Katılımcı, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Katılımcı, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Proje Raporu

Ulus Sanat ve Kültür Merkezi projesi, halkı sanat aracılığı ile içine dahil ederek farkındalık yaratması, halkın sanatla buluşması ve üretime katılması hedeflenerek, nitelikli bir kamusal alan olacak şekilde tasarlanması öngörülmüştür.

İnsan, sosyokültürel hayatını; fiziksel çevre, dış mekanlar ve bu mekanlardaki sirkülasyon alanları ile aktive etmektedir. Bu bağlamda halkın sosyokültürel ortama dahil edilmesi için açık ve yarı açık mekan kurgusu ile çeşitli alanlara farklı kotlardan ulaşım sağlanması ve yapı içerisinde mekanlar arasında dikey ve yatay sirkülasyonlarda akışkan bir tasarıma ulaşılması hedeflenmiştir.  Böylece yapının halkın sanat-halk ilişkine her noktada katılım sağlayabilmesi ve gece gündüz kullanım sürekliliğine uygun bir alan olması sağlanmıştır.

Sergi salonları, ana salonlar, işlikler, kütüphane vb. halkın aktif kullanımına yönelik olan girişler Hal Sokak ve Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi kesişimin de oluşan avludan sağlanmaktadır. Mevcutta bulunan ve kaldırılması planlanan yapının bulunduğu arazi de, oturma alanları yeşil alan ve süs havuzlarıyla desteklenerek açık bir etkinlik alanı oluşturulmuştur.

Küçük salonlar, işlikler ve kütüphaneler gibi daha sakin kullanıma sahip mekanlar, kullanıcıların birbirleriyle iletişim halinde kalarak, daha rahat ve izole bir kullanım sağlaması için yapının üst katlarında tasarlanmıştır.  Tüm otopark, sığınak, teknik hacim vb. mahaller 2 kat bodrum kat yapılarak çözülmüştür.

Ulus Sanat ve Kültür Merkezi projesi, binaya katılımı maksimum da sağlayacak, kentsel hayatı bu nokta da güçlendirecek şekilde katmanlı bir mekânsal kurgu ile tasarlanmıştır. Bu kültür ve sanat merkezi projesinin Ulus’un bu bölgesinde değişim sağlanması anlamında bir başlangıç olması ve sosyal kültürel yapısına katkı sağlaması beklenmektedir.

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın