Katılımcı, Ytong Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi Ulusal Mimari Fikir Yarışması

BAŞLANGIÇ:

Bilindiği gibi, İstanbul kentinin önemli sorunlarından birisi kentin büyük miktarda göç alması ve buna bağlı olarak nüfusun hızlı artışıdır. Kente göçenlerin kısa sürede kent yaşamına uyum sağlayamamaları, kent yaşamında birbiri ile entegre olamayan farklı sosyal ve kültürel katmaların ortaya çıkmasına ve kentsel ölçekte yaşanan yabancılaşmaya yol açmıştır. Sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla, birlikte yaşamaya, öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olanak verecek “Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi” birimlerinin yararlı bir işlev üstlenebileceği düşüncesinden yola çıkılmıştır.

DÜŞÜN:

  1. İstanbul’da kente göç olayından en çok etkilenen bölge olan Gaziosmanpaşa’nın kent dokusu örnek alındı, bu yer İstanbul’da göçten etkilenen başka bir bölge de olabilirdi.
  2. İhtiyaç mekanları bu kent dokusunun lekesine tamamen sadık kalarak yer düzleminden yüseltildi.
  3. Çatı, topanmayı ve birlikteliği temsil eden bir ” küre parçası” formu ile tamamlanıp kapatıldı.
  4. Bir toplanmanın her zaman mükemmel olamayacağı, önemli olanın toplanma fonksiyonunun sürekli bir şekilde sağlanması olduğu, mimari ya da plastik açıdan ise bitmiş bir formun bileşenlerinin etkisi ile eksikli ya da fazlalı durumunun yalın halinden çok daha canlı ve etkileyici olabileceği küre parçasına eklenen yada ondan eksiltilen kısımlar ile denendi.
  5. Yarı şeffaf küre parçası, altında ya da açıklıklarında “gökyüzü ile iç içe olunabilecek” bir toplayıcıdır. İdealdeki aydınlanmış ve bilinçli toplanmayı ifade eder.
Etiketler

Bir cevap yazın