ODÜ Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi

ODÜ Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi

ACE Mimarlık tarafından tasarlanan Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi'nin inşaatı 2018 yılında tamamlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Kütüphaneler giderek dijitalleşen dünya içinde kendi varlıklarını pekiştirerek, kültürel ve sosyal yaşantının bir parçası olmaya devam etmektedir. Özellikle üniversite kütüphaneleri akademik ortamın, kültürün yeşerdiği ve yaşantının beslendiği önemli üreteçler ve platformlar olarak kurum kimliğini ve kültürünü temsil eden yapılardır.

Ordu Üniversitesi Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi, yalnızca bir kütüphane binası olmaktan öte, kampüsün sosyo-kültürel yaşamının odak noktası olarak, akademik yaşamı zenginleştiren bir unsura dönüşmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Kütüphanelerin temel mekanları olan süreli yayın bölümleri, kitap salonları, çalışma odaları gibi mekanlar birbirleri ve kullanıcılar ile olan ilişkileri anlamında sorgulanırken, bu ilişkilerin tutarlı ve işlevsel olması amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. Zemin katta; daha hızlı şekilde ulaşılabilmesi hedeflenen ve hareketli bir sirkülasyona sahip, güncel süreli yayınlar, medyatek ve kırtasiye gibi bölümler çözümlenirken, birinci kata uzun süreli vakit geçirilmesi amacıyla, konulu kitap salonları ve grup çalışma odaları yerleştirilmiştir. Düşey sirkülasyon alanları bu mekanları birleştiren unsurlar olarak belirlenmiş, amfi formunda düzenlenerek sosyal etkileşimin arttırılması amaçlanmıştır.

Yapının kütle etkisi ise bu ilişkinin bir sonucu olarak şekillenmiştir. Güncel süreli yayınlar ve kafe, iç içe geçmiş mekanlar olarak kurgulanmış, kütle hareketiyle beraber bu bölümlerde de bir yarı-açık mekan tanımlaması hedeflenirken, aynı kütle hareketi giriş cephesini de tanımlar nitelikte oluşturulmuştur.

Okuma ve çalışma alanlarının verimliliğinin arttırılması açısından ışık konusu oldukça önemsenmiş, insan ölçeğinde tutulan pencereler ile doğal ışığın kontrollü bir biçimde girişi sağlanmıştır. Cephedeki sağırlığın ve şeffaflıkların oranı dengede tutularak, kütle hareketinin daha iyi okunması sonucu elde edilmiştir.

Günümüz problemi olarak, kütüphanelerin değerini kaybettiği algısını değiştirmek ve tam aksine, özellikle üniversite kütüphanelerinin sosyal yaşamın merkezinde yer aldığını göstermek adına, akademinin, çalışma kültürünün bir parçası olmayı başaran ve kampüs yaşamının merkez noktasına yerleşen, modern bir kütüphane yaratmak hedeflenmiştir.

Bu anlamda Çetinceviz ailesinin Ordu Üniversitesi’ne bağışladığı, ODÜ Emin Çetinceviz Merkez Kütüphane Binası, tam da bu misyonla tasarlanmış bir yapı olmanın ötesinde, hayır işi olarak bir binayı üniversiteye hibe etmek, üstelik oldukça modern bir mimari dili desteklemek, dekorasyonundan bilgisayar sistemine kadar bir kültür yapısını bütünüyle ele almak anlamında hem ümit verici hem de örnek olması gereken bir projedir.

Etiketler

Bir cevap yazın