Katılımcı, Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

ETKİLEŞİM ALANI

Yarışma alanı analizinde belirli başlıklar sorun olarak belirlenmiştir.

  • Etkileşim alanı içerisinde Haydar Aliyev Parkı doğrudan nehir ve şelale ile iletişim halindedir ve bu sebeple etkileşim alanı sınırları içerisine dahil edilmiştir.
  • Etkileşim alanı içerisinde kalan Karavan Park, kahvaltı yeri ve kahvaltı yerinin kuzeyindeki park arasında iletişim kopuk ve ilçe sakinlerine yeme içme dışında günlük bir kullanım imkanı sunmamaktadır.
  • Berdan barajından itibaren su seviyesinin yükseldiği mevsimlerde Tarsus Şelalesine kadar olan sınır içerisinde su sporları açısından tesisleşme ve nehrin kullanımı yetersiz bulunmuştur.
  • Turistik bir alan olan Tarsus Şelalesi yılın belirli aylarında canlı iken geriye kalan aylarda ıssız ve terkedilmiş bir görünümdedir.

Tespit edilen bu eksikler ışığında genişletilmiş etkileşim alanı içerisinde Yavuz Donat Bulvarından kahvaltı salonuna kadar derenin iki kenarı boyunca uzayan bir yaya yolu önerisinde bulunulmaktadır. Bu yaya yolu turistik bir alan olan Tarsus Şelalesini yalnızca yılın belirli aylarından ziyaret eden kullanıcılarla beraber ilçe sakinlerinin daha aktif zaman geçirebileceği bir odak noktası haline dönüştürmesi öngörülmektedir. Yaya yolu tüm kullanıcıları için bir gezinti rotası oluştururken yakın çevresine günün her anında bir spor ve aktivite yapma imkanı sunacaktır.

Kurgulana rota Haydar Aliyev Parkı, kahvaltı yeri, karavan park ve beraberinde yakın çevresindeki yerler arasında iletişimi güçlendirecek bu yerlerin değerini artıracaktır. Bu yaya yolu tek başına bir yürüyüş yolu işlevi dışında kendi içerisinde nehre doğru uzayan hafif strüktürle inşa edilmesi öngörülen dinlenme ve oturma birimleri, amfiler, toplanma alanları, çocuk oyun alanları, mini konser terasları ve nehrin iki yakasını birbirine bağlayan geçiş köprülerini içinde barındırır. Ayrıca su sporları için kano iskelelerine ev sahipliği yapmaktadır. Etkileşim alanı sınırları içerisinde önerilen tasarımlar bu sınırlar içerisinde Tarsus Şelalesi dışında da doğal güzelliklerin farkına varılmasına olanak sağlamak, ilçe sakinleri için bu alanın daha fazla kullanımına imkan vermek ve yakın mesafeler arasındaki kopukluğu gidererek bağlarını güçlendirme hedeflerini içinde taşır. Bu sınırlar içerisindeki tüm öneriler inşai olarak hafif strüktürler ve doğaya müdahaleyi minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Doğaya müdahaleden kaçınıp mekânsal kalite ve kullanım senaryolarını artırmayı hedeflemektedir.

ODAK ALAN

Mevcutta içerisinde Şelale Oteli barındıran ve Tarsus Şelalesine sınır olan odak alanı içerisinde belirli kararlar göz önünde bulundurularak tasarım geliştirilmiştir.

  • Tarsus’un geçmişi ve sit alanları incelendiğinde tarihi yapı stoğu, geçmişi ve Tarsus Şelalesi altında bulunan mezarlık alan bu sınırlar içerisinde tarihi bir kalıntı çıkma ihtimalini güçlü kılmaktadır. Bu durum başlı başına bir mimari üretim açısından hassas ve dikkat çekilmesi gereken bir noktadır.
  • Tarsus çevresinde sulak alanlarda dikilen okaliptüs ağacının mimari bir yapı malzemesi olarak seçimi yapılmıştır.
  • Mevcutta otelin ve havuzun yıkımı esnasında ortaya çıkacak kahverengi alan ve yeni yapılacak yapıların oluşturacağı kahverengi alanlar böylesine hassas bir noktada karar vermeyi zor hale getirmektedir.

Bu maddeler ışığında odak alanı sınırları içerisinde yerden çelik ayaklarla yükseltilecek toprağa kendini sürekli yenileme imkanı sunacak, toprak içerisinde mevcutta yaşayan canlıların yaşam alanlarını tahrip etmeyecek ve yeni kahverengi alan oluşumunu minimize edecek bir yaklaşımla taşıyıcı sistem seçilmiştir.

Bir diğer unsur ise Tarsus Şelalesine sınırı olan ve 3 metre kot farkının verdiği avantajla doğacak manzara yönü yerleşim kararlarını doğrudan etkilemiştir. Tüm birimler tasarlanırken manzara yönleri dikkate alınmış çevresiyle kuracağı ilişki göz ardı edilmemiştir. Var olan otelin şelaleye dönük yapısı bir manzara yönü aksı olarak ele alınmış yerleşimler bu doğrultuda ilerlemiştir.

İhtiyaç programında bulunan işlevlere ek olarak yerin belleğinde yer etmiş “konaklama” ihtiyacı gözetilerek bir konaklama birimi ilave edilmiştir. İhtiyaç programında verilen Çok Amaçlı Salon ve Restoran’ın ilişkisi, Restoran ve Havuzun ilişkisi, Restoran, Havuz ve Konaklamanın ilişkisi ve Çok Amaçlı Salon, Restoran, Havuz, Konser Alanı ve konaklama birimi arasında kurulan ilişkiler ve diğer etkileyici başlıklar üzerinden bir yerleşim senaryosuna gidilmiştir. Mimar Sinan Bulvarı üzerinden alınan ana giriş kullanıcılarını Çok Amaçlı Salon ve Restoran ile karşılamaktadır. Restoran ve Çok Amaçlı Salonun kurduğu ilişki açık havada ve fuayede yapılacak etkinlikler için önem arz etmektedir. Çok Amaçlı Salon hem kendi içinde kurduğu avlulu yapısıyla özel etkinliklere ev sahipliği yaparken hem de diğer yapılar ile kurduğu ilişkilerle dışarı açılabilmektedir. Tasarlanan avlu içerisine denk gelen palmiyeler korunmuş ve avlunun tasarlanmasına bir referans olmuştur. Mevcutta kullanılan otoparkın yeri değiştirilmeden hem alanın geneline hizmet ederken hem de çok amaçlı salona doğrudan hizmet vermektedir. Otoparkın yola bakan tarafında mevcutta bulunan bütün ağaçlar korunmuştur.

Ana girişten alınan geniş aks hem yoldan alana atılan bakışlarda geniş bir perspektif sunarken hem de beraberinde doğrudan ve dolaylı olarak tüm birimleri birbirine bağlayan bir geçiş noktası olmak yerine birden çok işlevi bir arada barındırabilecek bir odak noktası olarak kurgulanmıştır.Tasarlanan ana giriş Tarsus Şelalesine kesintisiz bir bakış açısı sunması yanında güney kısmında kota oturan bir konser alanı, en uç noktasında bir seyir alanı ve basamakların ardında Tarsus Şelalesine açılan bir yapıya sahiptir. Kota oturan Konser alanı bu kotu kullanarak sahnenin batı kısmını da manzarayı kesmemek açısından sahne arkası olarak kullanmaktadır. Bu ana giriş batı kısmında restoran, havuz ve konaklama birimlerine bağlanmaktadır. Bu yapı üçlüsü hem ortak alanları hem de kendine özgü açık ve yarı açık alanları bir arada sunmaktadır. Restorana dik, konaklama ve havuza paralel şekilde mekanın kullanıcıları için şelaleye doğru uzayan bir seyir terası tasarlanmıştır. Restoran içinde yer alan havuzla direk ilişkili snack bar tasarlanmış yine havuz ile doğrudan ilişkili olacak giyinme-soyunma ve ıslak hacimler konaklama biriminin zemin katında tasarlanmıştır.Odak alanının doğusunda yapılması öngörülen park ve batısındaki Yavuz Donat Bulvarı arasında bir geçiş güzergahı olacak şekilde bir yaya yolu tasarlanmıştır.

Tarsus’ta hava sıcaklığı, mekânsal konfor ve simgesel bir örtü göz önünde bulundurularak Mimar Sinan Bulvarından Tarsus şelalesine doğru daha güçlü bir örtü önerilirken Şelale Bulvarından doğru ve alanın dört bir tarafına geçiş imkanı sunan bir örtü tasarımı önerilmektedir. Örtü güneş ışınlarını minimize edebilmek adına güneye doğru açılı şekilde yerleştirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın