Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Duvarların dili…

Lüleburgaz kent merkezinden eski Kırklareli yolu yönünde uzaklaşırken 1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan 241. Piyade Alayı anısına yükselen taş duvar yolun solunda ziyaretçileri karşılamaktadır. Bu duvar bina girişinden itibaren bir alttaki sergi salonuna inmekte olan ziyaretçilere eşlik ederek Kore savaşına dair bilmediğimiz pek çok anı ve fotoğrafları sergilemektedir. Sergi salonuna inen rampa geçmişe uzanırcasına, ziyaretçileri toprağın altında 241. Piyade alayının başarı, kahramanlık ve sabır dolu, anları ile buluşturur.

Kronolojik duvar; sergi alanına inmekte olan ziyaretçiler, taş duvar üzerindeki görsel ve yazılarla geçmişe doğru ilerlerken, Kore savaşının kronolojik anlatımı ve fotoğrafları ile sergi alanına hazırlanır.
Anı duvarı, bina girişinden itibaren tören alanına ve anıta uzanan sıralı metal plakalardan oluşmaktadır. Sıralı metal plakalar 241. Piyade alayında görev almış olan askerlerimizi temsil etmektedir. Her metal plaka üzerinde askerlerimizin isim ve bilgileri yaşatılmaktadır.

Proje alanı- Kent merkezi ilişkisi

Öneri yapı ve açık alan kullanımları ile Lüleburgaz kent merkezinin kuzey kesiminde bir ziyaretçi merkezi olmanın ötesinde sosyal-kültürel aktiviteler için de kullanılabilecek doğa ve insan odaklı bir cazibe alanı oluşturulması amaçlanmıştır.

Yeşil alanlar

Proje alanın mevcut bitki çeşitliliği ve doğal dokusunun korunması öngörülmüş öneri yapılar ve peyzaj alanlarının bu doku ile bütünleşmesi ve mevcut dokuyu tamamlaması amaçlanmıştır.

Yaya dolaşımı

Alan içerisinde oluşturulan odaklar ve bu odakları bağlayan akslar ile arazinin çevresi ile ilişkilendirilerek bütüncül kullanımı amaçlanmıştır. Anı yolu Pınarhisar asfaltı tarafındaki giriş alanı ile Tatarköy yolunu ilişkilendiren bir aks oluştururken, Bu yolu kesen doğa yolu aksı açık sergi alanı ve Lüleburgaz deresini ilişkilendirir. Aksların kesişiminde yer alan anma ve tören alanı, aynı zamanda toplanma ve aktivite alanı niteliği taşır.

Alan bütünlüğü

Kapalı ve açık alanlar çevresi ve birbiri ile işlevsel anlamda süreklilik sağlayan ardışık mekânlar dizisi oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.

Proje alanı ziyaretçiler için ağaçların arasında doğayla buluşma, kentten uzaklaşma fırsatı sunmaktadır.

Anı ve tören alanı zamanın yavaşladığı, “an” dan uzaklaşma hissinin güçlendiği bir mekâna dönüşmektedir.

Mimari yaklaşım

Yapının doğanın içinde doğaya entegre olan bir anlayışla tasarlanması, Mevcut dokuyu zedelemeden kompakt ve bütüncül bir biçimde alanla diyalog kurması, sergileme gibi içe dönük işlevler duvarlarla hayat bulurken, çay kahve salonu kütüphane-okuma salonu gibi ışıkla ilişkili ve dışa dönük olabilecek mekanların yapı kabuğundan çıkarak, doğaya ve peyzaj alanlarına yönelmesi amaçlanmıştır.

Anma ve tören alanında yapıdan bir miktar uzaklaştırılarak zihinsel olarak anma eyleminin maneviyatına yaklaşılması, ziyaretçilerin askerlerimizin Kore savaşında yaşadıkları vatandan uzaklaşma duygusunu, bu dingin ortamda hissedilmesi amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın