Keops Hayır Limanı

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Abdulaziz Ceyhan'ın, Prof.Dr. Aysun Özköse, Yük.Mimar Bilal Yakut, Yük.Mimar Çicek Özmert, Yük.Mimar Ebabekir Özmert ve Arş.Gör. Emre Karataş yürütücülüğünde hazırladığı ‘Keops Hayır Limanı’ projesi.

PROJE RAPORU

Pandemi zamanında uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan ‘Bitirme Projesi’nde, hazırlanan ‘Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’nin ‘Keops Hayır Limanı’ ismiyle tahayyül edilmiştir. Korona dönemini işaret eden paftadaki şiirimi de yazılı olarak paylaşmak isterim. İyi okumalar…

Bir Covid Zülfüne Düştüm Ne Hallara

Kapattık dönemi, ilhamımın ufkunun kalmadı bir önemi,
Okulda olmasam da yetişmiyor gene mi?
Rölövesini çizdim kasvetli hırçınlığımın aldı dört senemi,
Oryantasyon dün gibi, yaklaştık sona mı?
Nüans içermemekteyse hüzün kaplı dış kontür, taşıyamıyorsa;
Ağırlığını, strüktürün kaygı yüklü puntaları küseyim sana mı?…

Abdulaziz Ceyhan

Karabük merkez bölgesinde bulunan, Hürriyet mahallesi sınırlarındaki demiryolları arazisi içerisindeki ‘Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’ çalışması sunulmaktadır. Herhangi bir kriz veya afet gerçekleştiği durumunda ihtiyaç duyulacak olan yapı, bu doğrultuda ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Demiryollarıyla doğrudan ilişkisi olması en önemli tasarım parametresidir.

Yapının kullanıcı profili, üst düzey yöneticiler ve halk olmasından kaynaklı, yapının işlevini bilmeyen kesime dahi aksiyon zamanında güven vermesi ve krizin yönetim sürecinde üst düzey yöneticilere her türlü imkânı sunması başlıca gerekliliklerdir.

Tasarlanmış olan yapı, lokasyonu itibariyle iki bölgeyi birbirine bağlayıcı bir ara eleman olarak işlevini sürdürmesi istenmektedir. Karayollarının koruma sınırlarıyla beraber bölünmüş olan Hürriyet ve Bayır mahalleleri arasında geçişin yapı içerisinden sağlanması amaçlanmıştır.

Arazi sınırları içerisinde bulunan yardımcı birimler, işlevlerinin bir kısmını yitireceğinden dolayı yeni işlevler vererek Afet binasına hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Arazinin kuzey kısmında bulunan yapıların, uygulamalı eğitimlerin gerçekleşeceği bir ‘Eğitim Platosu’ işlevini taşımaları amaçlanmıştır.

Kentsel ölçekte bir öneri olarak demiryollarının kuzeyinde bulunan Hürriyet caddesine doğrudan bağlı bulunan boş alan, halka açık bir park alanına dönüştürülmek istenmiştir. Aynı zamanda bu yapının gerek duyduğu büyük bir toplanma alanı ihtiyacını da bu yöntemle karşılamak planlanmıştır. Yapının tasarımıyla ilgili olarak kullanıcılara güven vermesi için belirlenen konsept ise; ‘Taban alanı, tavan alanından daha büyük olması fikri’, projenin ilk kıvılcımının bu cümle olduğunu söylemek mümkündür.

Genelden özele doğrultusunda projeyi açıklamak istersek, ana girişin güneyden sağlandığını ve bu yapının gerekliliklerine karşılık yük yada insan taşımacılığı için kullanılacak demiryolu için peronların arazi içerisinde düşünüldüğünü söylemek mümkündür. Aynı zamanda ara görev görebilmesi için bu bölgeden de tekrardan taşıma gerekmesi durumunda büyük araçların yanaşabileceği şekilde açık alanlarında perona hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

Üst ve alt mahalleleri bölen tren yollarına karşı yapı içerisinden geçit verilmiştir. Bu geçit ise yapıyla bütün bir şekilde tasarlanmıştır.

Güney cephede, geniş ve opak yüzeylerin bulunmasından kaynaklı kendine yetebilen bir yapı tasarlanması mottosuyla fotovoltaik panel kullanımlarının yüksek verimde fayda sağlaması amaçlanmıştır.

Cephede var olan saydam açıklıklar ise hem aydınlatma hem de havalandırma amaçlı mekânların büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümlenmiştir.

Zemin kotunun(0.00) güneyinden girişi gerçekleştirdiğimizde, iki farklı girişle karşılaşıyoruz. Batı yönündeki girişler, yapının yönetiminin gerçekleştiği birimlere hizmet ederken, Doğu yönündeki girişler ile doğrudan halka hizmet eden birimlere erişildiğini söyleyebiliriz. İçeride aydınlatma, havalandırma ve kullanıcılara mistik bir his yansıtması planlanan İç meydana doğrudan bir koridor ile ulaşmak mümkündür. Günümüzde aktif olan Tren yolları, merkeze koyularak çevresinde şekillenmiş olan bu tasarım ile daha da aktif olması planlanmaktadır. Tasarımın en önemli parametresi olan tren yollarının iç meydanla doğrudan ilişkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Tren yollarının kuzeyinde bulunan kütlede ise uygulamalı eğitim birimleri bulunmaktadır.

Bodrum kotunun(-5.00) bu yapının en önemli birimlerinden biri olan sığınak ve teknik birimler, bakım atölyeleri, afet durumunda dahi iletişimin kopması için ups odası yanında gerekli teknik birimleri ve otoparkın bulunduğunu söylemek mümkündür. Tren yollarının ayırdığı bu kütlenin kuzey kütlesindeki uygulamalı eğitim birimlerine, bodrum katta doğrudan geçiş bulunmaktadır.

Birinci katın(+5.00) ise batı bölümünde eğitim ve simülasyon birimlerinin olduğunu söylemek mümkündür. Mahalleler arası geçişler bu kot planında çözümlenmiştir. Aynı zamanda bu ‘İç Geçit’ aksında kullanıcılarına hizmet edebilecek kütüphanesi ve büfe bulunmaktadır. Yapının kuzey kısmında yüksek tavan ihtiyacı olan uygulamalı plan birimleri bulunmaktadır.
İkinci katın(+10.00) ise kriz durumlarında kullanılacak birimlere hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Kriz masası, basın odaları, toplantı odaları, yönetici birimleri ve onların konaklayacağı birimler bulunmaktadır. Bu bölümü halktan ziyade üst düzey yöneticilerin çoğunlukla kullanması planlanmaktadır.

Üçüncü kat(+15.00) kapalı olan birkaç birim barındırmaktadır. Heliporta ve yağmur suyu için geri dönüşüm sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmıştır.

İlk iki katta kütleler arası doğrudan geçiş olmamasına karşın ikinci katta doğrudan geçiş sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın