Katılımcı, “Kapı Tasarlıyorum” 2018 Öğrenci Tasarım Yarışması

Katılımcı, “Kapı Tasarlıyorum” 2018 Öğrenci Tasarım Yarışması

Proje Raporu

OTOPORTRE

Kapı tasarım yarışmasının konusu otoportredir. Salt beyaz ve siyah rengin kullanıldığı bu otoportrede olgunluk ve kesinlik hakimdir. Otoportreye yansıtılan bu kesinlik yani netlik hissi, tasarımcının yaptığı işler, kurduğu iletişimler, ürettiği ürünler gibi hayatındaki birçok eyleminde belirgin olarak görülen netliğini tarifler.

Tasarımcının bu soyutlamasındaki siyah dikdörtgenlerin birbirine benzer siluette fakat ölçüleri detaylı ele alındığında farklı kütlelere sahip oldukları görülür. Aynı zamanda bu dikdörtgenlerin belirli bir denge gözetmeden, heterojen bir dağılım sergiledikleri görülür; tıpkı gökyüzündeki kuşlar gibi… Burada siyah dörtgenlerle tasarımcı kuşları imgelemiş, gökyüzünü ise beyaz ile soyutlamıştır. Tasarımcının bağımsızlığa, özgürlüğe verdiği değer; karakter olarak hep sahip olduğu bağımsız olma isteği de bu şekilde otoportreye aktarılmıştır.

Farklı malzemelerin kullanıldığı kapı tasarımında, materyaller biçim ve renklerinin dışında fiziksel özellikleriyle de otoportreye katkıda bulunurlar. Bu katkı şöyledir: Kapı belirli bir mesafeden bakıldığında salt sert, katı malzemeden oluşuyor gibi görünse de ancak yakın mesafeye yaklaşılıp bakıldığında ya da temas edildiğinde yumuşak, esnek kemerleri anlaşılabilir. Bu da tasarımcının ortoportresinde dışarıdan görünen mizacına ve yakından tanıyanların ancak bilebildiği karakteristik özelliklerine yaptığı bir başka göndermedir.

TASARIM

Tasarım teması olan otoportreyi kapı üzerinde aktarmak için seçilecek malzemeler hem otoportre hem de fonksiyon üzerinden sorgulanmış, bu çerçevede kapının laminant olması önerilmiştir. Kapının yüzeyinde görünen siyah şeritler içinse yine otoportre ve fonksiyonelliğin bir gereksinimi olarak polyester ve lateks içerikli lastik bir malzeme önerilmiştir. Üzerine istenilen grafiğin baskı yapılabilmesi ya da deri benzeri malzemelerle kolaylıkla kaplanabilmesi de bu malzemenin bir diğer tercih sebebi olmuştur.

SİSTEM

Kapı üzerinde 4mm kalınlıkta çeşitli yırtıklar mevcuttur. Elastik malzeme, bu yırtıklardan geçirilerek, üzerinde iki kademe seçeneği bulunan milimetrik kancalar sayesinde birleştirilip bir halka şeklinde kapıya sarılır. Lastiğin birleşim yeri kapıdaki yırtıktan içeriye itilerek kamufle edilmesi mümkün olduğu gibi, istenilirse bu metalik yüzeyler dışarıda bırakılarak kapının tasarımına katılabilmektedir.

FONKSİYON

Kapının yüzeyinde kullanılan elastik malzeme yalnız estetik değil fonksiyon olarak da tasarıma katılmaktadır. Malzemenin esneklik özelliği sayesinde kullanıcı tarafından gerdirilerek çeşitli materyaller sıkıştırılabilmektedir. Tasarım fikrinin ilk çıkış noktası minyatür bir kitaplık olmakla beraber, kapı birçok fonksiyona olanak sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse; bu kapı, iş insanı olan bir kullanıcının bir sonraki gün için ütülediği veya ayırdığı kıyafetini göz önünde bulundurmak isteyeceği bir elemandır; ya da bir mimarlık öğrencisi için çalışma odasındaki çizim materyallerini her zaman aynı yerde bulabildiği bir bölümdür. Fonksiyon her mekanda kendini sürdürebilmektedir; örneğin bu kapıyı bir banyonun havluluğu olarak da görebiliriz ya da yaşam alanıyla sınırlı kalmayıp bir ofisin dergiliği olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Kısaca kapının fonksiyonellik yelpazesi hakkında, kullanıcının ihtiyacı ve hayal gücüyle orantılıdır diyebiliriz. Lastik malzemenin gerilme mesafesi materyalleri iyi kavraması ve askı benzeri kullanımlara da uygun olması için esnekliği önemlidir. Bu çerçevede yapılan deneysel gözlemlemelerin de bir sonucu olarak, lastik şeridin esneme miktarı kanca kademesine bağlı olarak 4-5 cm arasındaki bir değişkenlikle sınırlandırılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Konut, ofis, iş yeri gibi mekanlarda kullanıcıların süreç içerisinde yenileme veya değişim yapma isteği de daima kendini gösteren bir durumdur. Kapılar böyle durumlarda sürdürülebilirliğini yitirebilmekte ya da oda tasarımında seçilecek yeni renk ya da konsepti dikte eden elemanlar olabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak lastiklerin değiştirilebilir olması için üzerinde küçük kancalar düşünülmüştür. Bu lastikler sayesinde kullanıcı kapıya doğrudan bağlı kalmadan odada daima yenileme yapabilecek, kapıyı odanın yeni ritmine eklemlendirebilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın