Katılımcı, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

MEVCUT DURUM

Proje alanını ve yakın çevresinin gözlemlediğimizde, kentsel sit alanına yakınlığı, doğusunda yer alan mezarlığın oluşturduğu yeşil doku, deniz ve manzara ile kuruduğu ilişki ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda proje alanının kuzeyinde yer alan yerleşim alanları da proje alanını etkileyebilecek ve bu alandan etkilenebilecek bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Bunlara ilaveten, alanın yakın çevresinde ki kentsel dokunun sıkışıklığı ve denize yakın bölgeler dışında geniş ve kullanışlı kamusal lekelerin olmayışı da kentsel veriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Arazinin konumu dışında, topografik yapısı da projeyi etkileyebilecek önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu mevcut durumlar ve gözlemler tasarım fikri için bizlere belirgin fikirler sunmuştur.

GENEL YAKLAŞIM

Proje çalışmasında belirlenen genel yaklaşım ise yukarıda belirttiğimiz mevcut durumlar ile ilişki kurmak üzerine olmuştur. Bu doğrultuda, İlk olarak tasarım alanı kentsel ölçekte incelenmiş; alanını kent, sit alanı ve yeşil doku arasında bir nirengi noktası olduğu ortaya konmuştur. Bu çıkarım göz önünde bulundurularak, alanın bu üç doku için “geçirgen bir alan” olarak tasarlanmasına karar verilmiştir. Yerleşim olarak ise, topografya ya olabildiğince eklemlenerek alanı binadan arındırıp araziyi manzaraya ve kamuya açabilmek, bir çeşit boşluk yaratabilmek ve programı arazinin belirli bir tarafında yoğunlaştırma üzerine bir proje yaklaşımı geliştirildi.

PROGRAM / ARAZİYE YERLEŞİM

Öncelikle program “belediye hizmet birimleri” ve “sosyal birimler” olarak iki başlık altında düşünülmüştür. Hizmet birimlerinin kent için simgesel, net, belirgin kendini hissettiren bir kütle oluşturmasına; sosyal birimlerin ise alana yayılan, kamusal kullanıma izin veren ve hizmet birimlerinden tamamen bağımsız olarak da çalışabilen alanlar olarak tasarlanmasına karar verilmiştir. Bu noktada, hizmet birimleri için tek bir kütlede toplanan, araziye dik yerleştirilerek manzarayı kesmeyen mono blok bir yapı, sosyal birimler için alandaki eğimi takip ederek araziye yayılan, açık, yarı açık ve kapalı kamusal kullanımlara izin veren interaktif çalışabilen alanlar olarak düşünülmüştür. Arazinin arka kısmında yer alan mahallenin deniz ve manzara ile olan ilişkisi korunması amaçlandı.

SOSYAL İŞLEVLER

Programda yer alan sosyal işlevler topografya ya yedirilerek farklı kotlarda yer alan zeminler ile zenginleştirirdi. Bu sosyal alanlar davetkar ve akışkan bir zemin kurgusu ve çeşitli dikey ve yatay bağlantılar ile birbirlerine bağlandı. Bu sayede, her daim kentlinin kullanılanıma açık, yaşayan zeminler ve serbest alanlar elde edilmiş oldu. Bu sosyal işlevler, en alt zemin kotunda birbirlerine kolanadlı bir saçak ile bağlanarak tanımlanmış oldu. Bu saçak aynı zamanda sosyal ve hizmet işlevlerini birbirine bağlayan bir yaya yolu olarak düşünüldü. Bu yaya yolu sit alanından gelen yaya yolu ile ilişkilendirilerek kent ile bir yaya akışkanlığı vurgulanmış oldu. Tüm bu veriler ışığında alanını üçte ikilik bir kısmı sosyal işlevler ve kamusal serbest alanlara ayrılmış oldu. Temelde düşünülen boşluk ve serbest alan yaratma fikri, sosyal alanların topografyaya yedirilmesi ile gerçekleştirilmiş oldular.

HİZMET İŞLEVLERİ

Belediye hizmet kütlesindeki temel mesele, binanın kent ile görsel bir ilişki kurabilmesini sağlamak ve binanın şeffaf belediyeciliği vurgulayacak bir biçimde şeffaf ve geçirgen bir görünüme sahip olmasını sağlamaktı. Bu bağlamda bina, olabildiğince şeffak bir atriumun etrafında şekillendirildi. Bu atriumun yüzü kente döndürüldü. Çevresi sirkülasyon ve bekleme alanları ile çevrildi ve hizmet birimleri bu alanların çevresine yerleştirilerek bina tamamlanmış oldu. Binanın en alt zemininde, geniş bir karşılama fuayesi düşünüldü. Üst zemin le bağlantı amfi biçimli, sosyal alanlardan başlayıp içeri giren bir merdiven düzeni ile üst zemine bağlantı kuruldu. Protokol ve meclis girişinin de alındığı ve ana kütle ile bağlantılı olan ikincil kütlede ise meclis, zabıta müdürlüğü, yemekhane gibi ayrı giriş sağlanması gereken birimler çözülmüştür.

STRÜKTÜR – CEPHE – PEYZAJ

Yapı alnının genel tasarımında belirli bir modülasyona gidilmiştir. Belirlenen modülasyon 4X4 ‘lük gridler biçiminde belirlenmiştir. Tüm alan bu boyuta bölünmüş ve tüm strüktür bu modülün çoğaltılması ile belirlemiştir. 4×4 ‘lük modül bir yarım aks ifade eder ve tüm akslar 8X8’lik tam aks üzerinden tasarlanmıştır. Yapının tüm aksları bu boyutta biçimlendirilmiştir. Bu yarım akslık modül, cephe tasarımında da sürdürülmüştür. Cepheler de 4 metrelik bölümlemeler ve dikmeler ile tasarlanmıştır. Bunlara ilaveten tüm peyzaj düzenlemesi 4X4 ‘lük modülasyon üzerinden düzenlenmiştir. Böylesi bir düzenleme ile proje ve çevresinin üretimi daha kolay ve anlaşılır bir sisteme oturtulmuştur.

Jüri Raporu

Topografya ile kurduğu ilişki ve kamusal alan oluşturma çabası olumludur. Hizmet binası yapı kütlesinin Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi ile kurduğu ilişki ve şeffaf galeri boşluğunun yönelimi olumsuz bulunmuştur. Esas girişin konum ve yer seçimi olumsuzdur.

Etiketler

Bir cevap yazın