Katılımcı (Skec Architects), Beylikdüzü Belediyesi Cemevi ve Kültür Merkezi Yarışması

Katılımcı (Skec Architects), Beylikdüzü Belediyesi Cemevi ve Kültür Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

Cephesine birşeyler eklemlenen, kendi doğasından uzak bir görselliği merkezine koyan yapay bir proje yerine, mütevazi, dilini kütlesel parçalanmalarla ve çevresindeki açık alanlarla kurduğu ilişki ile oluşturan, yerin sahip olduğu eğimi verimli kullanan bir proje hedeflenmiştir.

Çevresindeki hızlı yapılaşmanın aksine, barındırdığı fonksiyonlarla da ilintili olarak burası için belki de en gerekli olan şey dinginliktir. Bu hızlı tüketimin, bu koşuşturmacanın ortasında ibadetin gerekliliği olan bir es…

KÜTLESEL OLUŞUM

Alan bir bütün olarak ele alınıp yaya ve araç yoğunluğunun güneydoğu yönünde bulunan ayazma caddesinde olacağı kabul edilerek arsa güney yönündeki kot hizasında düzlenmiştir. Kuzeybatı yönünde oluşan kot farkı spor alanlarında otopark, kültür merkezi parselinde ise çok amaçlı salon ve teknik yapı olarak planlanmıştır.

PLANLAMA

KÜLTÜR MERKEZİ MEYDANI

Parkın kamusal karakteri ile kültür merkezi meydanının karakteri yakın bulunmuştur. Park ile kültür merkezi meydanı ilişkisini kayıp etmeden su ögesi ile ayrılarak mekanlaşması sağlanmıştır. İdare ile kafenin arasında oluşturulan boşluktan otopark ve spor sahaları ile bağlantısı sağlanmıştır. Bu bağlantı aksının üstünde boşluk açılmıştır. Fuayenin iki cephesi üst kottaki döşemede boşluk açılarak, bu açıklıklarda hava sirkülasyonu sağlanması ve ışık alınması amaçlanmıştır. Bu boşluklar kültür meydanı ile avluyu iki yönde bağlayan düşey sirkülasyon elemanlarını barındırmaktadır.

İBADET AVLUSU

İbadetin ruhuna uygun olarak açık bir meydan yerine kültür meydanı ile kontrollü ilişki kuran bir avlu tasarlanmştır. Bu avlu cem meydanı, muhabbet meydanı, aşevi ve okuma salonu ile beslenmiştir. Açık otoparktan avluya direkt geçiş sağlanmış olup kurban kesim, mutfak ve cenaze yıkama odaları gibi servis gerektiren mekanlar açık otopark tarafında konumlandırılmıştır.

OTOPARK

Otopark araç giriş ve çıkışları kuzeydoğudaki yoldan sağlanmaktadır. Kot farkından yaralanılarak bir yönde gömülen kapalı otopark diğer yönde spor sahalarına açılmıştır. Kapalı otoparktan spor sahalarına geçilerek proje alanına dağılınabilmekte, üst kotta konumlanan açık otoparktan ise direkt cemevi avlusuna ve servis alanlarına ulaşılabilinmektedir.

PARK VE SPOR SAHALARI

Kültür meydanı ile ilişkide bulunan park yeşillendirilerek kent içerisinde kaliteli zaman geçirilebilecek bir alana dönüştürülmüştür. Spor sahaları parktan ve yapı grubundan ağaç dizisi ile koparılarak ses yalıtımı amaçlanmıştır. Parkta ve spor alanlarında yol kotunun yüksek olduğu kenarlarda eğimli alanlar ve oturma bankları oluşturularak parkı ve özellikle spor müsabakalarını seyretme olanağı sunulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın