Katılımcı, Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması

Katılımcı, Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması

Yarışma alanı liman üzerinde kentin yaya akışının oldukça yoğun olduğu bir noktada denizle buluşuyor. Bu yüzden yarışma alanı sadece anıt tasarımı için değil bir seyir noktası olmak için de oldukça güçlü bir alan olarak tanımlanabiliyor.

Tasarım yapılırken hem anıtsal ölçekte olup hem de bu seyir noktasını engellememek hassasiyeti ile yola çıkılıyor. Birlik, beraberlik, bütün olmak gibi kavramları vurgulayan halkalar ince elemanlarla sade bir biçimde post-lintel sistem tarafından taşınıyor. Dikey elemanlar asgari düzeyde tutularak meydanda boşluk hissi ve geçirgenlik yaratılmaya çalışılıyor. Buna zıt olarak yatay elemanlar ise mekânı tarif etmek için kullanılıyor. Dikey elemanlar ve yatay elemanlar belirli açılardan fiziksel bir çerçeve oluşturuyor. Kimi zaman kıyı manzarasını ve gökyüzünü kimi zaman ise şehri çerçeveliyor. Tasarımda bu fiziksel çerçeve soyut bir hikâye anlatıcısı olarak yorumlanıyor. Boşlukta gördüklerimiz, kıyıdaki deniz dalgaları, fırtına, rüzgâr ya da şehrin sesi bu çerçevede anlık olarak donar ve bizlere bir hikâye anlatır. Bu hikâye kayıplar ile başarıların, geçmiş ile bugünün hikayesidir. Havada asılan halkalar ise
bizleri aynı çatı altında toplar.

Tasarımdaki diğer unsurların aksine daha vurgulu ve adeta tasarımdan taşan korten iki amorf sütun Kaş’ın iki kahramanı olan Mustafa Ertuğrul Aker ve Ziya Erdil’i temsil etmektedir. Böylelikle anıt birincil önceliği olan tarihsel hafızaya vurgu ve saygıyı ön plana çıkarmış olur. İç halkadaki deliklerin sağladığı geçirgenlik geçmişle gelecek arasındaki güçlü bağı temsil eder. Ana halkanın oluşturduğu mekân içerisine yerleştirilen her bir eleman anıtın bulunduğu konum göz önüne alınarak yayaların doğrudan geçişine bir engel oluşturmaz iken bir yandan da onları anıta dahil olmaya yönlendirir.

Bu tasarım bir anıttan çok mekânsal çeşitliliği ile öne çıkar. Hem gündelik kullanıma hem de törensel aktivitelere ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanan anıt farklı insan yoğunluklarına farklı tasarımsal cevaplar vermektedir. Tasarım kentsel mobilya ve aydınlatma elemanları da içerdiğinden tören veya gündelik kullanım gibi farklı ihtiyaçları da aynı mekânda başarılı bir şekilde karşılayabilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın