Satın Alma, ARTAKALAN | 55 SAAT Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

Satın Alma, ARTAKALAN | 55 SAAT Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

Proje kapsamında taşra üniversitelerinin sorunları göz önünde bulundurularak üniversitelerin hâkimiyetinde bulunan ancak kullanılmayan alanların değerlendirilip eğitime ve kamuya kazandırılması amaçlanmıştır.

KONU, KONSEPT VE ARAZİ BİLGİLERİ

Sınırsız çeşitlilik içinde sınırlı eğitim veren taşra üniversitelerinin eğitim mekânı sorunları günümüzde giderek artmaktadır. Minimum düzeyde ihtiyaçları karşılayan, çoğunlukla sosyal mekânları olmayan kampüsler nedeniyle öğrenciler genellikle kampüs dışı alanları kullanmaktadır.

Öğrencilerin bir arada bulunarak iletişim olanaklarını artırmak projenin ana hedefi olmuştur. Bu birlikteliğin farklı bakış açıları kazandıracağına, ilişkileri kuvvetlendireceğine inanılmış, “Öğrenciler en çok birbirlerinden öğrenirler’’ düşüncesiyle de öğrencilere katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Diğer hedef ise tasarımın gerektiğinde alanlara yayılabilmesi, çoğaltılabilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerin sosyalleşebileceği, atölye çalışmaları yapabileceği, çalışmaları sergileyebileceği etkileşim odaklı tasarım kurgusu oluşturuldu.

Fırat Üniversitesi’nde iki ana kampüsün bağlantı yolunda, ağaçlarla kaplı, etrafı dikenli tellerle çevrili 30 bin metrekareden büyük olan arazi proje alanı olarak seçildi. Arazinin önünde, doğu – batı aksında uzayan 8 metrelik yaya yolu ve 12 metrelik araç yolu bulunmaktadır. Araç yolu motorsuz taşıtlar için güvenli bir alan sunmamaktadır. Yaya yolu ise yürüyüş konforunu olumsuz etkileyen engellerle doludur.

Proje alanının doğu batı aksındaki cephe uzunluğu yaklaşık 400 metre uzunluğundadır. Yapıları, alanın geçiş koridoru olarak nitelendirilebilecek yaya yoluna yaklaştırılarak bölgenin kalış mekânlarına dönüştürülmesi amaçlandı. Tasarım öğrencilerin birçok ihtiyacını karşılayacak esneklikte, eğitim ve sosyal alanları bir araya getiren bir kurgudadır.

TASARIM KARARLARI

Alandaki ağaçlar yatayda düzgün, dikeyde dağınık bir şekilde yayılmıştır. Aks aralıkları ile ağaçların aralığı en dar olanı ölçülerek 2,5*6 metre ölçülerinde modüller tasarlandı. Uygun ölçülerle ağaçların arasına sızan mekânlar tasarlandı.

8 metre genişliğinde olan yaya yolu bölünerek motorsuz taşıtların teşvik edilmesi, güvenliğinin sağlanması amacıyla motorsuz taşıt yolu düzenlendi. Ana caddeden yaya yoluna kadar çift yeşil bant çekilerek araç yolunun kullanıcılarına olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlandı.

Yaya yolunun kenarına oturma/dinlenme bankları ile sergi panoları yerleştirildi. Sergi panoları ile çalışmaların yol boyunca tanıtılması düşünüldü.

Modül yapılarda hafif çelik strüktür kullanılarak kolay montaj gibi olumlu etkiler ile çevreye minimum etki amaçlandı. Yapılar camlarla çevrilerek çevreyle etkileşiminin artırılması, ağaçlık alanda doğanın hissedilmesi, saydam ve ferah ortamlar tasarlandı.

Cam kapsül şeklindeki modül yapıların ölçüleri değiştirilmeden ihtiyaca göre farklı mekanlara dönüştürüldü. Her ünitede bir kütüphane, iki çalışma atölyesi, bir sergi salonu ve bir rezerv yapı planlandı. Rezerv yapılar ihtiyaçlara göre şekillenebilir. Bazen bir toplantı odası, bazen bir seminer salonu olabilir. Bazen de mimarlık jürileri gibi her bölümün ihtiyacına göre şekillenebilir.

Hazırlanan saydam modül kapsüllerin dışında alanın uzun süreli kullanımı göz önünde bulundurularak saydam olmayan, cephesi çevreyle uyumlu wc modülü tasarlandı.

Yaya yolu kotu referans alınarak yapıların önüne kadar sirkülasyonu sağlaması açısından çelik platformlar yerleştirildi. Yapılar topraktan 50 cm yükseltilerek platformlarla aynı kota getirildi.

Böylece yaya yolundan yapılara kadar kesintisiz ulaşım sağlandı. Ayrıca yapıların yükselmesiyle engebeli arazinin olumsuz etkilerinden korundu.

Yapıların önünde sirkülasyonu sağlayan platform tek merkezde toplanarak meydan oluşturuldu. Bu meydan, kampüsler arası etkileşimi sağlamak amacıyla kurgulandı. Meydanlar iki ünite arası sosyal buluşmaların gerçekleştirileceği bir merkez olarak tasarlandı. Bu meydana modül yapı kafeteryaya dönüştürülerek yerleştirildi.

İki ünite ve bir meydandan oluşan tasarım projenin yeni modülü olarak planlandı. Bu modül ihtiyaca göre arazinin tamamına yerleştirilerek kampüsler arasındaki atıl durumda olan arazi kesintisiz bir etkileşim mekanı olacak.

Etiketler

Bir yanıt yazın