Katılımcı, Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Mimari Fikir Yarışması 2021

Katılımcı, Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Mimari Fikir Yarışması 2021

Pandemi süreci maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı karşılamamızı zorlaştırmaktadır. Bu sebeple kentliye sosyal alanlar tanımlamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda açık hava etkinlikleri, spor ve dansın kullanıcıya teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu ve pandemi ile dönüşebilen yaşam alanları tasarlanmıştır.

PROJE RAPORU

ARAZİ ANALİZİ

Proje arazisi kentin işlek bir noktasında konumlanmaktadır. Arazinin güneyinde bir anayol bulunmakta ve arazi otobüs güzergahı üzerinde yer almaktadır. Anayol boyunca ticari fonksiyonlar yer almaktadır. Bu durum kentin farklı noktalarından gelen insan hareketliliğine sebep olmaktadır.

Proje arazisi kent dokusunun yoğun olduğu bir noktada konumlanmaktadır. Çevre doku yüksek katlı binalardan oluşmaktadır. Bu durum kent dokusunun dikey düzlemde baskın ve düzensiz olmasına sebep olmaktadır.

Proje arazisi çevresinde nitelikli yeşil doku bulunmamaktadır. Kentli için rekreasyon alanları bulunmamakta ve bu durum problem teşkil etmektedir. Yeşil doku miktarının az olması ve düzensiz yapılaşma iklimlendirmeyi olumsuz etkilemekte ve rüzgar geçirimini sınırlamaktadır.

ANALİZ SONUÇLARI

Anayol boyunca devam eden ticaret aksı korunarak proje arazisinin güneyine ticari fonksiyonlar konumlandırılmaktadır. Fonksiyonlar, pandemi koşulları göz önünde tutularak; market, eczane, kuaför ve dans salonu olarak belirlenmiştir. Böylelikle arazi sınırları içerisinde kendi kendine yetebilen bir alan oluşturulmaktadır.

Tasarım kent dokusunun dikey doğrultudaki baskınlığına kontrast oluşturacak biçimde yatay kurgulanmaktadır. Alan başına kişi sayısı düşük tutularak yapılan tasarım sonucu kazanılan alanlar rekreasyon alanları olarak değerlendirilmektedir.

Pandemi süreci maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı karşılamamızı zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak arazi çevresinde yeşil doku miktarı yetersiz olmakta ve kentliye sosyal alanlar tanımlanmamaktadır. Bu bağlamda açık hava etkinlikleri, spor ve dansın kullanıcıya teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ticari alan ve konut alanlarını ayıran spor koridoru tasarlanmıştır. Spor koridoru; içinde koşu, yürüyüş, bisiklet kullanma, oturma alanı gibi değişken alanlara hizmet etmektedir. Spor koridorunun sonunda kullanıcıların korunaklı bir biçimde zaman geçirmesi ve gündelik hayatın stresinden uzak kalması amacıyla adana kültürü ile bağdaşan açık hava sineması düzenlenmiştir. Pandemi koşullarında sosyal mesafenin sağlanması için oturma alanlarının hareketli tasarlanması öngörülmüştür. Alandaki gürültü düzeyi 75 dB’ in üzerine çıktığında tuğla duvar içindeki kayar paneller kapanmaktadır ve konut kullanıcısını rahatsız etmemektedir.

FONKSİYON VE MALZEME ANALİZİ

Arazi çeşitli fonksiyonlara göre bölgelere ayrılmaktadır. Güneyde yer alan ticari bölge, spor koridoru ile devam etmektedir. Spor koridorunda harman tuğla ve çelik taşıyıcı malzemeler kullanılmaktadır. Tuğla duvarlar üzerinde büyük açıklıklar yaratılarak rüzgar geçirimi sağlanmakta ve tuğla duvar üzerinde yer alan rüzgar gülleri rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirmektedir. Spor koridorunun çatısında bulunan güneş kırıcılar kullanıcı konforunu sağlamakta ve güneş panelleri kullanılarak güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Tuğla duvarlar rekreasyon alanlarını tanımlamakla beraber kentliyi filtreleme görevi görmektedir. Güneyde başlayan kamusal alanlar kuzeyde konut alanlarıyla sonlanmaktadır.

Konut yapılarında da sürdürülebilir bir malzeme olan harman tuğla kullanılmaktadır. Adana geleneksel yapım malzemesi olan harman tuğla kullanılarak doğal ısı ve ses bariyeri oluşturulmaktadır. Güneşin zararlı etkilerine karşın özel camlar ve güneş kırıcılar tercih edilmiştir. Geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak yapı desteklenmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AÇIK ALAN TASARIMI

Arazinin kuzeyinde Seyhan barajı manzarası bulunmaktadır. Konutlar manzarayı görecek biçimde konumlandırılmıştır. Ana ve yardımcı yaya aksları oluşturulmuştur. Açık alanlarda çocuk oyun alanı, kaykay pisti, açık hava sineması gibi farklı fonksiyonlar bulunmaktadır. Yeşil doku miktarı maksimum seviyede tutularak arazi içinde farklı işlevlere olanak sağlanmaktadır. Konut çevresindeki yeşil doku bariyeri caddeden gelen trafik gürültüsünü ve karbon salınımını engellemektedir. Konut bahçelerinde organik tarıma yer verilerek dışa bağımlılık azaltılmaktadır. Arazi içinde konutlar birbirinden uzak tutularak mahremiyet sağlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KONUT TASARIMI

Yaşam alanı ile çalışma alanı ayrı planlanmıştır. Böylelikle çalışma alanı için gerekli sessiz ortam sağlanmaktadır. Salon kullanıcıların en çok ortak vakit geçirdiği alanlardan biri olmaktadır. Salonda galeri boşluğu yapılarak kişi başına düşen hacim arttırılmıştır. Ofis ile yaşama alanı birbirine hijyen koridoru ile bağlanmaktadır. Hijyen koridoru aktif rüzgarı alarak doğal havalandırmayı sağlamaktadır.

Yaşam alanının çatısında yeşil dokuya yer verilmiştir. Yeşil doku güneşi engellemekte ve yapı içi sıcaklığı azaltmaktadır. Yapı içinde yeşil dokuya yer verilerek ortamdaki oksijen oranının yüksek tutulması sağlanmaktadır. Ofis ortamında bulunan yeşil alanda radyasyon emici kaktüslere yer verilmiştir. Su hasadı ile yüzeylerden toplanan su yapı içindeki yeşil doku ve tesisat ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Pandemi koşulları gözetildiğinde uzun süre sokağa çıkma yasağı olduğunda insanların yeterli miktarda d vitamini almadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda ofisin üst katı yarı açık alan olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan yarı açık alandaki pergolalar hareketli olması sebebiyle açık alan olarak da kullanılabilmektedir. Bu alan; spor yapma, güneşlenme, kitap okuma, yoga yapma, ortak aile aktiviteleri gibi farklı işlevleri gerçekleştirebilecek esneklikte tasarlanmıştır.

ATIK GIDALARDAN ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ

Dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf edilmektedir. Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılmaktadır. Yapılan israflar ekonomik, ekolojik, zaman gibi birçok konuda olumsuzluk ifade etmektedir. Bu zararlı alışkanlıkları engellemek için gıda dönüşüm kutularına yer verilmiştir. Gıda dönüşümü ile yiyecekler çöpe değil, dönüştürülerek tarımda gübre olarak kullanılması planlanmıştır.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Mimari Fikir Yarışması 2021

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Mimari Fikir Yarışması 2021 Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın