Mansiyon, Kastamonu Eğitim Kampüsü Proje Yarışması

Mansiyon, Kastamonu Eğitim Kampüsü Proje Yarışması

Tasarım Kararları

Kurgulanan eğitim kampüsü, dersliklerinde müfredatın eğitmen yoluyla belletildiği mevcut sisteme alternatif, öğrencinin konular hakkında hazırladıkları projeleri sunarak eğitimin aktif parçası olduğu modelin mekanlarını oluşturmayı amaçlamıştır.

Öğrencinin bu konumunun gereği, derslikler, hazırlanan sunumun yapıldığı mekanlar olsa da bilgiye asıl ulaşılan yer araştırmanın yürütüldüğü “saha”dır. Saha, grup arkadaşları ile araştırma sürecinin paylaşılabildiği “her yer”dir. Bilgiye ulaşılan kütüphane, bulguların kritik edildiği etüt salonları, yemekhane kuyrukları, kafeteryalar, açık alanlar öğrencinin eğitim öğretim sürecinin mekanlarıdır.

Belki de düşünen, hazırlıklı zihinler için önemli bir fikir elma ağacının altında beklemektedir.

İnşa doğa için yıkımdır. Mevcut doğal yaşamı en az etkileme çabasıyla sık ağaçlık alanın sınırlarına girilmeme kararı tasarımı biçimlendiren etkenlerin en önemlilerinden biri olmuştur.

Öğrenci Kullanımına Ait Mekanlar

Eğitim Yapıları ve Öğrenci Meydanı:

Eğitim yapılarının formu, öğrencilerin kullandığı meydanı oluşturur. Dairesel yerleşimdeki derslikler ışınsal kollarda laboratuvar, müzik dersliği, resim dersliği gibi farklı kullanımlı mekanlara dönüşür. Bu ışınsal kolların son katlarında düşey taşıyıcıdan bağımsız şekillenen kabuk çatılar çok amaçlı salon kullanımına olanak verir.

Meydan hem bir giriş mekanı olup hem de her iki tarafındaki sosyal yapılar nedeniyle canlı bir merkez potansiyeli taşır, öğrencilerin buluşma alanıdır. Bağlandığı alt kottaki etkinlik alanı, kamusal kullanıcı ve öğrenci ortak etkinliklerine açıktır.

Sosyal Merkez Yapıları/Kütüphane-Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Merkezi-Yemekhane-Çarşı:

Sosyal merkez yapıları, gün içinde ve gece öğrencinin kolay ulaşabileceği konumdadır. Bu mekanları kullanan öğrenci atmosfer olaylarına açıktır.

Kütüphane; kampüsün en önemli yapılarından olup programda tanımlandığından daha zengin fonksiyonlarla ve daha büyük, giriş yapısı olarak konumlandırılmıştır. Konumu ile kullanıcısına kampüsün panoramasını kesintisiz sunar. Zemindeki giriş holünde daimi kitap sergi ve satışı yapılmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Merkezi; kabul edilen eğitim modelinde, hobilerin temelinin atıldığı, daha önceden gelen sosyal uğraşların geliştirildiği mekandır. Kafeteryaya ait kapalı ve açık alan kullanımları ile günü ve geceyi destekleyen sosyalleşme alanıdır.

Yemekhane; daimi kullanıcısının yoğunluğu, önemli bir sosyal paylaşım alanı potansiyeli olması nedeni ile sosyal merkezin parçası olarak konumlanmıştır.

Çarşı; sosyal merkezin yaya dolaşımının merkezinde, günlük gereksinimleri karşılama amaçlıdır. Kullanıcı talepleri yönünde büyüyebileceği varsayılmıştır.

Öğrenci Yurtları:

Sosyal Merkez ve öğrenci girişine, ilişkileri nedeniyle yakın planlanmıştır. Sosyal merkezin gece kullanımını destekler. Kafeteryaları son katta panoramik planlanmıştır.

Sağlık Merkezi:

Öğrencinin yoğun kullanımındaki sosyal merkezle yakın ilişkili, eğitim bloğunun altındadır.

İbadethane:

Kampüsün nispeten sakin bir bölümünde, gerek duyduğu huzur atmosferi içindedir.

Kamu-Öğrenci Ortak Kullanımındaki Mekanlar

Sahne ve Konferans Merkezi:

Kamu kullanımına da açık olması nedeniyle öğrenci Sosyal Merkezi içerisine alınmamış, günün her saatinde öğrenciden bağımsız kullanımına da olanak verilmiştir.

Spor Merkezi-Açık Spor Alanları:

Kamuya açık kullanımları kampüs içindeki konumunu belirlemede etken olmuştur.

Bilim Merkezi:

Eğitim bloklarına bağlantılı, kamu tarafından da kullanılabilecek konumdadır.

Kampüs Genel Yönetim Mekanları:

Öğrenci ile yakın ilişkisi yanında kampüs dışı ilişkileri nedeniyle kamuya açık bölgededir.

Rekreasyon Alanı:

Kamu ve öğrenci için arazi içindeki sık ağaçlık alan rekreasyon amaçlı kullanıma ayrılmıştır.

Kreş-Anaokulu:

Personel kullanımında olan yapı, içeriği nedeniyle kampüsün günlük yoğunluğundan uzak konumlanmıştır. Oyun alanları bölgenin iklim karakteri dikkate alınarak yarı açık hale getirilebilen şeffaf mekanlar olarak ve programda verilenden daha büyük çözülmüştür.

Teknik Merkez:

İşlevleri gereği, taşıt trafiği ile ulaşılabilen, kampüsün diğer yapılarından izole konumda planlanmıştır.

Taşıyıcı Sistem Analizi:

Eğitim blokları, kütüphane, yurt blokları çatı katları hariç betonarme, çatı katları ise daha geniş alanlara izin verebilmesi için çelik planlanmıştır.

Spor merkezi ve sahne sanatları ve konferans merkezi düşey taşıyıcılar ve seyirci tribünleri ön üretimli betonarme elemanlar, çatı makasları çelik olarak tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın