Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Proje Raporu

Kayseri Hükümet Konağı için belirlenen tasarım alanı, kentin merkezinde ve kentin iki önemli arteri olan Sivas bulvarı ile Ahmet Paşa Caddesi kesişiminde konumlanmıştır. Bu iki önemli aksın dışında tasarım alanın güneyinde bulunan raylı sistem ile sürekli canlı ve hareketli bir bölge olarak kendini göstermektedir. İki önemli arterin kesişiminde bulunması ve hükümet konaklarının temsil amacı taşıması sebebiyle proje daha kent odaklı ve kentsel kurguya eklemlenecek şekilde tasarlanmış, halka açık mekânlar olarak kentlinin kamusal alan kullanımını teşvik edecek şekilde kurgulanmıştır. Açık rekreasyon alanları ile desteklenmiştir. Tasarım alanının yakın çevresinde bulunan Kayseri Kalesi, Sahabiye Medresesi gibi yoğun bir tarihi yapılaşma söz konusudur.Proje kurgulanırken iklim-topografya verileriyle 3 ana aks gözetilerek tasarlanmıştır: Tarih, yaşam, yeşil aksı. Güneyde Seracettin Medresesi ve Hunat Camii ile başlayıp tasarım alanına temas ederek kuzey batı yönünde Türk Evi ve Sinan parkına kadar devam eden yoğun bir “tarih aksı”, batıda Park Bulvarı ile başlayıp Doğuya doğru uzayan Sivas Bulvarı üzerinde ki “yaşam aksı” adı verilen tasarım alanında eklemlenerek projenin ana temasını oluşturmuştur. Bu eklem tasarımda Kubbe Cafeye dönüşmüştür ve stilize edilmiştir. Bu ekleme tasarım alanınıda kesilen ve yine tarih aksı ile aynı yönde gözlemlenen yeşil doku tasarım alanına dâhil edilerek “yeşil aksı” da süreklilik kazanmıştır.

Bahsi geçen tasarım verileri baz alınarak tasarıma başlanırken iki ana hedef belirlenmiştir; Mimar Sinan’ın izlerin taşıyan kentte tarihi plan şeması stilize edilerek kente entegre olarak davetkar olması ve halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek “kent-yapı sürekliliğini” sağlayabilecek bir yapı oluşturmak. Bu sebeple yaşam aksı alanın güneyinden geçtiği için güney kısımda “kent bahçesi” oluşturulmuştur. Güneydeki alanın bir kısmı çökertilip iklimsel veriler ve topografya da düşünülerek korunaklı bir alan yaratılmak istenmiştir. Kütle tarih, yaşam ve yeşil aksına göre yerleştirilmiştir. Yeşil doku sürekliliği için Sinan Parkından başlayıp güneye inen yeşil doku ritmik olarak devam ettirilmiştir ve yapı avlusuna sardırılarak kent-yapı sürekliliği sağlanmıştır. Kütle kentsel dokular ve farklı işlevlerle bağlanmıştır. Ayrıca bazı noktalarda koparılarak ara kesitler meydana getirilmiştir. Yapı Mimar Sinan’ın plan şemalarından yola çıkılarak stilize edilmiştir. Tarih aksı ile yaşam aksının eklemlendiği noktada Mimar Sinan’ın yapılarında kullandığı “kubbe” tasarıma uygun olarak şekillendirilip, yerleştirilerek Kubbe Cafe tasarlanmıştır ve simgeselleşmesi beklenmektedir.Yapının güneyinde sosyal alanlarla ilişkili biçimde bir “etkinlik alanı” tanımlanmıştır. Sosyal fonksiyonlar, tasarım alanının güneyinde avlu ile kent bahçesini bağlayan işlevler olarak konumlandırılmıştır. Güney uçlara üst kot alt kotu bağlayan “kiralık dükkânlar” konumlandırılmıştır. Ayrıca cephelerde “yerel malzeme” kullanımına özen gösterilmiştir.

Sürdürülebilir bağlamda cephelerde; iç boşluklara sahip yalıtıma katkı sağlayan, kolay işlenen, soğutma ısıtma giderlerini %50 lere kadar enerji tasarrufu sağlayabilen, atmosfer koşullarına karşı dayanıklı olması, renk çeşitliliği açısından estetik durması ve parlatılabilmesi sebebiyle 3 farklı renkte yerel malzeme Kayseri Tomarza taşı kullanılmıştır. Tomarza taşı batı, doğu ve kuzey cephede yoğun olarak kullanılmıştır. Güneyde kısımda ise taşla birlikte güneş kırıcılar yerleştirilmiştir. Cepheler çift cidarlı cephe olarak tasarlanmıştır. Yapı ayrıca yağmur ve kar sularını bodrum katta araç yıkama, wc ve bahçe gibi yerlerde kullanılmak üzere depolayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kuzey kısımda otoparklar çözülmüştür. Otoparkların kuzey tarafında rüzgârdan enerji üreten, sessiz çalışabilen ve düşük maliyetli ve estetik görünüm veren EWİCON enerji dönüştürücüler düşünülmüştür. Çatıda ise PV güneş panelleri ile binanın ihtiyacı olan enerjinin bir kısmının karşılanması beklenmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın