Katılımcı, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tekirdağ şehir merkezi, bütün kıyı yerleşimlerinde olduğu gibi kıyı şeridi boyunca gelişen bir düzende yapılaşmıştır. Kıyı şeridinin park ve sosyal aktivite alanlarıyla donatılarak halkın yoğun kullanıma ayrıldığı gözlenmiştir. Kent merkezi kıyı şeridinin dışında belediye binası, Zübeyde Hanım Parkı ve Orta Cami’nin arasında kalan meydan etrafında şekillenmektedir. Bu meydan kentlilerin sürekli kullanım alanı olan, sosyalleştikleri, ziyaret edilen bir uğrak noktadır. Bu meydan kentin en önemli odak noktalarından birisidir.

Proje alanının kuzey ve batı bölgelerinde konut ve ticari yapılaşma mevcuttur. Doğu bölgesinde kentte pasif kullanım alanı olarak bulunan yeşil bir doku ve güney bölgesinde ise Marmara Denizi’nin kenarında sosyo-kültürel alanlarla donatılmış ve kentte aktif bir şekilde kullanılmaya çalışılan yeşil doku bulunmaktadır. Mevcut durumunda otogar olarak kullanılan bu bölge çok değerli bir görüş alanına ve manzaraya sahiptir.

Birçok yeşil dokunun kesişimin de bulunan alanda mevcut pasif yeşil alan ile kent içi aktif yeşil alan arasında entegrasyonu sağlayacak kademeli bir yeşil doku planlanmıştır. Bu kademeli entegrasyon ile hem bütüncül bir yeşil doku oluşturulurken hem de mevcut kot farkının daha hafif algılanması sağlanmıştır.

Kentin çok odaklı olma potansiyeli de göz önüne alınarak bir odak noktası oluşturmak tasarımı etkileyen temel amaçlardan bir diğerini oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda belediye binası kent meydanı ile birlikte tasarlanmıştır. Bu kent meydanı oluşturulurken sahil şeridiyle yaya sirkülasyonunun devamlılığı için çeşitli yaya bağlantıları sağlanmıştır. Bu sirkülasyon sürekliliği meydan yönelimi ve yaya yollarıyla desteklemiştir. Ayrıca yapıda bir üst kotta yeşil alanların kademeli entegrasyonu için oluşturulan platformla birlikte sirkülasyona yapı da dahil edilmiştir. Platforma ulaşırken oluşturulan merdivenler ve amfiler kentin odak noktası haline geleceği öngörülen meydana ve sahil kenarındaki sosyo-kültürel ve aktif yeşil alanlara hizmet edecek şekilde konumlandırılmıştır. Yaya ve yeşil sirkülasyonunun platform kotunda sürekliliğinin sağlanması sonucunda belediye binasının sadece belli zamanlarda değil her zaman insanlar için bir uğrak nokta olması amaçlanmıştır.

Belediye hizmet binasının alt zemin kat ve üst zemin kat kullanımı kentlinin sıklıkla kullanacağı serbest bir dolaşıma olanak tanımaktadır. Önerilen peyzaj alanları ile iç içe girmiş, birlikte hareket eden bir düzende planlanmıştır. Peyzaj içerisinde oluşturulan alternatif mekânlar ve ticari alanlar, bu yapılar ile hiçbir ilgisi olmayan kentlinin de vakit geçirebileceği, sosyo-kültürel aktivitelerini yapabileceği alanlar olarak düşünülmüştür. Bu sayede bu alanların insanlar ile dolup taşacak mekânlar olarak ön görülmüştür.

İhtiyaç programı çözülürken dikkat edilen en önemli noktalardan birisi ticari alanların belediye binasından ayrı çalışırken meydan ve platforma hizmet etmesini sağlamaktır. Bu bağlamda ticari alanlar genel olarak alt zemin kata yerleştirilmiştir. Bina girişi platform kotundan alınarak ticari alan ve hizmet binası işlevleri birbirinden ayrılmıştır.

Yapının kütlesel şekillenmesinde Karlık Caddesi’nde yapacağı duvar etkisini kırmak istenmiştir. Bunun için farklı kotlarda görsel bakış aralıkları oluşturularak kütle 4 bloğa ayrılmıştır. Görsel bakış aralıkları kademeli yeşil doku ile desteklenmiştir. Bu aralıklar sayesinde kütlelere farklı girişlerde sağlanmıştır.

Bu kademeli yeşil dokulara ekstensif yeşil çatı sistemi uygun görülmüştür.5cm-15 cm’lik toprak yüzeyi ile otsu bitkilerden ve sukkulent bitkilerden kurulan sistem; kuraklığa dayanıklı yer örtücü bitkilerle oluşturulduğu için, gelişmiş drenaj ya da sulama sistemi gerektirmez daha çok binaya ve çevreye ekolojik ve rekreatif katkılar sunar.

Tasarlanan peyzaj ögeleri ile tüm alan içerisinde bütüncül yaklaşımı hedef alan sosyal-kültürel-rekreatif bir yeşil sistem kurmak hedeflenmiştir

Platform kotunun üstünde yükselen 4 blok işlevsel olarak ayrıştırılırmıştır. A blok idari kütle olarak düşünülürken b ve c blok müdürlük kütleleri olarak tasarlanmıştır. D blok ise sosyal birimler kütlesi olarak tasarlanmış ve platform kotundan ayrı bir giriş ile desteklenmiştir. Her bloğun birbirine platform kotundan bağlantısı sağlanarak yapı içi sirkülasyon güçlendirilmiştir.

JÜRİ RAPORU;

3.Eleme-45 Nolu Proje

Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi ile ilişkili kamusal alanın ölçeği, mekan ilişkileri başarılı bulunmuştur. Dört yapı bloğunun alana fazla yayılması ara boşlukları ve Karlık Caddesi ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Proje 3-2 (G. Şener, Z. Şerifoğlu karşı oyuyla) oy çokluğu ile elendi.

Etiketler

Bir cevap yazın