People’s Choice Award, Homestead, Uni.xyz Uluslararası Proje Yarışması

People’s Choice Award, Homestead, Uni.xyz Uluslararası Proje Yarışması

Onur Gültekin, Emrah Ökten, Furkan Karakuş ekibinin Uni.xyz tarafından düzenlenen Homestead yarışmasında Symbio-Farm projesi People's Choice Award ile ödüllendirilmiştir.

Proje Raporu

Uni.xyz tarafından düzenlenen Homestead yarışmasına 2021-2022 güz yarıyılında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü AtölyeDüşleDüşün ekibi tarafından yürütülen Seç&Yarış teması kapsamında katıldık.

SYMBIO-FARM

Proje alanı Ciudad Real (İspanya) şehir merkezine 3 km uzaklıkta, çiftlik evlerinin ve tarım alanlarının başladığı bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca şehir içinden gelen insanlara yönelik farkındalık çalışmaları da yapılmak istendi. Çevredeki çiftlik evleri, ihtiyaçları, bölgesel sorunlar ve evrensel katkılar dikkate alındı. Burada 6 kişilik bir aileye hizmet sunmak, buradaki sürdürülebilirliğin ayın belirli günlerinde anlatıldığı meyve bahçelerinde toplanma alanların oluşturmak aynı zamanda da çiftlik işleri ve buradaki ortaya çıkan sonuç ürün ve atıklardan aynı zamanda çevre karşı nasıl bir duyarlılık oluşturulabileceği hakkında farkındalık oluşturulmak istendi.

Proje geleceğe yönelik farklı bölgelerde iklim koşullarına dikkat edilerek kurgulanabilir.

Proje 6 kişilik bir ailenin yılın 365 gününün burada geçtiği çiftlik işleriyle ilgilenebileceği şekilde kurgulandı. Zaman hem çevreye hem de bu aile katkı olarak dönecektir.

Araştırma yöntemi olarak hem şehir belediyesinin bölge ile ilgili bilgilendirmeleri hem de İspanya’daki çiftlik evi oluşumu ile ilgili İspanyolca makaleler incelendi. Ve proje alanıyla oluşturulmak istenen konsept hakkında bu bilgiler dikkate alınarak ilerleme sağlandı. Projeye konseptine yönelik işlevler doğrultusunda da araştırmalar yapıldı.

Çiftlikte gıda işleyişi intansif tarım ile düşünüldü. İntansif tarımda; modern, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Az gider ve az emekle yapılan ekstansif tarımın tam tersidir.

TASARIM KARARLARI

Tasarım kararlarını oluştururken; çiftlik evini ve çiftliğe yardımcı mekanlar ile doğal çevre arasında hem işlevsel hem kütlesel olarak simbiyotik bir ilişki yakalamak için arazi sınırlarından da referans alarak her şeyin aslında bütün olup birlikte çalışıp birbirini beslediği yardımcı diğer açık alanlarla geçiş sağlandığı bir proje oluşturulmak istendi. Tüm farklı işlevler tek bir çatı olarak aynı taşıyıcı sisteme yerleştirildi ve bir bütün olarak çalışması istendi. Hayvan barınaklarında sirkülasyon alanları ve bölgede yetiştirilebilecek meyve bahçelerinde ağaç dikim aralıklarına dikkat edilerek 5 m ve 10 m akslarla fonksiyonel alan ihtiyacına göre yapılı bir ortam oluşturulmak istenmiştir.

Aynı zamanda ortaya çıkan ürünlerden bitki atıkları ve hayvan gübreleri biyogaz tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülür ve her şey çalışır durumdadır. Birbirini besleyen ve sürdürülebilirliğe en iyi şekilde bağlı kalınarak çevre dostu bir çiftlik evi projesi oluşturuldu.

Malzeme olarak her şeyin tek çatın altında toplandığı bir çelik konstrüksiyon ve aks sistemi oluşturuldu. Duvar malzemesi olarak ahşap kullanıldı.

Etiketler

Bir cevap yazın