Osman Yücel Aysun, 3×3 Stratejik Tasarım Programı

Osman Yücel Aysun, 3×3 Stratejik Tasarım Programı

Şu an var olan Çatalçeşme Oda Tiyatrosu Denizli ilinin merkezi Çınar Meydan’ı ile Tarihi Denizli Lisesi arasında kalan Lise Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Proje alanının içinde Lise cadde’si paralelinde Çınar ağaçları ve Ressam İbrahim Çallı sanat evi ile anılan bir Denizli evi bulunmaktadır.

Proje alanının yakın çevresinde çok sınırlı yeşil alan bulunmaktadır. Bunlar lise caddesinin karşısında yer alan Meseret Sokağı üzerindedir. Çatalçeşme’nin Meseret sokağına bağlanması çok müdahaleci bir imar planı gerektirdiği için, bağlantının kendi haline bırakılması önerilmiştir. Bu daha geniş alanı kapsayan başka bir projenin konusu olarak bırakılmıştır.

Çatalçeşme alanının kendi içinde bir planlama yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bölgenin park özelliğini arttırmak, insanların gündüz ve gece kullanımına açmak hedeflenmiştir. Önerilen düzenlemede klasik obje mimarisi yerine bina ve peyzaj birebir bir eğim vasıtası ile içiçe geçirilmiş, böylece bina peyzajın içinde kaybolmuştur. Bu eğim üzerinde hem bizim kültürümüzde olan (fakat unutulmuş) acık sinemalara olanak sağlayacak bir mimarı ortaya çıkmıştır. Bu alan sadece sinema için değil aynı zamanda aktif kullanımlar (etkinlikler) için de kullanıma uygundur.

Proje alanına mümkün olduğunca sert zemin müdahalesinden kaçınılmıştır.

İnsan hareketlerinin yoğun olduğu Lise Caddesi ile 954 sokak arası ile daha az yoğunluklu 960 sokak ile 1346 sokak birbirine kılcal yollarla bağlanmıştır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz eğimli aktivite alanının altında;

– 250 kişilik tiyatro, toplantı, konferans ve gösteri salonu,

– 200 m2 büyüklüğünde sergi salonu,

Geriye kalan yeşil alanda ise serpiştirilmiş durumda olmak üzere;

– 12 -15 m2 büyüklüğünde 5 – 6 adet yöresel el sanatları atölyeleri,

– 25 -30 m2 büyüklüğünde (gerektiğinde büyüye bilen) Kafeterya (servis – oturma alanları),

– Ressam İbrahim Çallı sanat evi adı verilen Denizli evinin yönetim amaçlı kullanılması uygun görülmüştür.

Planlanarak yeşil dokunun rahat hissedilmesi ve kullanılması sağlanmıştır. Aşağıdaki yazılarda Türkiye’de ve Dünyadaki benzeri örneklerini görebiliriz.

Etiketler

Bir cevap yazın