Katılımcı, “Taksim’i Hayal Et” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı, “Taksim’i Hayal Et” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

Taksim Meydanı
Meydanı resmileştiren Cumhuriyet Anıtı, çevresindeki aksları ve yoğun kullanıcı bulunan metro çıkışlarını karşılamak amacıyla yeniden konumlandırılmış ve Taksim Meydanı’nda kullanıcı düzeyinde algılanması için yükseltilmiştir. Ayrıca bir yüzü Cumhuriyet Türkiyesi’ni, diğer yüzü Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen Cumhuriyet Anıtı’nın çevresi, maksem ile bağlantısı olan su ögeleriyle tasarlanmıştır.
Meydan içerisinde, miting ve etkinlikler için her zaman aktif olarak kullanılabilecek bir toplanma alanı oluşturulmuştur. Bu alan yeşil alan ve oturma birimleri ile sınırlandırılmıştır.
Meydan içerisinde yer alan metro çıkışının üst örtüsü otuma alanları ile bütünleştirilerek etkinlik alanı olarak kullanıma sunulmuştur. The Marmara Oteli boyunca uzanan oturma alanlarıyla birlikte bodur dut ağaçları set halinde uygulanarak güneydeki taşıt aksından oluşan egzoz gazına yönelik önlem alınmıştır.
Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında taşıyıcılar ve döşemeler yapılırken, ağaçlandırma için gerekli olan toprak derinliği ve büyüyen ağaçların artan ağırlıkları hesaba katılmadığı için meydanın bu bölümünde saksı ögeleriyle ağaçlandırma yoluna gidilmiştir. The Marmara Oteli önünde uzanan oturma elemanları özel olarak tasarlanarak Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni projesi ve meydan ile bütünlük sağlanmaktadır.
Meydanın kimliğinde önemli yer edinen Atatürk Kültür Merkezi’nin önemini vurgulamak ve farklı kültürlere sahip kullanıcıların birleştirilmesini sağlamak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin cephesinde sinevizyon etkinlikleri düzenlenmektedir. A.K.M. önündeki yer alan ağaçları koruyacak şekilde sinevizyon alanına hizmet etmesi planlanan oturma birimi tasarlanmıştır.

Kültür ve Sanat Sokağı / Mete Caddesi
Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni projesinde İnönü Caddesi’nden Mete Caddesi’ne giden taşıt aksı yer altına indirildiği için Mete Caddesi üzerinde Kültür ve Sanat Sokağı oluşturulma kararı alınmıştır.
Kültür ve Sanat Sokağı, başlangıç ve bitiş noktalarında yer alan İBB Atatürk Kitaplığı ile Atatürk Kültür Merkezi’ni birleştirmekte olup bu iki yapı için açık fuaye ve bekleme işlevini de üstlenmektedir. Ayrıca sokakta kullanılan mobilyalara kitaplık bölümleri eklenmiştir. Sokak boyunca şerit ağaçlandırma uygulanarak Gezi Parkı ile süreklilik sağlanmaktadır.

Gezi Parkı
Gezi Parkı’nın güney merdivenleri, meydandaki yatay aksı engellememesi için yeniden tasarlanmıştır. Merdivenlerin uzantısı olarak oturma işlevi ile seyir alanı tasarlanmıştır.
Merdivenlerin üst kotunda, yağmur sularının kullanımını sağlamak amacıyla drenaj kanalı oluşturularak, Gezi Parkı’nın Güney Batı köşesinde yer alan Wc’nin su ihtiyacını karşılamaktadır.
Gezi Parkı’nın mevcut yeşil alan aksları ve ağaçları korunarak bir düzenlemeye gidilmiş ve bu sayede kent hafızasında yeri olan gezi parkının sürdürülebilirlğini sağlamak hedeflenmiştir.

Yeni Maçka Parkı Aksı
Yeni oluşturulan Taksim Meydanı’ndan Maçka Parkı’na giden yaya aksının güzergahını Gezi Parkı içerisinden alarak Gezi Parkı’nın etkileşimini arttırmayı hedefledik.
Yeni oluşan Maçka Parkı Aksı kapsamında, Gezi Parkı içerisinde aksı kullanan kullanıcıların duraklayıp sürüklenmesini sağlamak amacıyla güneş enerjisini kullanan aydınlatma ögeleriyle oturma alanları tasarlanmıştır.

Cumhuriyet Caddesi
Gezi Parkı’nın batısında yer alan ve Taksim Meydanı için önemli yaya aksı haline gelen Cumhuriyet Caddesi, Alt Meydan olarak tasarlanıp, kullanıcı etkileşimi arttırılmak amacıyla Gezi Parkı’nın eğimleri kullanılarak kafeterya, atölyeler oluşturulmuştur. Toprağa gömülen bu yapıların üst örtüleri seyir terası(yeşil çatı) olarak kurgulanıp Gezi Parkı ile Cumhuriyet Caddesinin bütünleştirilmesi hedeflenmiştir.
Gezi Parkı ve Cumhuriyet Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan merdivenler oturma alanları ile zenginleştirilmiş olup kaydırak ile birlikte her yaşa uygun tasarım hedeflenmiştir.
Cumhuriyet Caddesi Alt Meydanı üzerindeki mobilyalar zıplama havuzu, kum havuzu ve su öğeleri ile desteklenerek çocuklar içinde ilgi odağı olması hedeflenen bir ortam oluşturulmuştur.

Tramvay Güzergahı
Mevcut işleyişte İstiklal Caddesi’nden gelen ve Cumhuriyet Anıtından dolaşan tramvay yeni planlamayla birlikte Cumhuriyet Caddesi’ne uzatılmış olup, İstiklal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi aksını güçlendirerek Anıtı kucaklayan ve Taksim Meydanı’nı seyretmeye olanak sağlayan yeni güzergahı tasarlanmıştır.

Maksem
Taksim’in kimliğini oluşturan öğelerin başında gelen Su Maksemi yapısının meydana hizmet edebilmesi açısından Sanat Galerisi olarak düzenlenmesine karar verildi.
Yapının, meydan ile iletişim kurabilmesi açısından tarihi dokusuna zarar verilmeden meydana bakan cephesinden girişleri tanımlandı.
Girişleri tanımlanan Sanat Galerisi’ni, Anıt ile bütünleştiren, maksemden suyu dağıtan ve peyzaj ögeleriyle desteklenen alt meydan oluşturulmuştur.
Oluşturulan alt meydan açık sergi alanları ile desteklenerek Maksem yapısının davetkar bir sanat galerisi olması hedeflenmiştir.
Taksim Maksemi ve Deposu arasındaki boşluğu kafeterya olarak kullanıma sunup tanımlı hale getirdik. Bu sayede ziyaretçiler için dinlenebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefledik.

Giriş Meydanı
Maksem’in güneyinde bulunan Aya Triada Kilisesi’nin kuzey cephesindeki betonarme ticari yapılar kaldırılarak yeşil alan oturma elemanları kurgulanmıştır. Böylelikle Aya Triada Kilisesi ve Taksim Camii cemaatlerinin bir araya gelmesi sağlanmaktadır.
Taksim Meydanı, Maksem, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi’nden gelen aksların kesişiminde Giriş Meydanı oluşturularak sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.
Meydanın güneyindeki taşıt aksında, Sıraselviler Caddesi üzerinde Geçiş Meydanı dahilinde cep yapılarak taksilerin aksı kesintiye uğratması engellenmiştir.

İstiklal Caddesi
İstiklal Caddesi hakkındaki halk tepkileri göz önünde bulundurularak tramvay güzergahının çevresine cadde boyunca yeşille bütünleşik tasarlanan oturma elemanları konumlandırılmıştır.
İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Art Nouveau akımına sahip, bakımsız olduğu için kullanılamayan tarihi yapıların, bakımlarının ve restorasyonunun yapılıp kamu kullanımına açılarak yeniden işlevlendirilmesi kararı alınmıştır.
İstiklal Caddesi’ndeki dinlenme sorununa, Cadde boyunca alt meydanlar(Galatasaray Meydanı, Tünel Meydanı) ile dinlenme noktaları tasarlanarak çözüm getirilmiştir.

Sıraselviler Caddesi
Mevcutta Meydan için önemli bir taşıt ve yaya aksı olan Sıraselviler Caddesi’nin etkileşimi arttırılmıştır.
Sıraselviler Caddesi ile başlayan ve güneyde Defterdarlar Yokuşu ile devam eden aksın sonunda bulunan Sanatkarlar Parkı yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.

“Herkes İçin Tasarım”
Meydan, kot farklarındaki rampa ve eğimlerle engelsiz ulaşım imkânı sunmaktadır.
Meydan, çocuk oyun alanları, sokak sanatı alanları, yeşil dinlenme noktaları ve kültür durakları ile her yaş ve her kesimden kullanıcıya aidiyet duygusunu yaşattırarak her kullanıcı için önemli olan birleştiriciliği sağlamaktadır.

“Kendi Kendine Yeten Taksim”
Gezi Parkı’nın eğimli yapısında yağmur sularını toplama ve filtreleme sistemi bulunmaktadır.
Akslarda bulunan aydınlatma ögelerinde seçilen güneş ışığını toplayan paneller ile elektrik üretimi yapılmaktadır.
Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında tünellere alınan taşıt akslarındaki refüjlere, -2018 yılında metrobüs yollarında uygulanan- rüzgâr türbini uygulaması yapılarak meydanın elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefledik.
Meydanda bulunan Wc içinde tasarruflu armatürler kullanılmıştır.
Meydana temas eden taşıt akslarının çevresinde bodur dut ağacı uygulaması yapılarak egzoz gazına yönelik önlem alınmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın