Mansiyon (Kabadüz), Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Mansiyon (Kabadüz), Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

İLÇE MORFOLOJİSİ

Kabadüz güney-kuzey doğrultusunda lineer bir yerleşime sahiptir. İlçe Cumhuriyet Caddesi’nin üzerinden gelişimini sürdürmektedir. Cadde içerinde bulunan kamu yapıları etrafında birincil yapılaşmasını oluşturmuştur. Yapılan tasarım ile ikincil büyüme doğrultusuna etki edilecektir. Bu doğrulta proje içeriğinde karma kullanıma yer verilmiştir. Konutlar, ticari birimler, kültür merkezi, okul, pazar alanı ve cami proje kapsamında önerilmiştir.

TASARIM KURGUSU

Vaziyet planı kurgusunda ilçenin morfolojik yapısının incelenmesinde elde edilen tespitler doğrultusunda hareket edilmiştir. Öncelikli olarak ilçenin omurgası olan Cumhuriyet Caddesine eklemlenme kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda caddenin güney kısmına yerleşilmiş ve caddenin her iki tarafında ticari birimler kurgulanmıştır. Kullanıcının alana çekilebilmesi için cadde üzerine kent parkı, kültür merkezi, okul, cami ve pazar alanı önerilmiştir. Kent parkı sosyal yapılar arasında düğüm noktası oluşturarak ilçenin odak noktası olacaktır.

Yapı adalarının oluşturulmasında; komşuluk aktivitelerini ön plana çıkacak avlu kurgusu öne çıkarılmıştır. Avlu içerisinden yapılara girişler verilmiş, çocuk oyun alanları ve spor alanları kurgulanmıştır. Bu şekilde avlu içerisinde kullanıcı canlılığı üst düzeyde tutulmuştur. Avlunun peyzaj kurgusunda bölgenin en önemli ürünlerinden olan çay bitkisi kullanılarak çay tarlaları oluşturulmuştur.

Sokaklar; geleneksel konutların en aktif kullanım alanlarındandır. Tasarım da bu özellik ön plana çıkarılarak taşıtsız ve sosyal hayatı destekleyen sokaklar kurgulanmıştır. Sokaklardan, avlulara, arka bahçelere ve yapılara girişler verilerek sokak yaşamının canlılığına destek olunmuştur. Proje alanında var olan topoğrafya tasarımda farklı kot kullanımları değerlendirilmiştir. Ticari arter, sokak ve avlu kotları olarak kurgulanmıştır. Bu durum mekânsal çeşitliliği arttırmış ve arazi ile tasarımın dengeli bir şekilde örtüşmesini sağlamıştır.

Tasarım içeriğinde 230 konut, 40 ticari birim, 400 kişilik kültür merkezi, ilköğretim ve anaokulu, 100 kişilik cami ve 500 metrekarelik pazar alanı kurgulanmıştır. İlçenin yeni odağı olacak kent parkı ise yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana sahiptir.

YAPI DİLİ

Yapı tasarımına geçmeden önce geleneksel Karadeniz evleri hakkında incelemeler yapılmıştır ve tespitlerde bulunulmuştur. Farklı malzeme kullanımları bunlardan ilkidir. Özellikle zemin ve üst kat ayrımını ifade ederken bunun yanında bölgenin topografik yapısından gelen kotların düzenlenmesinde de etkili olmaktadır. Çatı yapıları ve bunların yönelim etkileri tespit edilmiştir. Yapıların dışarı ile iletişimini kuran kapı ve pencerelerde de özgü yapıları dikkate değerdir.

Tespitler doğrultusunda kurgulanan yapı dilinde öncelikli olarak çatı kavramı yorumlanmış ve kabuk tasarımı yapılmıştır. Yapıların zemin ve istinatlar ile kurduğu ilişkide farklı malzeme yorumuna gidilerek yöresel taş malzemeleri kullanılmıştır. Kütlenin boşluklarında bir ritim oluşturulmuş, söve ve panjurlarda ahşap malzemeler kullanılarak yöresel malzemeye atıfta bulunulmuştur.

Ticari yapılar konutların altında kurgulanarak karma bir kullanım sunulmuştur. Ayrıca tasarlanan arkat ile de ticari kullanımda yeni bir dil önerisinde bulunulmuştur.

Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Sonuçlandı

Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Etiketler

Bir cevap yazın