Katılımcı, “Kapı Tasarlıyorum” 2018 Öğrenci Tasarım Yarışması

Proje Raporu:

Konu başlığı olan “otoportreyi” yansıtmak için tasarladığımız sürgülü kapıyı, özel bir alan olan çalışma odası kapısı olarak tasarladık. Tasarıma başlarken eşkenar dörtgen bir modül belirledik, ve bu modül üzerinden giderek bir bütün oluşturmayı hedefledik. Eşkenar dörtgen modül belirlememizin sebebi; iki kişi çalıştığımız için ikimizin birbirini karşılayan paralel veya aynı bulduğumuz özelliklerimizi yansıtmayı amaçladık.

Tasarımda 3,5×3,5 cm ve 7×7 cm olmak üzere iki eşkenar dörtgen modül belirledik. 3,5×3,5 cm olan modüller mermer iken 7×7 cm olan modülleri alüminyum kompozit olarak tasarladık. Mermer modüllerimiz kapıyla hemyüz iken, kompozit olan modülleri farklı yüksekliklerde tasarladık. Böylece mermer modüller var olan kişisel özelliklerimizi temsil ederken, kompozit modüller sonradan öğrenilen, karakterimize katılan yeni özelliklerimizi temsil eder. Var olan kişilik özelliklerimizi her zaman bünyemizde barındırdığımız temel özellikler olarak düşündük. Bunlar doğuştan gelen ve içgüdüsel olan özellikler olmakta. Bu yüzden mermer modülleri, alüminyum kompozit panelden tasarlamış olduğumuz kapıya gömülü şekilde ifade ettik. Gelişim ve birikimlerimize bağlı olarak eklediğimiz özelliklerimiz ise akademik hayatımızdaki kazanımlarımız, sosyal yaşamdaki tavrımız, fikir ve görüşlerimiz gibi değişkenlik göstermekte ve tüm bunların önem sırası değişmekte. Bu nedenle bu düşünceyi soyut bir biçimde aktardığımız kompozit modüllerde kalınlık farkları ile sağladık.

Tasarladığımız kapının üzerinde üçgen şeklinde bir raf bölmesi yer alıyor. Raf bölmesi yapmamızın sebebi; çalışma mekanlarımızda ekstra alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle ekstra depo alanı yaparak kapıya da işlev kazandırmayı amaçladık. Kapı kapatıldığında yanındaki rafla bir bütün olarak temel modülümüz olan eşkenar dörtgen görünümü veriyor. Üçgen şekli ise kapının hangi yöne doğru açılacağını ifade ediyor.

Kapımızı sürme kapı sistemi olarak tasarladık, bu şekilde mekâna hareket katarak estetik bir görünüm kazandırmayı hedefledik. Malzeme olarak; küçük modüllerde mermer, büyük modüllerde alüminyum kompozit, kapı kanadında alüminyum kompozit panel, kapı kolunda ve bağlantı profillerinde demir malzeme kullanıldı. Beyaz, gri ve mavi renk seçme sebeplerimiz: Beyaz tüm renklerin bütünüdür ve içinde her renkten farklı anlamlar ve güçler taşır. Var olan kişisel özelliklerimizi ve farklarını temsil ediyor. Mavi yaratıcılığı, hayalciliği temsil eder. Gri ise gözün en rahat algıladığı renklerden biri olduğu için tercih edildi.

Kapı üretilirken Alüminyum kompozit panel kapı kanadında modül yerlerinde boşluklar oluşturularak, modüller daha sonra kanada oturtulacak.

Etiketler

Bir cevap yazın