Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

“…büyük zaman ve mesafe enginlerinden fışkıran bu taze enerji çağlayanı, yalnız düşman sürülerini ve Türk tugayının himaye kanadı altına giren Amerikan tümenini değil, bütün dünyayı hatta bu harikanın ruh köklerini kendi içinde taşıyan Türk milletini bile hayretten hayrete ve hayranlıktan hayranlığa uçurdu; kendi kudretimizin bizim için bile meçhul bir mucize derecesinin karanlığı üzerine göz kamaştırıcı bir şuur aydınlığı boşalttı.” Peyami Safa

Kore Savaşı, savaşın tüm kayıplarının yanı sıra; ülkenin yanında olan, onları destekleyen milletlerin dostluğunu ve birlik beraberliği ile akılda kalmış bir savaştır. Kore Savaşı’nda Türk askeri yardımseverliği ile ön plana çıkmaktadır. Savaşın son evrelerine kadar uzun yıllar Kore askerleri ile birlikte savaşmışlar, Kore halkı ve askerleri için umut olmuşlardır. Koreliler savaştan sonraki bütün başarılarını nehre ve suya bağlamışlardır. Umut kavramından yola çıkan proje, bu kavramı su öğesine bağlamıştır. Kullanıcı deneyimi sırasında hissedilen su sürekliliği ile umut ögesi vurgulanmıştır. Arazinin üst tarafında kalan Lüleburgaz deresinin ıslah edilmesi ve alanla ilişki kurması önerilmiştir. Su öğesi peyzaj aksında devam ederek kütle ve arazide ziyaret boyunca hissedilir. Kütle, çevresinde içine dönük yapılar bulunan bir bağlamda yer alır. Şehir merkezinden ulaşımı sağlamak amacıyla Pınarhisar asfaltına durak önerilmiştir. Farklı şehir ve ülkelerden gelecek ziyaretçiler için de bu yol üzerinden otopark girişi alınmıştır. Çatı, peyzaj ile birleşerek adeta arazide yok olur. Giriş rampasından ulaşılan ana hacimde Kore Savaşı’nı anlatan birimler yer alırken diğer hacimde halkın da tören ve ziyaret amacı dışında kullanabileceği kütüphane, kafe gibi aktif mekanlar yer alır. Sergi mekanları kotlar ile ayrılarak ile birbirini takip edecek kurguda çözülmüştür. Sergi alanlarının sonunda ise ziyaretçi su ögesi ile ziyaretçi buluşur ve umut kavramı burada son kez vurgulanarak iç mekanda bir anma alanı yaratılır.

Anıtlar savaşta bulunan ve savaşa destek olan ülkeleri temsilen beton monobloklar halinde kurgulanmıştır. Bu anıtların her biri savaşa katılan ve destek veren milletler için ayrı ayrı düşünülmüştür. Her anıt bir milleti bir dostluğu temsil eder. Ana anıt, savaştan en son ayrılan Türk askerlerinin, Kore askerlerine sağladığı desteği vurgulamak amacıyla birbirine tutunan iki blok halinde tasarlanmıştır. Bu bloklar Kore ve Türkiye’yi temsil eder.

PEYZAJ RAPORU

Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi’nin yapılacağı alanın coğrafik ve fiziksel bütünlüğü göze alınarak yapılan tasarımda, alanın kuzeyinde yer alan derenin, ıslah çalışmaları ile alanda değerlendirilerek, bireyler tarafından hissedilmesi ve kullanılması sağlanmıştır. Alanın bütünü 3 m.’lik akslara bölünerek kurgulanmıştır. Zeminde Demir Derzli Yerinde Dökme Beton kullanılarak alanın daha bütüncül kurgulanmasına ve peyzajda verilen mesajın kuvvetlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Anıtların bulunduğu alanda, toplam 21 anıt olmasıyla birlikle her anıtın bir milleti temsil ederek barışı, birliği ve beraberliği simgeleyen tasarımlar oluşturulmuştur. Bununla birlikte bu alan da suyla ilişkilendirilerek alanda bütüncül bir yaklaşımı ve verilmek istenen mesajı pekiştirmiştir. Hem burada hem alanının genelinde kullanılan bitki türlerinde, olabildiğince endemik türler düşünülmüştür. Bunlardan Tilia cordata (Küçük Yapraklı Ihlamur) formuyla, kokusuyla ve endemik türlerden biri olmasıyla birlikte tasarımda yer verilmiştir. Picea pungens (Mavi Ladin) ise anıtları ön plana çıkararak ve hoş rengiyle alana bir ahenk kazandırılmıştır. Çok çeşit bitkilere yer verilmemesinin sebebi alanda bulunan korunacak ağaçlarla birlikte anıtların ve tören alanının görüş mesafesini kesmesini, alanda sıkışıklık ve karışıklık oluşmasını önlemektir. Yine burada oturma birimleri eklenerek, bireylerin daha çok vakit geçirmeleri hedeflenmiştir.

Tören alanında bulunan anıt, diğer anıtlardan farklı olarak, daha yüksek ve gösterişli olması, biz Türklerin ve Koreli kardeşlerimizle olan sevgi gücümüzü, birlik ve beraberliğimizi temsil edilerek kurgulanmıştır. Tören alanı minimum 300 kişinin törene eşlik edebileceği bir düzene sahiptir.

Yapı üst örtülerinin araziyle birleştirilmesi fikri, çatı peyzajının kurgulamasını sağlamıştır. Burada çeşitli sedum türleri kullanılmıştır. Sedum türlerinin kullanım amacı, her dem yeşil olduğu için çatının her mevsim aynı renklerde kalmasını sağlamak ve çatılara eklenen ekstra toprak, su ve bitki yükünü azaltmak için tercih edilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın