Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Mimari Fikir Yarışması 2021

Rönesans Holding tarafından öğrencilerin katılımına açık olacak şekilde düzenlenen fikir yarışmasının bu yıl ki teması “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları”. Başvurmak için son tarih 23 Mayıs 2021.

Yarışmanın Konusu ve Teması

Her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2021 konusu ise “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” olarak belirlendi.

Pandemi koşullarında; eğitim, sağlık, barınma, çalışma, turizm, sosyal ve kamusal hayat gibi tüm alanlarda sağlıklı sürdürülebilir bir yaşamı devam ettirebilmek için mimari mekânsal yapıların değişmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, dijital dünya da hayatımızda büyük bir yer edinmiştir.

Pandemi sürecinde sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamı sağlayabilmek için; salgının getirdiği izole yaşam ile insanoğlunun doğasında olan birlikte yaşamın bir arada düşünülmesi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olarak pandemi ile değişen ve pandemi sonrası dönüşebilen mekânların tasarımı yarışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Aşağıda detaylı olarak belirtilen yarışma konusu fonksiyonları 3 ana başlık “Barınma Alanları, Çalışma Alanları, Sosyal Alanlar” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmacılar seçecekleri alan üzerinde “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” kapsamında 3 ana fonksiyon başlığı altında tasarımlarını oluşturacaklardır. Bunların dışında eklemek istedikleri fonksiyonlar olursa, ekleyebilirler.

1-Barınma Alanları: Pandemi ile hayatımıza giren izole yaşam ve dönüşüme uygun sürdürülebilir sağlıklı yaşam için yeni mekânsal tasarımlar yapılacaktır. Yeni dizayn kurgusu mimarinin yanı sıra teknoloji, mühendislik, peyzaj kapsamları ile desteklenebilir. (Havalandırma, steril alanlar, uv filtre alanları, ve teknolojik anlamda değişiklikler de öngörülebilir.) (Örneğinaşı tesislerinde bulunan dışardan gelindiğinde kıyafetlerimizi bıraktığımız, eşyaları bıraktığımız uv li veya havalandırmalı mekanların kurgulanması .)

2-Sosyal Alanlar; Toplumsal ihtiyaç olan bir arada olma durumu pandemi koşullarında yeniden ele alınacaktır. Yeniden tasarlanan bu mekânlar pandemi ve sonrasına hizmet verecek şekilde esnek kurgulanacaktır. Sosyal aktivite alt fonksiyonu için yarışmacı serbesttir.

3- Çalışma Alanları; Sürdürülebilir yaşamımızın önemli parçalarından olan çalışma hayatı pandemi döneminde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu süreçte birçok kişi home-ofis olarak çalışmıştır. Bu durumun değerlendirilerek pandemi koşullarında sürdürülebilir bir yaşamda çalışma hayatının nasıl olacağına dair yeni fikirler ve tasarımlar oluşturulacaktır. (Teras çatılarda üretim, evlerin ofis olarak kullanılması, ticaretin online olması vs…)

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

 • Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa’daki üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2021 yılında mezun olacak olanlar da yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma, üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya, bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiple katılabilir. Yarışmacıların başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede, lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Rönesans Holding A.Ş.’nin yarışma ve yarışmaya katılım koşulları ile etkinliklere ilişkin tek taraflı olarak ve önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Projelerin Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi 

 • Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 01 Mart 2021
 • Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2021
 • Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 23 Mayıs 2021
 • Seçici Kurul Değerlendirme: 31 Mayıs-01 Haziran 2021
 • Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2021 Webinar – Final Duyuru: 03 Haziran 2021

Ödüller

 • 1. lik Ödülü
  20.000 TL
 • 2. lik Ödülü
  16.000 TL
 • 3. lük Ödülü
  14.000 TL
 • Mansiyon Ödülü
  10.000 TL
 • RGY (Rönesans Gayrimenkul Yatırım) Özel
  10.000 TL

Özel Ödüller

 • Kentsel gelişim ve değerlendirme ödülü
  10.000 TL
 • Yenilikçi fikir ve detay çözüm ödülü
  10.000 TL
 • İyi uygulama ödülü
  10.000 TL
 • Görsel tasarım ödülü
  10.000 TL
 • Sosyal sürdürülebilirlik ödülü
  10.000 TL
Etiketler

Bir cevap yazın