Oyun Evimiz

Oyun Evimiz

MEF Üniversitesi, Tasarla ve Yap! Stüdyosu öğrencileri tarafından, okul öncesi çocuklar için tasarlanan oyun alanı Bodrum’un Yukarı Mazı İlkokulu’na inşa edildi.

Stüdyo yürütücüleri, projeyi anlatıyor:

2021 yılı Ağustos ayında Bodrum ve civarında da gerçekleşen yangınlarda özellikle Mazı bölgesinin büyük zarar görmesi sonrasında MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri zorunlu bir staj olarak yaz aylarında yaptıkları ve artık gelenekselleşen 2 haftalık bir kolektif tasarım ve üretim süreci olan Tasarla ve Yap! Stüdyosu’nu bu kez tamamen gönüllü olarak Bodrum Mazı’da yapmak istediklerini MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na bildirmişlerdir. Bunun üzerine dekanlık, Bodrum’da yaşayan ve MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak akademisyenlik yapan Ahu Sökmenoğlu Sohtorik aracılığı ile Bodrum Belediyesi, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Yukarı Mazı İlkokulu ile iletişime geçmiştir. Yapılan görüşmelerde Yukarı Mazı İlkokulu okul öncesi çocuklarına yönelik bir oyun alanı ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanı Arda İnceoğlu, öğretim üyesi Ozan Avcı, Ahu Sökmenoğlu Sohtorik ve 20 kişilik gönüllü bir mimarlık öğrencisi ekibi bu ihtiyaca cevap verecek bir ahşap oyun evi tasarım önerisi geliştirerek 22-29 Ekim 2021 tarihleri arasında bu tasarımı Yukarı Mazı İlkokulu bahçesinde inşa etmişlerdir.

Tamamlandıktan sonra çocuklar tarafından “Oyun Evimiz” ismi verilen bu proje Yukarı Mazı İlkokulu’nun arka bahçesinde yer alan atıl alanda konumlanmaktadır. Bu unutulmuş niteliksiz alanın tasarlanan oyun alanı ile bir kimlik kazanması hedeflenmiştir. Tasarım, Oyun Tüneli, Ağaç Ev ve Kukla Tiyatrosu izleme platformları ve Oturma Alanı olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Tasarım, okul öncesi çocuklarının binadan çıkış yaptıkları kapıdan onları alan ve bahçenin kendilerine ayrılan kısmına taşıyan bir oyun tüneli ile başlamaktadır. İçerisine yer aldığı alan ile kuvvetli bir ilişki kuran bu tünel mevcut selvi ağaçları boyunca uzanmaktadır. Ağaçların gövde formları ile uyumlu bir ilişki içerisinde ve çocuk ölçeğini gözeterek uzanarak oyun tüneli çocukları bir ağaç eve taşımaktadır. Ağaç ev etrafına yerleştiği zeytin ağacın gölgesi ile bütünleşerek çocuklara içerisinde oynayabilecekleri bir oyun platformu/mekanıdır. Ağaç ev aynı zamanda kukla tiyatrosu için bir sahne görevi de görmektedir. Sahneye bakan farklı kotlardaki ve boyutlardaki ahşap düzlemler ise tasarımın üçüncü bölümünü oluşturan Kukla Tiyatrosu izleme platformlarını oluşturmaktadır. Son olarak bu platformlar bir masa ve bank ile bütünleşerek öğretmenlerin de kullanımına uygun bir alan oluşturur.

“Oyun Evimiz” projesinin Yukarı Mazı İlkokulu öğrencilerine en önemli katkılarından biri de inşa sürecinin bir şenliğe dönüştürülmüş olmasıdır. Babun Play, Babun Çocuk Kitapçısı, Komünite Bodrum ve destekçileri gibi Bodrumlu yerel gönüllülerin de katkısıyla inşa süreci ilk günden itibaren çocukları sürece dahil etmek üzere çeşitli mimarlık, sanat, oyun vb. atölyeler ile zenginleştirilmiştir. Böylece üretim süreci MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ekibi ile Yukarı Mazı İlkokulu öğrencilerinin bağ kurduğu, anı biriktirdiği bir birlikteliğe, bir dostluğa dönüşmüştür.

Proje, Bodrum Belediyesi’nin maddi desteği, MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi gönüllü ekibinin tasarım ve üretim emekleri ve Bodrum’lu yerel paydaşların da katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı paydaşların birbirleriyle uyum içinde çalışması sürecin sosyal etki odaklı bir mimari üretim süreci olarak tasarlanmasına ve gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Çocuk şenliği ile birleşen proje üretim sürecinin yaklaşık 100 adet okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin hafızasında özgün bir deneyim olarak yer aldığını umuyoruz. Ve elbette Oyun Evimiz’in okul bahçesinde özgün ve eğlenceli bir oyun mekanı oluşturduğu düşünüyor ve uzun yıllar boyunca çocuklara oyun imkanı sağlamasını diliyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın