Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

PROJE RAPORU

GİRİŞ

Nilüfer, Bursa’nın odak noktalarından biri olan ve günden güne gelişme gösteren önemli ilçelerinden biridir. Konumu ve kentsel dokusu itibariyle kentin en önemli merkezlerindendir. Farklı işlevdeki birçok yapının yer aldığı ve aynı zamanda oldukça yoğun bir aks olan Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nın batısında yer alan Sağlık Çalışanları Parkı, çevresel ölçekte değerlendirdiğimizde, ilçede algılanması yüksek bir alanda konumlanmaktadır.

YAPIT HAKKINDA

KONUM

Proje alanına istenilen müdahalelerin yapılabildiği bölgede yapıtın konumu, çevresel ölçekten algılanabilirliği düşünülerek Ahmet Taner Kışlalı Bulvarından da hissedilebilecek bir alanda seçilmiştir. Böylelikle yapıtın, konumu itibariyle kente yüzünü dönmesi ve kentin odağı haline gelmesi hedeflenmiştir.

TASARIMA GENEL YAKLAŞIM

Uzun bir süredir devam eden pandemi süreci, bazı değerlerin daha iyi fark edilmesine olanak sağlamıştır. Bu zorlu süreçte herkes kabuğuna çekilip kendini korumaya alırken, sağlık çalışanlarının özveriyle çalışıp bu zorlu sürecin karşısında bir duvar gibi durması ve insanlığa umut teşkil etmeleri onların öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Yapılan çözümlemeler üzerinden belirli kavramlar esas alınarak sağlık çalışanlarının varlığı yeniden ele alınıp, yapıtta izlerini taşıyacak kavramsal üretimler yapılmıştır. Tasarımda ele alınan ve öncelikli olarak üzerinde durulan kavram umut olmuştur. Proje kapsamında, pandemi sürecinden geçtiğimiz bu zorlu dönemin izlerini, toplum hafızasında korumak ve yeni nesiller için bir bellek oluşturmak hedeflenmiştir; ama daha önemlisi hayat vermek için hayatlarını feda eden sağlık çalışanlarına duyulan minneti kalıcılaştırmak, öncelikli hedef olmuştur.

a) Kaide

Bir yapıtın önemli parçalarından olan altlık-kaide, yapıtı göz önüne çıkaracak ve onu tamamlayacak en önemli parçasıdır. Proje kapsamında 455×855×10 cm ebatlarında tasarlanan kaidede yansıma havuzu kullanılarak buradaki su ögesiyle, kavramsal olarak sağlık çalışanlarının şeffaflığını yansıtmak amaçlanmıştır. Bu su ögesinin sığ durumu, sağlık çalışanlarına temasın her koşulda mümkün olduğunu simgeler. Kaidede kullanılan tek ağaç ögesiyle ise yeşilin doğaya hayat vermesi ile sağlık çalışanlarının insanlığa hayat vermesi bağdaştırılmıştır.

b) Çelik Korten Levhalar

Tasarımda kullanılan çelik korten levhalar, insanlığı ve hayatı simgelemek amacıyla kurguya dahil edilmiştir. Bu çelik korten levhalardaki lekeyi çağrıştıran açıklıklar, hayatın olumsuzluklarının insanlığın üzerinde bıraktığı izleri temsil etmesi, tasarım kurgusunun temel parametresi olarak planlanmıştır.

c) Brüt Beton Blok

Tasarımda kurgulanan parçalardan son olarak brüt beton blok, yapıtın ana kurgusunu yansıtmaktadır. Yapıtta çelik korten levhalarla temsil edilen hayattaki olumsuzlukları ve bunların toplumda bıraktığı izleri düzene getirecek temel güçlerden birinin sağlık çalışanları olduğu vurgulanmıştır. Bu durum tasarım kurgusunda, brüt betonun netliği ile sembolize edilmiştir. Bunun yanı sıra bloğun düşeyde konumlandırılması ve net formu sağlık çalışanlarının dik duruşunu temsil etmektedir. Blok yüzeyindeki izler ise sağlık çalışanlarının bize verdiği umudu simgelemektedir. Bu izler aynı zamanda hayattaki olumsuzlukların ve toplumun üzerinde bıraktığı boşlukların yerini kapatacak şekilde kurgulanmıştır. Özet olarak sağlık çalışanlarının insanlığa verdiği umut yapıttaki temel parametre olarak karşımıza çıkar.

Etiketler

Bir cevap yazın