Katılımcı, Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tasarım Yaklaşımı

-Zeytinlik-Yeşil Doku

Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, bilgeliğin, yeniden doğuşun simgesi zeytin ağaçlarını koruyarak, sayısını çoğaltmak ve yapıları çevresinde konumlandırmak.

Zeytinliğin dışında, ağaçların çevresinde yapılaşmak için programı parçalayarak arazideki boşluklara dağıtmak.

Troya’nın ve Tevfikiye Köyü’nün kentsel örüntüsüne öykünerek, topograftata, yollara ve birbirlerine göre konumalrıdmak üzere programı üç bloğa dağıtmak.

Yerin hassas ve kırılgan özelliği nedeniyle blokların zeminle ilişkisini dokunarak kurmak

-Gezinti Deneyimi

5000 yıllık geçmişi olan yeri farklı kotlarda, tarihsel katmanlarda algısını çoğaltarak, perspektiflerini zenginleştirerek gezdirmek.

Yerin tarihi ve doğal zenginliğini yatayda köprü-patika ile düşeyde ise kule bina yoluyla sergilemek.

Yerleşkedeki gezintiyi, Truva ören yeri ve Tecfikiye Köyü’nün sokaklarında gezer gibi kıvrılarak, dönerek, binaların arasından, yeşilin içinden geçerek deneyimlemek.

Segiyi, günümüzden başlayarak yerin geçmişine doğru katman katman indirerek gezdirmek.

Seffaf-Geçirgen Yapılar

Yarpıların içerisiyle dışarısını görsel olarak bağlayacak, hafif-geçirgen-saydam bir kabuğa, tene sahip olmasını sağlamak.

Etiketler

Bir cevap yazın