Lozan Güzel Sanatlar Müzesi

Barozzi/Veiga Studio tarafından tasarlanan Musée cantonal des Beaux-arts (MCBA), Lozan’da inşa edildi.

2011 yılında Barozzi/Veiga Studio, İsviçre’nin Lozan kentindeki yeni sanat bölgesinin master planı ve Güzel Sanatlar Müzesi’nin tasarımı için açılan yarışmayı kazandı. Şehrin merkezindeki bir alan için hazırlanan master plan şehrin üç önemli müzesini kapsıyordu: Güzel Sanatlar Müzesi (MCB-A), Çağdaş Sanat ve Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MUDAC) ve Fotoğraf Müzesi.

Tren istasyonunun yanındaki arazinin büyük bir kısmı, 19. yüzyıldan kalan bir tren hölünü ve diğer endüstri yapılarını barındırıyordu. Kentsel bir strateji dahilindeki bu proje ile yeni bir yapısal boşluk, müzelerin etrafında yoğunlaşacağı yeni bir kamusal meydan tanımlanıyor. Boşluk, arazi boyunca uzanarak yapıları kent dokusuna entegre ederken aynı zamanda tren garının meydanıyla birleşerek bu yapıları şehrin kamusal mekanlarının devamlılığına eklemliyor.

Yeni tasarlanan Güzel Sanatlar Müzesi, arazinin güney çeperinde tren raylarına paralel olarak konumlanan, uzunlamasına dikdörtgen ve yekpare bir hacim. Yapı, tren istasyonuna benzer bir şekilde kentsel bir alan tanımlıyor ve alanı trenlerin gürültüsünden koruyor. Müzelerin en büyüğü olan Güzel Sanatlar Müzesi, alanın hafızasını taşıyor ve kucaklıyor; pragmatik formları, sert geometrisi ve keskin çizgileriyle alanın endüstriyel geçmişini yankılıyor.

Yeni bir kent boşluğu oluşturma olanağı, var olan tren holünün bir kısmının yıkılmasına yol açarken bir diğer yandan mekanın belleği, bazı parçanın tutulmasıyla korunuyor. Proje tren holünün bir parçasını koruyor ve projenin ana unsurlarından birine dönüştürüyor. MCBA, tren raylarına bakan cephede kalan parçası ile çıkma yapan ve ön plana geçen eski tren hölünün arka fonu gibi çalışıyor.

Genel olarak bina, müzenin koleksiyonunu korumak için, göreceli olarak geçirimsiz bir karaktere sahip. Binanın raylara bakan cephesi içe dönük ve kapalı iken, güneye bakan cephesi ise daha hareketli ve geçirgen bir yapıda.

Etiketler

Bir cevap yazın