Katılımcı, Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

DÜŞÜNCE VE BAĞLAM

 • Proje, İZBAN Kemer istasyonundan başlayarak Agora, Kemeraltı ve Kadifekale’ye kadar ulaşan “tarihi aksın düğüm noktası” olarak tasarlanmıştır.
 • Bu kapsamda, belediye binası zeminden yükseltilerek tarihi aksın yapının altından geçmesi, binanın farklı kotlarına nüfuz etmesi, şehrin farklı kotlardaki kamusal yeşil balkonlardan ve farklı vistalarla izlenebilmesi amaçlanmıştır.
 • Yapı, imge olarak “saydamlık” ve “berraklığın” öne çıktığı bir dille tasarlanmış, bu berraklık içinde kamusal kat bahçeleri ve tarihi aksın kendini belli etmesi hedeflenmiştir.

BİÇİM VE İŞLEV

 • Proje, zeminden yükseltilmiş, avlulu net bir dikdörtgen olarak tasarlanmıştır. Bu kurgu hem kullanıcı için “dolaşım sürekliliği” sağlamış, hem de gölgeli ve hava dolaşımı sağlayan bir avlu elde edilmiştir.
 • Yapı dışarıdan kesintiye uğramayan net bir geometriye sahipken, içeride olabildiğince çok kat bahçesine ve açık kamusal alana sahip olacak şekilde kurgulanmıştır.
 • Belediye fonksiyonları olabildiğince açık ve şeffaf ancak kamusal dolaşım ile karışmayacak şekilde çözülmüştür.
 • Yapının tahsilat yapan birimleri zemin ve bodrum katlardaki kamusal boşlukta konumlandırılmıştır. Böylece bu amaçlarla gelen kullanıcının hem yapıya girmeden hizmet alması sağlanmış, hem de tarihi aks üzerindeki sergi alanlarını ve avludaki yoğun yeşil dokuyu yaşaması amaçlanmıştır.
 • Yapıda “güneş ve iklim kontrolü” aktif ve pasif sistemler kullanılarak sağlanmıştır. Yapının avlulu bir geometride olması pasif güneş kontrolü sağlamakta yardımcı bir etkendir. Yapı kabuğunda low-e reflekte giydirme cephe üzerine bir metal güneş kırıcı ağdan oluşan çift cidarlı bir sistem ile güneş kontrolü sağlanmıştır.
 • Tasarımda ihtiyaç programında yer alan tüm mekânlara istenilen sayı, büyüklük ve kapasitede eksiksiz olarak yer verilmiştir.

KENTSEL TASARIM

 • Projenin kentsel tasarım boyutunun öncelikli hedefi, proje alanı içinde birbirinden kopuk olarak gelişen kentsel yeşil parçalarının birleştirilerek, bölgenin kültür, sanat ve spor ihtiyaçlarını karşılayan bir “Kent Parkı” haline getirilmesidir.
 • Öneri belediye binası konum olarak “Kent Parkının” ve de işlevleri yüklenen ana “Örgütleyici Omurganın” başlangıç noktasıdır. Bu omurga aynı zamanda Kemer İZBAN istasyonundan başlayan tarihi aksın da devamı niteliğindedir. Tüm aktiviteler bu aksa takılmıştır.
 • Alandaki tüm otoparklar yeraltına alınmış, kısa süreli bekleme için ayrılmış cepler dışında hiç yer üstü otoparkı kullanmamak önerilmiştir.

 

 

Etiketler

Bir cevap yazın