Mansiyon, Young Architects Competition – Detroit Waterfront District

Mansiyon, Young Architects Competition – Detroit Waterfront District

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi Yusuf Furkan Kaya ve 2018 mezunu Ceren Bingöl ekip arkadaşları Beatrice Tosini ile katıldıkları uluslararası “Detroit Kıyı Bölgesi” yarışmasında “URBAN LOOP (Kent Düğümü)” projesi ile mansiyon ödülü almaya hak kazandılar.

URBAN LOOP

Detroit kenti 1950’lerde 2 milyona yakın nüfusu ile döneminin Amerika’nın en büyük ilk 5 şehrinden birisiydi. Özellikle otomotiv üretimi konusunda dünyaca tanınan markalar ve üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörün oradan çekilmesi ile uzunca bir süre hayalet şehir olarak adlandırılmıştır. “Kent Düğümü” projesi Detroit kentinin o eski günlerindeki ihtişamına tekrar kavuşmasının tomurcuklarının görüldüğünü vurgularken bunun bir sembolü olmayı ve o canlılığını kökten beslemeyi hedeflemektedir.

Bağlamda var olan 3 temel öğe ile kucaklaşmayı ve onları bünyesinde bir düğümde buluşturmayı hedefleyen proje, bu çabası ile yepyeni bir odağı kente kazandırmayı hedeflemektedir. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz su ve kıyı halidir. Böylesi bir öğenin çekim gücü kıyı şeridi ve kesiti değiştirilip tasarım alanının içerisine alınarak kamusal alanın yapı ile bütüncül bir ilişki kurması sağlanmıştır. İkinci önemli nokta, yanı başında bulunan COBO Fuar ve Kongre Merkezi yapısıdır. Bu kent adına çok önemli bir ziyaretçi potansiyeli taşıyan merkez ile sadece yan yana bulunma hali gibi zayıf bir ilişki ile kalmayarak tasarımda önerilen kütlenin yapısal ve mekânsal olarak bu merkezle çalışması sağlanmış ve oraya doğrudan bağlantı kurulmuştur. Son olarak amaçlanan bu düğümü çok daha güçlendiren son öğe, kent merkezinin en temel ulaşım aracı olan tramvay ve durağının proje ile bütünleştirilmesidir. Bu adımla önemli bir aktarma merkezi olarak da görev yapan bu yapı bütün bu birlikteliğin getirdiği yoğun kullanım sayesinde kentin yepyeni odağı olmayı amaçlamıştır.

Sadece kütle tasarım kurgusu ile kalmayarak mimari programı ile de bu bağlamla olan etkileşimini destekleyen projede; kamusal alanla etkileşen ve içerisinde havuz vb. öğelerin yer aldığı 20000 m2 sosyal alanları, 200 birimlik konut alanı ve 25.000 m2 ofis alanının yanında bir de 500 odalı bir otel kurgusuna yer vererek hedeflediği odak olma halinin her ihtiyacını karşılamaktadır.


Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: YAC / Young Architects Competitions
Yarışma Adı: Detroit Waterfront District
Yarışma Ekip Adı: BT
Yarışma Sonuç Açıklama Tarihi: 15.02.2021

Etiketler

Bir cevap yazın