Katılımcı (KPM Kerem Piker Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (KPM Kerem Piker Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Proje, bugünden yaklaşık yetmiş yıl önce hiç bilmediği bir coğrafyada savaşmak üzere evlerinden ayrılan ve önemli bir bölümü tekrar geri dönemeyen bir grup insanın hatırası için hazırlanmıştır.

Yabancısı olduğu bir coğrafyanın içerisinde kendisini neyin beklediğini bilmeden üzerindeki mühimmatla ilerleyen insanın ruh hali nedir? Neyi arar? Neyi özler? Neyi anımsar? Neyi anlar? Mücadelesi sadece düşman hattıyla mıdır? Bir anma yapısı bu bir kişinin ya da tek tek kişilerin tecrübesi üzerinden kurgulanabilir mi?

GENEL İLKELER

 • Hikaye anlatan kurguya yönelik olarak düzenlenen, ardışık sekanslar halinde algılanan, insan hareketine bağlı olarak zaman-mekan ilişkisi üzerinden tecrübe edilerek gezilen ve farklı programlar arasında katı sınırlar oluşturmayan akışkan mekanlar tasarlamak,
 • Bina ile peyzaj arasındaki sınırı gevşetmek,
 • Tabii bitki örtüsüne en az müdahalede bulunmak,
 • Korunmaya değer olarak işaretlenmemiş olsa dahi alandaki bütün ağaç, çalı ve bitki örtüsü dokusunu muhafaza etmek.,
 • Yapıyı alanda yetişmiş ağaçların yerleşimine göre konumlandırmak.,
 • Landscape ile Landart’ı bir arada kullanmak, bölgenin özgün bitki örtüsünü gözeten peyzaj düzenlemelerine önem verirken açık alanda davetli sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek sanat işlerini sergi kurgusunun bir parçası haline getirmek,
 • Büyük açık alanlar gerektiren programları ağaç dokusunun en az olduğu alanda çözümlemek.
 • Araç girişini alanın hemen yola yakın bölümünde tutarak sınırlandırmak.
 • Geçirgen yer örtüsü kullanmak, böylelikle zeminde büyük lekeler oluşturmaktan olabildiğince kaçınmak.


KALICI SERGİ MEKANININ ÖZELLİKLERİ

 • Yükselen-alçalan farklı kotlarda seyreden değişken kesitler,
 • Plan düzleminde daralarak ve genişleyerek farklı açılımlar sunan mekânsal düzenlemeler,
 • Fragmanlar halinde dışa açılan, ya da içine kapanan sürprizli mekanlar,
 • Birbiri içerisine geçen, akışkan programlar.


SERGİLEME ARAÇLARI

 • Fotoğrafların sayısallaştırılarak büyük ebatlı baskılarının uygulanacağı yüzeyler, görsel panolar,
 • Nadire kabineleri,
 • Ses enstalasyonları,
 • Işık ve multimedya enstalasyonları,
 • 10 davetli sanatçı tarafından açık alanda gerçekleştirilecek heykel çalışmaları ve açık alan yerleştirmeleri. Sanatçıların 5 tanesi Güney Kore’den 5 tanesi Türkiye’den davet edilecek sanatçılar arasından seçilecektir.
Etiketler

Bir cevap yazın