Samsun Segman Sanayi

Samsun Segman Sanayi

PS Mimarlık tarafından tasarlanan ofis yapısı Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Farklı özelliklerde endüstriyel ve karma yapı dizgesine sahip bir bölgede bulunan yapının, esnek mekânsal kullanıma olanak veren, güçlü, yalın ve tutarlı bir duruş sergilemesi hedeflendi.

Kuzey – güney doğrultusundaki ana aks üzerinde yer alan köşe başı parselde, mevcut prefabrik depo yapısı ve mevcut betonarme yapı ile entegre olacak şekilde yeni bir çelik aks eklendi. Eklenen aksla birlikte oluşan 3 farklı yapı, bütüncül bir yaklaşımla ele alınırken, hacim ve mekân duygusu maksimum seviyede hissettirildi.

Oluşturulan birleşik yapıyı saran kabuk içerisindeki temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik eklenen yeni çelik aksın kendi strüktürü ile cephede var olması yapının karakterini belirlerken, platform ve saçakla desteklenerek “kütlesel lineer imge” kavramını ortaya çıkardı.

Yapı cephesi boyunca uzanan zemin kat platformu, fonksiyonel ve rasyonel gereklilikle ana girişin yatay düzlemde vurgulanmasını sağladı. Aynı zamanda üretim ve yönetim çalışanlarının kullanım alanını tanımlayan bir yapı elemanı oldu.

“Segman çalışıyor” mottosuyla cepheye paralel konumlanan ana birimler ile dış mekân ilişkisinin maksimum düzeyde tutulması hedeflendi. İç mekân hacim performansını arttırdığı düşünülen bu tutumla, bölgedeki içe dönük yapı dizgesine karşı bir duruş sergilendi.

Çelik yapıda oluşturulan yırtık ile iç mekân zonlaması desteklendi. Cepheye paralel olarak dağılan sirkülasyon koridorları mekanlarla görsel temas sağlarken, mevcut betonarme yapı ile eklenen çelik aks bina üst kotundaki yükseklik farkı vurgulanarak lineer imge kavramı desteklendi.

Mevcut depodan kullanılan iki aksa eklenen ara tabliye ile sirkülasyonun çevrelediği bir hacim oluşturulup, şeffaf çatı kaplaması sayesinde gün ışığından faydalanıldı.

Hacimsel ve strüktürel yapı elemanlarının tasarımın ana karakterini belirlemesi ile kütle imgesi ve iç mekân duygusu oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın