Katılımcı, Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

Katılımcı, Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Giriş: Yere Özgü Açılımda Bağlamsal Katmanlar

Dış kale surları, mevcut görünümüyle, kentsel aktivite için nötr ve geçirgen olmayan bir sahneyi işaretler. Öyle ki, iç kale dışında kalan ve fakat dış kale surlarına bitişik olarak inşa edilmiş olan görkemli Güpgüpoğlu Konağı bile, geleneksel biçim sözlüğünün yerel ölçekli figürü olarak masif sur duvarlarını aşamaz. Yer, bağlamsal içeriği açısından dış kale surlarının ötesine konumlanan ortaçağ izleği ile kalınlaşır. 20. yüzyılın modernleşme pratiği ise bu katmanı, giderek, yüksek yoğunluklu bir araç sirkülasyonu ile temkinli, aceleci ve hızlı bir yaya yolculuğu arasında bırakır.

“Buluşma Noktası”: Tasarım Kararları ve Mekansal Kurgu

Yarışma alanı, dış kale surlarının masif bir fon oluşturduğu uzun dikdörtgen biçimli kompakt bir geometrik düzendedir. Bu dolgulu alan, yeraltında konumlanan otopark için giriş ve çıkışların organize edildiği bir yarık tarafından parçalanır. Yeni tasarımda ana karar, 2. ve 3. boyutta dolgulu ve tek katmanlı bir yüzey oluşturan yarışma alanında esnek, sökülüp- takılabilen ve parçalı bir kombinasyonla türeyebilen ilişkilerin kurulması üzerinedir.

Bu amaçla modüler bir sistem tasarım aracı olarak kullanılmıştır. Modüler sistem, yeni tasarımda işlevsel çoğulluk ve kamusal çeşitliliği türetebilen bir tasarım bileşeni olarak kavranmıştır. Öte yandan tasarım stratejisi kenar, dizilim ve düğüm üzerinden biçimlenen ve açık-yarı açık-kapalı mekanlar arasında mekansal hiyerarşide kamusallığın derecesini ve biçimini tariflediği bir güzergah izlemiştir. Kentsel boşluk, mevsimsel değişiklikleri tolere edebilen ve günün farklı zaman dilimlerinde farklı kullanıcıları karşılayan bir mekansal dönüşüme evrilmiştir

Yeni tasarımda dış kale surları, masif bir fon olarak, kenarları boyunca farklı boyutlarda biraraya getirilen modüler bileşenler tarafından sarmalanmıştır. Böylece, kenarlar boyunca eşmerkezli olmayan etkinlik düğümleri oluşturulmuştur. Etkinlik düğümleri, üçüncü boyutta farklı görsel ilişkilerin kurulduğu bir dizilimle biçimlenmiştir. Boyutsal ve görsel değişkenlik, kamusal etkinlik biçimini ve etkinlik sınırlarını tarifleyen mekansal dizilimi oluşturmaktadır. Bu dizilim boyunca yerleşen modüler tasarım bileşenleri, hafif strüktürlü ve gerektiğinde farklı işlevsel uyarlamalara cevap verebilen bir şemayla planlanmıştır. Mekansal dönüşüm, buluşma noktasının belirleyiciliğinde kamusallık örgüsünün okunaklılığının artırılmasına katkı sağlarken kenarlar boyunca dizimlenen etkinlik düğümleri, kamusallık derecesinin ve kentsel boşlukta tanımlı etkinlik alanlarının oluşmasına yol vermiştir. Böylece “buluşma noktası”, sadece gelip geçilen, karşılaşılan ve kısa süreli biraraya gelinen bir alan olmak yerine gelip geçildiğinde istenilirse duraklanan, oyalanılan, vakit geçirilen, etkinlik düzenlenen, aktivitelere katılım sağlanan aktif bir kentsel alan haline gelmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın