Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

PROJE RAPORU

Sağlık çalışanları, kendilerini enfeksiyon riskinin üst düzeyde olduğu COVID-19 hastalarının tedavisinde küresel çabanın ön saflarında yer almaktadırlar. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sağlık çalışanlarının emeği ve mücadelesi paha biçilemez. Anıt tasarımı başlangıcında verilen bu mücadele ve emeğin temsil yöntemleri tasarım kriteri olarak ele alınmıştır. Sağlık çalışanlarına aslında toplumun teşekkür etmesi gerektiğini ve tasarlanan anıt ile bu teşekkürün hatırlatılması ve emeğin farkına varılması amaçlanmıştır.

Sağlık Çalışanları Parkı, kendi içinde kent sakinlerinin dinlenme ve nefes almasına olanak sağlarken doğa ile uyumlu ve kamusal bir mekân modeli olarak ele alınmıştır.  Temel stratejimiz ise anıt algısının kentlinin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının mücadelesinin görünür kılınması anıt tasarımında bu özellikler tasarım ilkeleri olarak kullanmaktır. Bu bağlamda tasarım senaryosunun başlığı “Hayat Ağacı” olarak dile getirilebilir. Hayat ağacı tasarımın odak noktasında bulunan alüminyum sütunlar ile güçleştirilip yansıtıcı malzeme ve hareketi algılayan sensörler kullanılarak Hayat Ağacı’nın gövdesi tasarlanmıştır. Buna ek olarak, tavandaki dairesel korten doğramalar Hayat Ağacı’nın dallarını simgelemektedir. Sağlık Çalışanları Parkı ve anıt tasarımında oluşturulan odak nokta olarak Hayat Ağacı, alanın bütününe uygun biçimde çevredeki referanslar dikkate alınarak farklı yol hatları ile peyzaj öğelerine ayrılmıştır. Proje yaklaşımında Anıt, Sağlık Çalışanları Parkı’nın odak noktası olacakrnşekilde tasarlanmıştır. Orta platformda 5 farklı yoldan gelen sensörlerrnbulunmaktadır. Bu sensörler kullanıcı hareketini algılayarak platformdaki alüminyum çubukların kademeli olarak gökyüzüne hareketini sağlamaktadır. Bu kütle hareketleri sonucu oluşan kompozisyonlar da düşeyde ve yatayda farklı malzemelere ve renk tonları ile tanımlanarak anıtın genel algısının, park içinde zamana yayılmış ve farklı aktörlerce üretilmiş yapılı çevrelere yaklaştırılması sağlanmıştır.

Peyzaj yaklaşımında yol kısımların açık tonlarda bazalt taşı kullanılırken, tasarımın döşemesinde koyu bazalt taşı tercih edilmiştir. Dairesel kolonlar, orta platform ve tavan döşeme malzemesi olarak açık ton korten malzeme tercih edilirken, tavandaki dairesel formların malzemesi koyu renk korten malzeme olarak belirlenmiştir. Mekansal özelliklerinin yanı sıra bir diğer konu ise malzeme dokusu, anıtın canlılığını ve teşekkür hissiyatını yaratmada ve verilen emeği desteklemede önemli payı olduğuna inandığımız korten dokusu tasarımın sağlık çalışanlarının emek ve mücadelesinde önemli bir nokta olarak belirlenmiştir. Korten malzemesinin dokusu aslında yaşamın içerisinde verilen mücadelenin, emeğin ve yaşanılan zorlukları temsil etmektedir. Önerilen doku anıt üzerinde değişken perspektifler sunan yükselişi ve yayılımı tanımlamaktadır. Tavandaki dairesel blokların masif kütle etkisinin azaltılması için anıt tavanında korten malzemeden çevrelenmiş yayılım şeklinde dairesel boşluklar tasarlanmış olup, bu boşluklar ile gökyüzü ile anıt arasındaki bağ kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. Anıt içerisinde yer alan yükselen hat, ona eşlik eden tavandaki dairesel formun Hayat Ağacı’nın temel öğeleri olarak değerlendirilmesi ile canlı bir anıt canlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Önerilen doku anıt üzerinde değişken perspektifler sunması bu canlılığı kuvvetlendirmektedir. Bu yolla niteliksel görünümün ötesine geçerek yaşayan bir anıt ve yaşayan bir kent parçası üretilmesinin mümkün kılınabileceği iddia edilmektedir.

Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın