Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

KONUM – BAĞLAM

T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi proje alanı Merzifon ilçesinin merkezi konumunda yer almaktadır. Proje alanı sit alanı içerisinde yer alan tarihi Taş Han, Bedesten, Kara Mustafa Paşa Cami gibi odak noktası olan tarihi yapılaşmaların yakınında ve kentlinin yoğun olarak kullandığı yaya akslarının kesiştiği noktada konumlanmıştır. Konumundan dolayı yer aldığı bağlamın bütünü olarak çevresel faktörler göz önüne alınmıştır.

TASARIM DİLİ

Tasarımın ana kararı; proje alanının kentsel ve sosyal kullanımı, yakın çevresel oluşumları, akışkanlığı, tarihi kültür izlerinin devam etmesi gibi konularda analizi yapılarak sıkışmış kent dokusunun içinde esnek kullanımlı alanlar yaratmak olmuştur. Bu sayede kamusallığın ön plana çıkması ve kent sosyal donatıları içerisinde yer almak projemizin ana fikrini oluşturmuştur.

Alanın ve yapının yakın çevresiyle ilişkisi, kolay ulaşılabilirliği, geçirgenliği, gün içinde kesintisiz kullanımı, kentsel kullanımda karşılama, toplama, karşılaşma temaları tasarım kriterleri haline gelmiştir. Alanın temel sorunları irdelenerek doğru çözümlemelerle işlev şeması tanımlanmıştır.

İş ve yaşam merkezinin birimleri kent ve insan ölçeğini ve kullanıcının alışkanlıklarını devam ettirecek nitelikte tasarlanmıştır. Kentin bir parçası olma, kentliyi davet etme ve sürekliliği sağlama yapının ana karakterini oluşturmaktadır.

Yaya yolları ve konut – ticaret dokusu ile çevrelenen proje alanında yapıya yaklaşım, yolların kesiştiği noktalarda boşluklar yaratılarak sağlanmış ve yapıyı geçirgen hale getirmiştir. Geçirgenliği sağlayan akslar kamusal dolaşım ve sosyal alanları oluşturmuştur. Mevcut yaya yollarına önerilen rekreatif alanlarla kamusal – sosyal alanlar desteklenmiştir. Önerilen bu rekreatif alanların kent dokusunu çoğunlukla oluşturmuş diğer tüm yaya yollarında uygulanması fikri tasarımın bir öğesidir.

Kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu mekanlar zemin ve bağlantılı katlarda çözümlenmiş olup kullanıcıya ulaşım kolaylığı sağlamıştır. Yapının yükselmesiyle özelleşen mekan kullanımlarına erişim ortak kullanım boşluklarından sağlanmakta ve yaşantıyı gün boyunca devam ettirmektedir. Tasarlanan ortak kullanım boşlukları ile yapı doğal havalandırma ve aydınlatmadan yararlanabilmektedir. Bu boşluklarda tasarlanan teraslarla kullanıcıya dinlenme ve sosyalleşme alanları oluşturulmuştur. Merzifon kent algısı incelenerek var olan dokuya uygun ve çevresel anlam bütünlüğünü tamamlayan cephe hareketleri ve cephe elemanları kullanılmıştır.

PROJE KURGUSU

Proje alanının kuzeydoğusu ve güneydoğusunda yer alan yaya akslarıyla kuzeybatıdan gelen yaya aksı kesiştirilerek geçirgenlik sağlanmıştır. Araziye yerleşim yaya akışları, otopark girişi, mevcut dükkanların kullanıcı tarafından kolay ulaşılabilirliği düşünülerek yapılmıştır. Eğitim alanı girişi ofis kullanımlarından ayrı olarak düşünülmüştür. Çok amaçlı salon eğitim alanları ile birlikte konumlandırılmıştır. Çok amaçlı salon bölünebilir niteliktedir. Kamusal ortak kullanımlarını oluşturan farklı işlevler aynı zamanda düşeyde her katta devam eden galeri boşluklarını ve -3.50 kotunda avlu oluşumunu sağlamıştır. Kamusal kullanımın yoğun olmasından dolayı -3.50 kotu mevcut dükkanlar, zemin kat kafe, lokanta için kullanılmıştır. -3.50 kotuna inen amfi basamaklar kullanıcı tarafından sosyalleşme ve kolay ulaşılabilirlik sağlaması amacıyla tasarlanmıştır. Zemin kat ve birinci kata yerleştirilen lokanta ve kafeler bina içi kullanım ve kamusal ortak kullanıma yöneliktir. Üst katlara çıkıldıkça kullanıcı profili özelleşerek devam etmektedir. 2., 3., ve 4. Katlar ofis kullanımları için tasarlanmıştır. Her katta oluşan ortak kullanım holleri galeri boşluğuna ve iç avluya yöneliktir. Galeri boşluğunun üzerine yerleştirilen teleskopik açılır çatı sistemi avlunun doğal ışık ve havalandırma ihtiyacını karşılamaktadır.

EKOLOJİ

Tasarlanan yapının iki bloğunu birleştirmek için yapılan teraslar, bina cephelerinde ki geri çekilmeler ve oluşturulan cumbalar ile gölgelikli alanlar oluşturulmuş aynı zamanda teras ve boşluklardan yapı içine temiz hava girişi sağlanmıştır. Ofis, dükkan ve lokanta kullanım alanında oluşturulan galeri boşluğu ve üzerine yapılan teleskopik açılabilir çatı sistemi sayesinde temiz hava sirkülasyonunda maksimum verim sağlanması amaçlanmıştır. Yapının kuzey cephesinde pencere boşlukları minimumda tutularak kışın sert rüzgarlarına karşı önlem alınmıştır. Aynı şekilde güney cephesinde ısı alımı için geniş pencere boşlukları bırakılmıştır. Tüm bu yapısal çözümlerle bina hava akışını maksimum düzeyde tutmak amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın