Rami Kütüphanesi Peyzaj Projesi

Rami Kütüphanesi Peyzaj Projesi

Yeniden ele alınarak bir modern kütüphane ve yaşayan bir peyzaj alanına dönüştürülen Rami Kütüphanesi peyzajı caps.office tarafından projelendirildi.

Tasarımcılar anlatıyor:

250 yılı aşkın bir tarihi olan Rami Kışlası; restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa projesinin tamamlanmasıyla İstanbul kentinin en önemli kültür mekanlarından biri haline gelmiştir. Rami Kütüphanesi, modern kütüphane fonksiyonlarını barındıran, çok kültürlü ve işlevli alan kullanımıyla büyük bir mekânsal zenginlik ve kütüphane programına sahiptir.

Rami Kütüphanesinin yaklaşık 51.000 m² olan avlusu, 7/24 açık bir kent parkı gibi kütüphane yapısının çeşitli kültürel ve sosyal alt birimleriyle doğrudan bağlantılı ve ilişkili alt kullanım alanlarıyla örülü şekilde tasarlanmıştır. Avlunun merkezinde, ana yaya aksı üzerinde konumlandırılan Ulusal Arşiv Binası, zemine gömük tasarlanmış, Araştırma Salonu ve Kafeteryası avlu alt kotunda simetrik 2 saçağın altında planlanmıştır. Önerilen yeni yapı, tarihi kışla silüetinin önüne geçmeyen, peyzajla bütünleşen ve avlu içerisinde gizlenen bir formda yer almaktadır. Gezilebilir yeşil çatı olarak önerilen yapı kabuğu, kamusal kullanımı destekleyen önemli yeşil alanlardan biridir.

Ana yaya omurgası ve 4 ana kapının avluyla buluştuğu 4 aktivite meydanı dışında tüm avlu çok işlevli, eğitim, kültür, ortak çalışma, sosyalleşme ve eğlencenin bütünleştiği bir kent parkı, yaklaşık 51.000 m²’lik bir eğitim ve kültür vahasıdır. Sözü edilen avlu geçmişte sahip olduğu kışla avlusu işlevinden kültür odaklı bir kent parkına dönüşmüş, bu dönüşümle düzenlenen topoğrafya ve mevcut ağaçları koruyan tepelerle, farklı vistalar veren sürpriz alt mekanlar tasarlanmıştır. Kentli kullanıcının kütüphaneden bağımsız olarak da deneyimleyebileceği bu açık alan, zengin bitkisel dokusu, tür çeşitliliği, korunaklı avlu tipolojisinin avantajıyla sahip olduğu mikro iklimle kendi başına önemli bir kentsel odak haline gelmektedir. Avluda önerilen doğal peyzaj kurgusunun gezinti yolları kullanıcıları; yeşil amfiler, sergi alanları, dinlenme alanları, ortak çalışma alanları, sahneler, performans meydanları, biyolojik gölet, piknik masaları, çocuk oyun alanları, tematik eğitim platoları, okuma terasları gibi pek çok alt mekanla buluşturmaktadır. Sosyalleşme ve etkinlik alanlarının doğal peyzaj ve bu peyzajın oluşturduğu perspektiflerle birbirinden ayrılıyor olması alanda eş zamanlı farklı etkinlikleri olanaklı hale getirmektedir. Tüm bu aktiviteler alanda zaten halihazırda var olan ve korunan 49 yaşlı ağaç ve bu yeşil örtüyü desteklemek için alanda önerilen 30’dan fazla farklı türde 525 yeni yetişkin ağacın oluşturduğu koruluğun altında uzanmaktadır. Yapraklı ve ibreli ağaçlarla oluşturulan çatı örtüsü alanda farklı mevsimlerin ve mevsim geçişlerinin kente özgü manzaralarının oluşmasını olanaklı kılacaktır. Alle yolu ve giriş meydanları haricinde, avlu içi tüm gezinti yolları toprak yol olarak tasarlanmış, avlu içerisinde yaratılan dinamik kot değişkenliği arasına gizlenen patika yol deneyimi düşünülmüştür. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren avlu peyzajı, alt meydan kullanımlarını destekleyen amfi oluşumları ve kent mobilyaları ile kurgulanmıştır. Tasarlanan biyolojik gölet alandaki faunayı destekleyen önemli bir su ögesidir. Yeşil tepelere gizlenen ahşap oyuncaklar, eğimli yeşil alanlar ve oyun amfisi, çocuklar için keşfederek oyun kuracakları bir zemin hazırlar.

Rami Kütüphanesi – Ulusal Arşiv Binası

Etiketler

Bir yanıt yazın