Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Tasarım Raporu

Tema:

“Mugunghwa / Sonsuzluk Çiçeği Bahçesi”

Yarışma kapsamında tasarlanması beklenen ziyaretçi merkezi ve anma alanına konu olan Kore Savaşı, birbirlerinin dillerine kültürlerine yabancı olsa da kader birliği ederek omuz omuza savaşan, aynı acıları paylaşan iki ulusun kayıplarını beraberce anmak için kullanacağı ANITSAL BİR YER olarak yorumlanmıştır. Bu YER artık savaş ve barış, ölüm ve yaşam gibi dikotomilerin ötesinde paylaşmak, sonsuzluk, dostluk, diyalog, minnet, vefa gibi kavramlar ile ilgili olacaktır. Bu YER’in kurucu öğesi ise, tıpkı Türkiye’den 70 yıl önce Kore’ye barışı tesis etmeye giden “fidanlar” gibi Güney Kore’den gelecek fidanlardan oluşan ANITSAL bir bahçedir: ‘SONSUZLUK BAHÇESİ’.

İsmini Güney Kore’nin milli çiçeği olan ‘mugungwha / sonsuzluk çiçeği’nden alan bu bahçe varlığıyla bir ulusun diğerine duyduğu vefa ve minneti gösterecek, iki ulus arasında temelleri 70 yıl önce atılan dostluk ve kültürel diyaloğun maddeselleşmiş bir sembolü olacaktır; Anma alanını tematize eden bu anıtsal bahçenin çevresinde ise ziyaretçi merkezi konumlandırılacaktır.

Geometri ve Yerleşim:

Yarışma arsasının geometrik merkezinde konumlandırılmış SONSUZLUK BAHÇESİ ve ziyaretçi merkezi şekillendirilirken, herhangi bir yönü olmayan ve kendine odaklayan dairesel bir form seçilmiştir. Oluşturulan bu dairesel bahçe ve onu çevreleyen ziyaretçi merkezi binası, olabildiğince az görünerek yapılaşma anlamında sadece bahçeye odaklayan bir yaklaşım doğrultusunda minimum yapılaşma için topografyanın çökertilmesi ile oluşturulan alana konumlandırılmıştır. Böylece hem çevredeki görsel ve işitsel unsurlardan yalıtılmış hem de anıtsal bahçe dışındaki kompozisyonel unsurlardan arındırılmıştır.

Tektonik ve Estetik:

“Sonsuzluk Bahçesi” zemin kotunda onu koruyan ve üçüncü boyutta imleyen ikonik bir BETON DUVAR ile çevrelenmiştir. Duvarın yapısal kimliği, betonarme ‘TAHKİMAT’ estetiğinden ilham alınarak biçimlendirilmiştir: Olabildiğince yalın, sağlam, anıtsal ve çevresinden ayrışan beton bir yüzey.

Program ve Sirkülasyon:

‘Sonsuzluk Bahçesi’ etrafında konumlandırılmış birimler KATMANLAŞARAK KESİNTİSİZ BİR SİRKÜLASYONA olanak tanır. Yol kotundan %8 eğimli bir rampayla girişine ulaşılan ziyaretçi merkezi ziyaretçilerini yarı açık bir alandan geçirerek ‘Sonsuzluk Bahçesi’ne ulaştıracak dairesel bir planimetriye sahiptir. Yarı açık geçişin iki tarafında girişler bulunur. Kuzeydeki girişi ‘danışma’, ‘idari birimler’, ‘kalıcı sergi’ girişi ve kütüphane izlerken güneydeki girişi ‘çay ve kahve salonu’, ‘kalıcı sergi’ çıkışı ve geçici sergi izler. Kesit düzleminde ise kalıcı serginin kesintisiz ve okunaklı bir kurgusu olabilmesi için bahçe kotundan 4 metre aşağıya alınmıştır. Böylece kalıcı sergi salonu kapalı bir hacim olmaktan çıkartılarak galeriler sayesinde dolaylı yoldan ışık alırken iç bahçe kotunda dolaşanlar tarafından görülebilecektir. Kütüphane ve geçici sergi alanı ile ana serginin üst üste geldiği yerlerde tamamen ışık kontrollü hacimlere olanak tanıyarak farklı kuratöryel yaklaşımlar için çeşitlilik sunacaktır. Ayrıca ‘geçici sergi ve etkinlik alanı’ ‘yeşil bir amfi’ ile tekrar yeryüzüne bağlanarak farklı zamanlardaki dış mekân etkinliklerine ev sahipliği yapabilecektir.

Peyzaj Raporu

Peyzaj kararları, ‘SONSUZLUK BAHÇESİ’ ve tören alanını ön plana çıkartacak şekilde alınmıştır. Pınarhisar Caddesinden %8 eğimli bir rampa ile verilen giriş, otopark ve önerilen otobüs bekleme alanından ağaçlı yol ile bağlanmıştır. Lüleburgaz merkezine yönlenen rampanın diğer girişinde bisiklet parkı, Lüleburgaz’da artan bisiklet kullanımını da ön görerek, merkezden bisikletle gelenler için giriş rampasının yanında konumlandırılmıştır.

Mugunghwa (Sonsuzluk Çiçeği) ve Sonsuzluk Bahçesi

Kore savaşına gönderilen genç askerlerin anısına tören alanına önerilen ‘Mugunghwa’, Güney Kore’de ‘sonsuzluk çiçeği’ / ‘hibiscus syriacus’ olarak adlandırılmaktadır. Proje kapsamında bu çiçekle bitkilendirilmiş alan sonsuzluğu temsil etmekte ve peyzaj kurgusunda çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Yeşil Merdivenler

Proje girişi otoparktan gelen ziyaretçiler ve yaya ulaşımının kesiştiği noktada birleşen rampa ve yeşil merdivenlerle anıt sallaştırılmıştır. Yeşil merdivenler proje girişini oluşturan rampayı desteklemekte ve mekânsal etkisini güçlendirmektedir. Bu alanda kullanılan mera çiminin alanın florasına uyumlu olacağı düşünülmüş, bu peyzaj ‘stipa gigantea /sorguç otu’ ve ‘calluna vulgaris / süpürge çalısı’ türleri ile desteklenmiştir.

Ağaçlı Yol

Otopark ve otobüs park alanından sonsuzluk bahçesine giden yol, Pınarhisar Caddesinden ‘betula pendula / huş ağacı’ ile ayrılmıştır. Bu yol anma alanı ve projenin anıtsal kimliğine adaptasyon için bir geçiş alanıdır. ‘Ağaçlı Yol’dan sonsuzluk bahçesine gelenlerin mimariyi algılaması ve bu yolun anma sürecinin bir parçası haline gelmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik Çayırı

Arsanın potansiyellerinden biri olan dere peyzajının gelecekteki olası kullanımları göz önüne alınarak dereye yönlenen ‘etkinlik çayırı’, ‘etkinlik amfisi’ ile bütünleşmektedir. Bu alanın ziyaretçi merkezi içindeki ‘geçici sergi ve etkinlik alanı’ ile birlikte rekreatif etkinliklere ev sahipliği yapacağı öngörülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın