Rising Cities

Rising Cities

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Bora Tecimer tarafından 2019-2020 Güz Dönemi Mimari Proje IV kapsamında Dr. Öğr. Üyesi İffet Hülya Arı yürütücülüğünde hazırlanan Rising Cities projesi.

Sınır koşullarında yaşamı inceleyen proje, sınır koşulu olarak göç ve nüfus yoğunluğunu alır. Kabul olarak fırsatlar uğruna şehirlere yoğun göç şehirleri boğar ve güç sahipleri sahip oldukları kapitalist gücü yansıtmanın yeni bir yöntemi olarak yükselen şehirleri inşa etmeye başlarlar.  Bu inşa süreci yükselen şehirleri çevre ile iletişimden koparır ve zeminde kalan alanları kaosa sürükler. Geçim kaynağı eski şehrin yıkıntılarını ve yükselen şehrin atıklarını toplama, üretici birimlere dağıtma, dönüştürme ve yükselen şehirlerle takas etmektir. Fakat altta ezilenlerden bir topluluk ürettikleri kaynakları ve levhaları kendileri için de kullanabilecekleri düşüncesi ile kapitalizmin çarkı olmaktan vazgeçer. Bu topluluğun yeni ideali kendilerine karşı kurulan bu düzende bir perspektife göre işgal etmek, başka bir perspektife göre ise hakları olanı almaktır. Projenin zaman kesiti bu uyanıştan sonraki yükselen şehrin altta kalanlar tarafından soyut ve somut işgalinden geçmektedir. Sunulan kesit ve planlar zamanın sadece bir noktası olup geleceği açısından sadece fikirler verir, kesin doğrultular sunmaz. Anlam bulutu diyagramları ise bu noktaya geçiş hakkında kesikli çizgiler ile bir tol sunar. Kurgunun geçmişi ve geleceği projenin inceleyicisinin kendi içindedir. Saf tüketimin hakim olduğu yükselen şehirlerin, hayatta kalmak uğruna üretenler tarafından işgali ile oluşan kontrast üzerinden belki geçmişi, belki günümüzü ve belki de geleceği yorumlamaya ve eleştirmeye çalışır.

Etiketler

Bir cevap yazın