Planetaryum ve Bilim Müzesi

Türkiye ortamı için bir ilk olan Gaziantep'deki Planetaryum yapısı, bir çocuk kütüphanesi ve bilim müzesi ile bütünleştirildi.

İşlevi vurgulamak amacıyla ana planetaryum salonunun dışa yansıtılması tercih edildi. Yapının giriş katı danışma, bekleme ve hediyelik eşya satışına, bu kotun altında kalan bodrum kat ise bilim müzesine ayrıldı. Salonun küresel ve masif kütlesi, üzerine takıldığı şeffaf satıhla tezat teşkil edecek biçimde ve adeta havada asılı etkisi yaratarak yapıya eklemlendi. Yapının ana yolun uzağında kalan ve bu nedenle arka olarak nitelenebilecek cephesi ise yalın ve masif bir duvar olarak ele alındı. Bu duvar bir yandan cam prizmanın ve içindeki katların temel taşıyıcısı olarak işlev kazanırken öte yandan servis merdiveni ve ıslak hacimler gibi servis birimlerinin gizlenmesi sağladı.

Etiketler

Bir cevap yazın