Katılımcı, Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı, Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

Olivelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı, İzmir’in eşsiz doğal habitatına yeniden hayat veren yenilikçi bir ekolojik koridor projesidir. İzmir’in önemli bir ilçesi ve aynı zamanda önemli kültür, tarım ve doğa merkezi olan Güzel Bahçe ilçesinde bulunan bu 57 hektarlık alan, ekoloji, yabanıl hayat, tarım kültürü, kentsel yenileme gibi konuları yeniden ele alınarak çevreye duyarlı, korumacı, kırsal kültürü yaşatan, eğitici bir ortak yaşam alanı olarak yeniden ele alınmıştır. Olivelo Parkı için öneri plan, bölgenin kentsel iyileştirme, türlerin gelişimi ve doğal yaşam alanlarını muhafaza için farkındalığı arttırmayı temsil ediyor. Ekolojik ve kentsel yenilenme için bir katalizör olan park, sakinleri doğayı deneyimleme fırsatı verirken, doğal çevreyi yeniden tanımlayan benzeri görülmemiş miktarda ormanlık yaşam alanı yaratıyor.

Olivelo, kentin her yerinden ve her yaştan ziyaretçilerini ağırlayacak, kentlinin soluk alabileceği ve sosyalleşebileceği yeni, çok katmanlı bir yeşil merkez oluşturulmaktadır…Öneri master plan, parkın doğal alanlarındaki temel yaşam alanını koruyarak beş temel zona ve alt bölgelere dayanır – rekreasyon alanı, festival çayırı, piknik alanı, ıslak alan/döngüsel tarım bölgesi ve koru alanı.

Projenin merkezinde, halkalar zinciri şeklinde yer alan bu beş zonun çevresinde mevcut ağaç yoğunluğu arttırılarak ve restore edilerek canlı türlerinin kendi habitatlarında yaşamlarını devam ettirebileceği güçlü bir yeşil kuşak oluşturulmaktadır. Beşinci zon, koru olarak ele alınmış ve yeşil kuşakla entegrasyonu sağlanarak, doğal ve yarı-doğal, ziyaretçilerin kısmen kullanarak doğa deneyimi yaşayabildiği bir alan şeklinde düşünülmüştür.

Toplumsal katılım Olivelo vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda parkın geleceğine daha derin bir bağlantı sağlamak için birinci ve üçüncü zonlar kullanıcılara ayrılmış, rekreasyon ve piknik alanları olarak tasarlanmıştır.

İkinci zon, insanların sosyal olarak birleştireceği, konserler, şölenlerin, buluşmaların gerçekleşebileceği için büyük bir festival çayırı olarak hizmet verecek. Bu çayırın girişinde, gün içinde çeşitli etkinliklerin gerçekleşebileceği daire formunda bir kır meydanı düşünülmüş ve altından da geçilebilinen ahşap bir seyir terası tasarlanmıştır.

Dördüncü zonda, ıslan alan fonksiyonunu yerine getirecek, su baskınları sırasında fırtına suyunu yakalamanın hidrolojik bir işlevini yerine getiren, debisi mevsime göre değişken, su kenarı bitkileri ile kaplanmış genişletilmiş bir doğal gölet önerilmiştir. Aynı zamanda bu zon, koruma, üretim ve muhafazayı dengeleme (alanın korunması, tarım peyzajının ve köylü geleneklerinin değerleri, toprağın korunması) ile uyumlu bir şekilde yerel nüfusun entegre olabileceği devam eden tarımsal faaliyetler öneriyor.

Halkalar zincirinin dış çeperinde yürüyüş-koşu ve bisiklet parkuru önerilmiştir. Park içinde kullanıcı park içinde tam bir tur yapabilirken, yer yer halkaların içine girerek daha kısa tematik rotalardan yaralanabilir. Bunun yanında doğa gezinti yolları, yeşil patikalar gibi halkın çeşitli park deneyimleri yaşayabileceği gibi farklı yaya yolları da önerilmiştir. Bununla birlikte halkaların bir bölümüne bağlanan ve program dahilindeki fonksiyonlara olanak sağlayan işlevsel ve görsel alanlar önerilmiştir. Bunlardan bazıları atölyeler (zeytin toplama, sıkma, budama, aşılama), organik pazar, kamp alanı, tematik bahçeler, çocuk oyun alanları, çok amaçlı gölgelikler, toplayıcılar için alanlar, dinlenme terasları, seyir terasları vb.

Ziyaretçilerinin Parkın’nın ekolojisi hakkında bilgi edinme fırsatı bulacağı kuzeyinde bir giriş meydanı planlanmıştır. Giriş meydanında info/danışma, gastronomi, bisiklet/atölye, kütüphane/arşiv, sergi/atölye ve depolama birimleri yer alacaktır. Önerilen meydanda yorumlayıcı sergiler, bölgenin tarımsal, kırsal kültürünü vurgulayacak atölyeler, sabit ve geçici sanatentegrasyonu yer alacak. Tüm park için eğitim programlar geliştirilecektir.

Yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, toplu taşıma entegrasyonu, otoparkı karşılama girişi ile parkın yakın ve uzak mesafelerden kolayca erişilebilir olmasını sağlanmıştır. Yeni bir güzergah ile kuzeydeki Avrupa Bisikletli Turizm Ağı’yla (EuroVelo) entegrasyon sağlanmıştır. Aynı zamanda Bademler-Godence bisiklet rotası ve Zeytin Yolu ile bağlantı sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın