşturmak mümkün olmaktadır. Aşina olduğumuz bu açı cephe oranlarınıda tanıdık kılmaktadır.

-Modüler Kabuk fabrikasyon (şantiyede ya da dışarıda) imal edilip şantiye ortamında üstüsle yığılma mantığıyla biraraya getirilir. Ana konstrüksiyon kısa zamanda imal edilebildiği gibi çok kısa zamandada sökülüp taşınabilir ve başka bir fonksiyon verilip kullanılabilir. Toplu konutlar açısından bu önemli bir şeydir. Çünkü modern öncesi dünyanın zamanla gelişen ve serpilen yerleşmeleri gibi değil baştan bir proje olarak tasarlanmış bitmiş ürün olarak varolurlar. Yani zirve anı kullanılmaya başlandığı noktadır ve oradan geriye gitmeye başlar.Bu durumda işlevini kaybetse bile dönüştürülebilir olması önemlidir.

-Her modül iki katlıdır. Bu şekilde kenarlarda yer kaybı oluşmaz.

-Her modülde iki kat ile kesintisiz alan elde etmek mümkündür. Ana taşıyıcı sistem tünel kalıp ve mutipolt sistem melezlemesidir. Tünel kalıba göre yerde imalal edildiği için, multipolt sisteme göre de daha rijit olduğu için avantajlı bir sistemdir.

-Farklı zemin eğimlerine istinat duvarı yapmadan ve çok az hafriyatla yerleşmek mümkündür.

Kat bahçeleri:
Kat bahçeleri düşeyde bahçeler oluşturmak için kullanılmıştır. Daire tiplerine göre iki üç ya da dört daire tarafından kullanılırlar. Düşey bahçe modülleri iki kat yüksekliğinde ferah alanlardır ve yatak odalarının balkonları da bu alana bakar. Binaların toprağa basan alanlarını azaltmak için yapılan dar uzun bloklarda dairelerin dar olan cephelerinin ışık ve havalandırma ihtiyaçları karşılanırken güvenli ve farklı bir bahçe hatta avlu deneyimi yaşatır kullanıcılara.

-İstanbul imar yönetmeliği 2.04.17 maddesine göre kat bahçeleri tanımlanmış ve 2.04.7 maddesinde de emsalde nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.

2.04.7. Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (EMSAL):
Yapının bütün katlardaki alanları toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır.
………Bu yönetmeliğin 2.04.17 maddesinde tanımlanan kat bahçelerinin ait olduğu kat alanının %10’unu geçmeyen bölümü……………… Katlar Alanına (KA) katılmazlar.

2.04.17. Kat bahçeleri: Binaların çesitli katlarında, baglı bulundugu kata veya katlara hizmet edecek ve hizmet edecegi bagımsız bölüm veya bölümlerin eklentisi olarak tapuda gösterilecek sekilde, plan ve yönetmelikte belirtilen çekme mesafeleri dışında, bitki yetistirmek için gerekli toprak dolgu kullanılarak ve iklimlendirilmesi saglanarak…………..

Emsal hesapları:
Bir modülün toplam alanı:
15,68×7,84=122,93 m²
7,84×7,84= 61,47 m²
Toplam……..184,50 m²

ADA 1
24 562 m² X 1,35=33158,7 m²/184,50 m²= 179,72…………179 MODUL
23 745 m² X 0,75=17 808 m²/184,50 m²= 96,50…………….96 MODUL
Toplam………………………………………………………………..275 MODUL

ADA 2
34 750 m² X 0,75=26 062 m²/184,50 m²=141,25 ………….141 MODUL

ADA 3
35 695 m² X 1,35=48 188 m²/184,50 m²=261,18 ………….261 MODUL

ADA 4
43 515 m² X 1,70=73 975 m²/184,50 m²=400,95 ………….400 MODUL

ADA 5
36 745 m² X 1,35=49 605 m²/184,50 m²=268,86 ………….268 MODUL
29 717 m² X 0,75=50 517 m²/184,50 m²=273,81…………..273 MODUL
Toplam………………………………………………………………..541 MODUL
GENEL TOPLAM……………………………………………………..1618 MODUL

-Toplu konut projelerinde aileler birey sayılarına göre tek tipleştirilir ve kişi birey olarak değil sürünün parçası olarak görülür. Bu düzleştirmenin sonucu çevreyi ve yapıları düzleştirmeye ve niteliksizleştirmeye kadar gidebiliyor ve özgün olmayan vasat örneklerle kentleri ve yapılı çevreyi işgal ediyor. Özgün ve esnek bireylerin ihtiyacına göre şekillenebilen bir proje daha kolay sahiplenilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın