Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Öğrencileri Yurt Binası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Öğrencileri Yurt Binası

Davetli yarışmada 1. Ödül'e layık görülen yurt binası projesi UrbAr Kentleşme ve Mimarlık tarafından tasarlandı.

Lisans Öğrencileri Yurt Binası, kampüs gelişme aksının bitiminde, birbirinden kopuk yurt yapılarının arasında kalan parselde tasarlanmıştır ve gelişme aksını karşılayan merkez niteliğindeki giriş mekanları ile orman dokusu arasında kurulan ilişki yurt binası tasarımının ana kriteridir. Yapı formu tasarlanırken ön plana çıkan önemli koşul parselde mevcut anıtsal nitelikteki ağacının korunması olmuş, bu bağlamda, yapının ana yaklaşımı ve girişi bu anıtsal ağacı da içine alan teraslı bir bahçe-avlu olarak tasarlanmıştır.

Yapının plan kurgusu parselin çapraz köşelerinin birleştirmesi ile elde edilen çizgisel aksların çakıştırılması ile oluşturulmuştur. Bu kurgu yapının çevresinde farklı peyzaj alanları oluşmasını sağlamıştır. Toplam 700 öğrenci için süit odalar, ortak alanlar ve sosyal mekanlar planlanmış, kız ve erkek öğrencilerin odaları aynı bina içinde, girişleri lobiden ayrılan farklı bloklarda yerleştirilmiştir. Ortak kullanıma açık olan kafeterya, toplantı odaları, bilgisayar laboratuvarı gibi sosyal mekanlar yapının giriş avlusun alt kotunda konumlanmış, bağımsız girişi ve kendine ait dış mekanları ile tasarlanmıştır. Yurt binasında öğrencilerin bireysel olduğu kadar sosyal olarak birlikte vakit geçirecekleri, grup çalışması yapabilecekleri mekanlar planlanmıştır. Blokların uçlarında çalışma salonları konumlanmış, orman manzarasına açılan bu salonlar mimaride giydirme cam cephelerle doğaya açılan şeffaf ve aydınlık mekanlardır.

Tipik süit odalar çift kişilik iki adet yatak odası ve bir ortak çalışma odasından oluşmaktadır. Çalışma odasının planda cephenin dışına taşırılması ile çıkmalı ikinci bir tip oluşturulmuş, bu çıkmalar her katın planında yatayda kaydırılarak yerleştirilmiş, dolayısı ile dış cepheye dinamik bir etki katılmıştır. Süit odaların yatak odalarında ise pencereler planda cephenin dışına doğru itilerek dış cephe ve iç mekan arasında bir ara mekan tanımlanmıştır. Bu şekilde iç mekanda pencereler, içinde oturmaya elverişli nişler olarak tanımlanmıştır. Dış cephede sövelerle ifade edilen, iç mekanda ise doğal ahşap kaplama ile bitirilen oturma nişlerinde kitap okunabilir, ders çalışılabilir veya manzara seyredilebilir. Dış cephede ise söveli pencerelerin yatak odası veya çalışma odası olması durumuna göre dikeyde kaydırılması, çıkmalı tip odaların konumuna göre ise yatayda kaydırılması ile hareketlilik sağlanmıştır. Söve ve çıkmalar dış avluları insan ölçeği ile ilişkilendirmektedir.

Middle East Technical University Undergraduate Student Dormitory Building no: 19

Undergraduate Students Dormitory Building, relates the otherwise fragmented area of the campus development axis, generating a new relation between existing dormitory buildings, termination of the development axis and the forest. The requirement of preserving an existing monumental tree was an input in response to which a terraced courtyard was designed around this tree. A total of 700 suite rooms for students, common areas and social spaces are planned; the rooms of girls and boys are in the same building, located in different blocks. Public spaces as the cafeteria, game rooms, social spaces and computer labs are located on the lower level structure, with independent entrance and courtyard. Study halls are located at the end of the blocks with forest view.

Typical suite rooms consist of two double bedrooms and a study room. Certain study rooms on each floor have been cantilevered thus creating a dynamic impact on the facade. Suite bedroom windows are designed as inhabitable niche spaces suitable to read a book or to view the landscape. The niche windows are expressed on the facade with jambs. On the exterior the cantilevered study rooms help shift the windows horizontally and the windows shift vertically according to if a sleeping room or if a study room is behind. The cantilevered rooms and the jambs help relate the scale of the building to the various courtyards.

1. Ödül, ODTÜ Lisans Öğrencileri Yurt Binası Davetli Mimari Proje Yarışması

Etiketler

Bir yanıt yazın