Katılımcı (SP17hT6bE), SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Proje Raporu

KONUM

Mudanya tarihin çeşitli sahnelerinde liman olma görevini hep üstlenmiştir. Bursa’da bulunan potansiyel ticaret (ipek) sebebiyle yoğun liman kullanımı yaşanmıştır. İstanbul’a açılan bir köprü olma özelliği ise hala günümüzde önemini koruyan konulardan biridir. Fakat bu liman maalesef tarihte hep olumlu sebeplere tanık olmamıştır. Mübadele olayı … yerlerinden edilen insanlar ve ölümler. Bursa’da bir iskele yapılacaksa bu iskelenin tarih sahnesini hissettirmesi gerekir ve iskeleye yüklenecek diğer fonksiyon bellek mekanı olmalı bakış açısıyla tasarım yaklaşımları ele alındı.

Mudanya antik çağdan bu yana çeşitli kültür katmanlarıyla arkeolojik bir bütünlüğü olan bir bölgedir. Mübadele gibi tarihte önemli bir yeri olan olayla adı geçen Mudanya’nın geniş bir tarihsel belleği bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen ‘mübadele’ Mudanya tarihinde trajedik bir etki bırakmıştır. Birçok insan göçe zorlanmış, sosyal düzen bozulmuştur.

Proje alanı Bursa ili, Mudanya ilçesi, iskele bölgesinde yer almaktadır. Marmara denizinde İstanbul ile Bursa’yı birbirine bağlayan deniz ulaşımı bu noktadan sağlanır.

MEKANSAL OLUŞUM

Yapının işlevi gereği deniz kıyısına paralel bir düzende konumlandırıldı. Kütle arasından yaya sirkülasyonu için geçişler oluşturularak sahil bandının sürekliliği sağlanmıştır. Güneybatıdan bir rampayla yapının üstünde dolaşım mümkün kılınmıştır. Bu sayede bir seyir terası oluşmuştur. Zemin kotundan rampayla ulaşılan seyir terası, merdiven ve asansörle sonlandırılarak kotlar arası geçiş sağlanmıştır.

BELLEK MEKANI

Yapının önemli bir parçası olarak görülen bellek mekanı bir mübadele müzesi olarak ele alınmıştır. Mübadillerin isimlerinin yazılı olduğu bir dış cephe kaplaması olarak paslanmış sac kaplama kullanılmıştır. Böylece farklı bir doku ile iskele yapısına eklemlenmiştir.

KURGU

Temel olarak iki fonksiyondan oluşan iskele ve “bellek mekan ” yapısı yapı bütünlüğü açısından bu birimlerin birbirinden farklı malzeme kullanımıyla farklı kat yükseklikleriyle Mudanya tarihinde yer eden mübadeleye ve liman ilişkisine atıf yapmaktadır .

Etiketler

Bir cevap yazın