Katılımcı, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

Mevcut Durum Analizi

Tarihi, ticareti, turistik potansiyeli ve doğasıyla gelişmekte olan Mersin, ülkemizin onuncu en kalabalık şehridir. Mersin’in güney batısında bulanan yarışma alanı, kent için önemli bir konuma sahiptir.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Atatürk Caddesi, iskele, ikinci derece doğal sit alanı, tarihi yapılar, yeşil alanlar vb. gibi değerleri barındıran yarışma alanı mevcut durumda çok parçalı ve dağınık bir yapıya sahiptir.

Önerilen tasarımla birlikte bu kısımlar yeniden kurgulanmış, parçalar kentsel odaklara dönüştürülmüş ve yaya akslarıyla birbirine entegre edilmiştir. Alan, bütüncül olarak yeniden ele alınarak kaybolan yaya promenatları ve bağlantılar yeniden oluşturulmuştur.

Odak Noktaları ve Ulaşım Kararları:
Yarışma alanı ele alınırken üç odak noktası belirlenmiştir. Cumhuriyet Meydanı, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve Liman Alanı. Bu üç odak noktasının kesintisiz olarak birbirlerine bağlanarak yaya omurgası üçgeni oluşturulması önerilmektedir. Aynı zamanda bu yaya omurgası, askeri lojman alanları, Müftü Deresi ve sahil bandı rekreasyon alanlarına da dokunarak alanda bulunan bütün işlev bölgelerine hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Atatürk Caddesi:
Mevcut durumu incelendiğinde ticari potansiyele sahip Atatürk Caddesi’nde konutların zemin katlarında sönük ticari birimlerin yer aldığı gözlenmiştir. Yayalaştırma kararının akstaki yaya sirkülasyonunu artıracağı ve ticari faaliyeti canlandıracağı düşünülmektedir. Aksın bir ucunda bulunan Cumhuriyet Meydanı, yaya köprüsü ile Müftü Deresi’ni geçerek Stadyum Meydanı’na bağlanmıştır. Böylelikle kentin önemli 2 odak noktasını birbirine bağlayan bir ulaşım birimi oluşturulmuştur.

Doğa ve Yeşil Alan Kurgusu:
Alanda iki farklı yeşil alan tipi gözlenmektedir. Bunlardan biri Müftü Deresi’nin güneybatısındaki sahil parkı ile alanın doğusundaki sahil parklarıdır. Mersin’in merkez bölgesindeki tüm sahil bandının kesintisiz rekreasyon alanına dönüştürülebilmesi için yarışma alanında hassas müdahaleler gerekmektedir.

Sahil Bandını kesintisiz rekreasyon alanına çevirmek için, Müftü Deresi’nin batı kıyısı doğu tarafıyla yaya köprüleri ile bağlanmış, Yeşil alanın kesildiği balıkçı barınakları ve iskele kısmında yapılan müdahale ile de yeşil alan kesiti artırılmıştır. Ayrıca bölgede bulunan askeri alan tamamıyla rekreasyon alanlarına terk edilerek yeşil dokunun sahil bandında sürekliliği sağlanmıştır.

Alandaki diğer yeşil alan Atatürk Caddesi’nin üzerindeki askeri lojman alanlarıdır. Bu bölge, gerek kent merkezindeki konumu gerekse de nitelikli ağaç dokusu nedeniyle kent içindeki yeşilin merkezi olarak ele alınmıştır. Öneri olarak, alan içinde askeri yapıların kaldırılması, mevcut ağaç dokusunun zenginleştirilmesi ve yapısal birimlerin özellikle önerilmemesiyle bu zone tamamıyla rekreasyon alanı olarak kurgulanmıştır.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu:
Stadyum alanı, şu anda kullanılmasa da kentlinin belleğinde geçmişten gelen simgesel önemini halen korumaktadır. Bu nedenle stadyum alanına kent belleğindeki yerinin korunması yönünde yaklaşılmıştır.

Bölgenin kültürel ve rekreasyonel anlamda değerlendirilmesi için hali hazırda bulunan stadyum kaldırılmış, alanda bir meydan önerilmiştir. Geçmişten gelen spor geleneğini sürdürmek adına Stadyum Meydanı çevresinde spor müzesi tasarlanmış, alanın geçmişteki önemini işaretleyen bir toplanma ve landmark noktası olan spor anıtı önerilmiştir.

Meydanda yapılabilecek etkinlikler için seyirci alanı şeklinde amfi meydanı tamamlayan öğe olarak düşünülmüştür. Meydan çevresi; atölyeler, sergi alanları ile kültür sanat etkinlikler barındıran küçük birimler ile desteklenmiş, yeme-içme birimleriyle kentlinin vakit geçirebileceği alanlar yaratılmıştır. Aynı bölgede bulunan Müftü Deresi meydanla ilişkilendirilmiş ve dere boyunca rekreasyon, dinlenme bölgeleri oluşturulmuş ve dere hattı, rekreasyon alanlarını kentin içine ilerleten yeşil bir omurga olarak tasarlanmıştır.

Bununla birlikte meydanın sahile açılan kısmında yaya geçidi ile sahile açılmakta, bölgenin deniz feneri ile ilişkisi yeniden kurgulanmaktadır.

Liman Alanı:
Liman rekreasyon alanının bitişiğinde yer alması planlanan kruvaziyer limanı Mersin’e gelecek ziyaretçiler açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Liman ile ilişkili olarak ziyaretçiler için karşılama ve zaman geçirme olanağı sağlayan bir meydan tasarlanmıştır. Liman meydanı çevresinde yeme-içme eğlence ve el sanatları satış birimleri önerilmiştir. Meydan çevresindeki birimler tek katlı ve gölge sağlayan geniş saçaklı yapılar olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda düzenlenebilecek festivaller için geniş sert zeminler önerilmiştir.

Yaya Köprüsü:
Liman Meydanından, Cumhuriyet Meydanına ulaşan yaya aksı, balıkçı iskelelerinin üzerinden geçerken köprü formu almaktadır. Bir kent simgesi olarak düşünülen yaya köprüsü, kentlinin liman meydanına ulaşımı ve Kruvaziyer Limanı’ndan inen ziyaretçilerin de merkeze en kısa noktadan ulaşabileceği ulaşım birimidir. Ulaşımın yanı sıra, yaya köprüsü orta noktasında yükselerek seyir olanağı sunmaktadır.

Kentlinin Deniz ile İlişkisi:
Sahili işgal etmekte olan askeri alanlar kaldırılmış ve bunun sonucunda sahil halka açılarak kentli yeniden denizle buluşturulmuştur. Mevcut kumsallarda insanların yüzebilmesi, kumsalın arkasında tasarlanan farklı fonksiyonlarla donatılmış geniş yeşil parkı aktif olarak kullanmalarına olanak sağlanmıştır. Sahil boyunca yeşil dokunun ve yaya sirkülasyonun sürekliliğine önem verilmiş, aynı zamanda bu yeşil ve sirkülasyon ağının dere ve doğal sit alanında devam etmesi önerilmiştir. Böylelikle kentin nefes alabileceği yeşil kuşaklar oluşturulmuştur.

Cumhuriyet Meydanı:
Mevcut haliyle tören, toplanma alanı gibi işlevler sağlayan Cumhuriyet Meydanı’nın kentsel çizgisi yeniden düzenlenmiştir. Zemin tasarımı yayalaştırılan geçit ile caddenin karşısında bulunan Atatürk heykeli meydanla bütünleştirilmiştir. Aynı zamanda meydanın doğusunda bulunan Atatürk Evi ve belediye binası benzer karakterle tasarlanarak dil birliği oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın